Search results

 1. 1.
  0532522 - ÚOCHB 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Cígler, Petr - Neburková, Jitka - Schimer, Jiří - Guricová, Miroslava - Hajdúch, M. - Jaworek, H. - Ondra, M. - Kubíčková, A.
  Plazmonické nanočástice pro in vitro diagnostiku.
  [Plasmonic nanoparticles for in vitro diagnostics.]
  Internal code: MG225 ; 2020
  Technical parameters: Funkční vzorek je vodný koloidní roztok zlatých nanoskořápek se silikagelovým jádrem potažených polymerní vrstvou, která je tvořena kopolymerem připraveným z monomerů N-(2-hydroxypropyl)- methakrylamidu a propargyl-methakrylamidu. Na polymer je navázán pomocí triazolových spojek biotin a povrch je terminován neutravidinem, který je přítomen v nadbytku vůči biotinu. Funkční vzorek slouží k detekci lidského papilomaviru (HPV16) v buňkách cervikálního karcinomu pomocí in situ hybridizace virové DNA. Detekce pomocí funkčního vzorku je založená na následujícím postupu: fixované buňky anebo přímo nádorová tkáň jsou imobilizované na sklíčko, DNA je denaturována a hybridizována genově specifickou DNA sondou značenou digoxigeninem. Přebytek sondy je odmyt, buňky jsou dále inkubovány s králičí protilátkou proti digoxigeninu a následně biotinylovanou protilátkou proti králičím imunoglobulinům. Buňky jsou poté inkubovány s funkčním vzorkem zlatých nanoskořápek, které nesou na svém povrchu neutravidin. Po reakci s biotinylovanou protilátkou je nadbytek částic odmyt. Specifický signál HPV16 je vizualizován pomocí mikroskopie ve světlém poli jako tmavé, vysoce kontrastní skvrny na světlém pozadí lokalizované v oblasti buněčného jádra.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10755
  Institutional support: RVO:61388963
  Keywords : in vitro diagnostics * gold nanoshells * polymer coating
  OECD category: Physiology (including cytology)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0310990
   
   
 2. 2.
  0454415 - ÚEB 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ohnoutková, Ludmila - Vašková, J.
  Transgenní linie jarního ječmene over-exprimující Atwbc19 gen.
  [Transgenic barley line overexpressing the Atwbc19 gene.]
  Internal code: LJT-ABC19-89502 ; 2015
  Technical parameters: není nutno uvádět (jde o výsledek G)
  Economic parameters: není nutno uvádět (jde o výsledek G)
  R&D Projects: GA MŠk LH13069
  Institutional support: RVO:61389030
  Keywords : transgenic barley * Neomycin * Atwbc19
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0255121
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.