Search results

 1. 1.
  0519405 - ÚVGZ 2020 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Seják, J. - Cudlín, Pavel - Petříček, V. - Prokopová, Marcela - Cudlín, Ondřej - Holcová, D. - Kaprová, K. - Melichar, J. - Škarková, P.
  Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2017.
  [Biotope Valuation Method of Nature Conservation Agency of the Czech Republic 2017
  .]
  Internal code: TD03000093 ; 2018
  Technical parameters: Metodiku schválila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 21.12.2018
  Economic parameters: Skutečné přínosy při aplikaci navržené metodiky do praxe závisí od uvedení schválené certifikované metodiky do praxe Ministerstvem životního prostředí. Potencionální přínosy metodiky pro hodnocení trvalé ekologické újmy na životním prostředí, způsobené dalšími podnikatelskými aktivitami (např. výstavbou výrobních a skladových areálů na orné půdě či na loukách) by byly velmi vysoké a mohly by tvořit důležitou část příjmů do SFŽP.
  Certifying body: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov. Certificate issue date: 21.12.2018
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD03000093
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : biotopes, nonmarket monetary valuation, environmental damage, nature restoration effectiveness * nonmarket valuation * environmental damage * nature restoration effectiveness
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306633
   
   
 2. 2.
  0443022 - ÚOCHB 2016 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Stloukal, R. - Vopálenská, I. - Watzková, J. - Gregušová, B. - Palková, Z. - Váchová, Libuše - Pichová, Iva
  Metodika užití jednorázového setu pro detekci měďnatých (Cu2+) iontů v pitných a průmyslových odpadních vodách.
  [Methodology of using the disposable kit for detection of the content of cupric (Cu2+) ions in drinking waters and industrial wastewaters.]
  Internal code: LentiKvas-2014-01 ; 2014
  Technical parameters: Metodika užití jednorázového detekčního setu LentiKats uživateli poskytuje možnost detekovat nad/pod limitní koncentrace měďnatých iontů v analyzované pitné vodě nebo průmyslové odpadní vodě. Uživatel tak získá informaci, zda obsah měďnatých iontů ve sledovaném vzorku nepřekračuje legislativně uváděné limity, které se pro tento typ vod pohybují v rozmezí 0,5-1 mg/l. Významným přínosem uvedeného detekčního setu je především možnost nastavit si koncentrační bod detekce měďnatých iontů, dle požadavků zákazníka a současně také možnost použití detekčního setu v odlehlých lokalitách či v lokalitách, kde není přístup k nákladným instrumentálním zařízením.
  Economic parameters: Ekonomický přínos použití jednorázového detekčního setu LentiKats je přímo závislý na aktuálních potřebách a požadavcích daného provozu či lokality. Finanční úspora pro koncového uživatele využívajícího detekční set bude tedy zcela individuální a lze ji jen velmi hrubě odhadnout na jednotky až desítky tisíc korun.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, Česká republika. Certificate issue date: 30.10.2014
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA01011461
  Institutional support: RVO:61388963 ; RVO:61388971
  Keywords : Lentikats Biocatalyst * cupric ions * detection * drinking waters * industrial wastewaters
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  http://www.lentikats.eu/soubory/r-d/2014-lkv-metodika-final.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0245792
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.