Search results

 1. 1.
  0560184 - ÚEM 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Filová, Eva - Šebová, Eva - Hlinková, Jana - Hefka Blahnová, Veronika - Braťka, P. - Trč, T. … Total 8 authors
  Kryt rány s antibakteriální a antioxidační funkcí I.
  [Wound dressing with antibacterial and antioxidant effect.]
  Internal code: FV30086-FV01 ; 2021
  Technical parameters: Funkční vrstva je tvořena částicemi na lipidické bázi (tetradekanol), které tvoří drug delivery systém s prodlouženým uvolněním. Jako účinná látka s antimikrobiálním účinkem je použit gentamycin, což je léčivo resp. antibiotikum ze skupiny aminoglykosidů. Působí proti řadě grampozitivních bakterií a je obzvlášť účinné proti infekcím vyvolaným bakteriemi gramnegativními. Doplňkový účinek zajišťuje vybraný antioxidant. U funkčního vzorku jsou prokázány zásadní funkční parametry (kinetika uvolnění), je prokázán pozitivní vliv na hojení pomocí in vitro i in vivo testů a dále jsou prokázány zásadní aspekty biologické bezpečnost v rámci předklinického testování v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 10993-1 pro zdravotnické prostředky.
  Economic parameters: Výsledek je využíván a rozvíjen příjemcem projektu Grade Medical s.r.o. (IČ 64577732) a spolupříjemci, kterými byli Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta (IČ 216208) a Ústav experimentální medicíny v. v. i. (IČ 68378041). Náklady nižší nebo rovné 5 mil. Kč..
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40187
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : wound dressing * drug delivery * wound healing * tetradecanol * personalised care * solid lipid particles * polycaprolactone * chronic
  OECD category: Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333214
   
   
 2. 2.
  0560180 - ÚEM 2022 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Filová, Eva - Šebová, Eva - Hlinková, Jana - Hefka Blahnová, Veronika - Braťka, P. - Trč, T. … Total 8 authors
  Kryt rány s antibakteriální a antioxidační funkcí II.
  [Wound dressing with antibacterial and antioxidant effect II.]
  Internal code: FV30086-FV02 ; 2021
  Technical parameters: Funkční vrstva je tvořena částicemi na lipidické bázi (tetradekanol), které tvoří drug delivery systém s prodlouženým uvolněním. Jako účinná látka s antioxidačním účinkem je použit tokoferol, resp. jeho zvolený izomer s biologickou aktivitou (též vitamin E). Patří mezi vitamíny rozpustné v tucích a v organismu slouží jako důležitý antioxidant, chrání buněčné membrány před poškozením volnými radikály. Doplňkový účinek zajišťuje vybrané antibiotikum. U funkčního vzorku jsou prokázány zásadní funkční parametry (kinetika uvolnění), pozitivní vliv na hojení pomocí in vitro i in vivo testů a dále zásadní aspekty biologické bezpečnost v rámci předklinického testování v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 10993-1 pro zdravotnické prostředky.
  Economic parameters: Výsledek je využíván a rozvíjen příjemcem projektu Grade Medical s.r.o. (IČ 64577732) a spolupříjemci, kterými byli Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta (IČ 216208) a Ústav experimentální medicíny v. v. i. (IČ 68378041). Náklady nižší nebo rovné 5 mil. Kč..
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40187
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : wound dressing * drug delivery * antibiotics * wound healing * tetradecanol * personalised care * solid lipid particles * polycaprolactone;chronic wound * tokoferol;antioxidant
  OECD category: Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333215
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.