Search results

 1. 1.
  0500156 - ÚDU 2019 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Chlíbec, Jan
  Klášterní kostel Čtrnácti sv. Pomocníků jako rodová nekropole.
  [Monastic church of the Fourteen Holy Helpers as a family necropolis.]
  Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu. Kadaň: Město Kadaň, 2018 - (Hlaváček, P.), s. 139-167. ISBN 978-80-87884-10-2
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Gothic art * Franciscan-Observants * tomb sculpture
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292279
   
 2. 2.
  0487954 - ÚDU 2018 RIV PL cze M - Monography Chapter
  Studničková, Milada
  Antifonář Zbigniewa Oleśnického a jeho vztah k české knižní malbě.
  [The Antiphonary of Zbigniew Oleśnicki and Bohemian Book Illumination.]
  Dzialalność fundacyjna biskupów krakowskich. Tom I, II. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2016 - (Walczak, M.), 491-502, 183-190, 491-502, 183-190. ISBN 978-83-65548-04-7
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : illuminated manuscripts * Zbigniew Oleśnicky * Masters of Gerona Martyrology
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0282569
   
 3. 3.
  0485745 - ÚDU 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Mezihoráková, Klára
  „. nástroj okrúhlý, kterýžto kolo nazýváme...” - rota a její funkce v ženském klášteře.
  [„… an orbicular tool, which we call wheel …” Rota and its Function in a Female Convent.]
  Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017 - (Rywiková, D.; Lavička, R.), s. 87-96. ISBN 978-80-7464-936-3
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Český Krumlov * Poor Clare sisters * female monastery * rota
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Architectural design
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0280689
   
 4. 4.
  0475039 - ÚDU 2018 RIV DE ger M - Monography Chapter
  Gaudek, Tomáš
  Die Schönheit unter der Lupe. Die Kunstwissenschaftler und die Kunst unter den Luxemburgern.
  [The Beauty under a Magnifaing Glass. The Arthistorians and the Art in the Era of the Louxemburg Royal Dynasty.]
  Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437). Köln: Böhlau Verlag, 2017 - (Bauch, M.; Burkhardt, J.; Gaudek, T.; Žůrek, V.), s. 403-418. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : art history * international Gothic style * methodology * Czechoslovakia
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0273558
   
 5. 5.
  0475036 - ÚDU 2018 RIV DE ger M - Monography Chapter
  Panušková, Lenka
  Die astrologischen Handschriften Wenzels IV. als Medium der Herrscherlegitimation.
  [Astrological Manuscripts of Wenceslas IV as a Tool of Legitimacy.]
  Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437). Köln: Böhlau Verlag, 2017 - (Bauch, M.; Burkhardt, J.; Gaudek, T.; Žůrek, V.), s. 305-324. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : astrology * Herrschaftsstil * Wenceslas IV * manuscripts of Wenceslas IV * Aratea * Wheel of Fortune
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0273559
   
 6. 6.
  0472414 - ÚDU 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Prix, Dalibor
  Středověký kostel dominikánů v Těšíně a Krakov.
  [Medieval Dominican Church in Cieszyn, and Kraków.]
  Památky Těšínského knížectví. Praha: Artefactum, 2016 - (Mezihoráková, K.), s. 15-28. ISBN 978-80-86890-93-7
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Dominican monastery * Church of Our Lady in Cieszyn * Church of St Mary Magdalene in Cieszyn * Church of St Francis in Kraków * medieval architecture
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269729
   
 7. 7.
  0472266 - ÚDU 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Skalický, Petr
  Dic, quaenam doctrina! Možná ideová a ikonografická východiska malířské výzdoby kostela sv. Apolináře v Praze.
  [Dic, quaenam doctrina! The plausible ideological and iconographic background of paintings in the Church of St. Apollinaire in Prague.]
  Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Karolinum, 2016 - (Biegel, R.; Konečný, L.; Ottová, M.; Prahl, R.), s. 139-153. ISBN 978-80-246-2513-3
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : medieval wall paintings * Mendicant Orders in Middle Ages * Seven Deadly Sins * septem artes liberales * Seven Virtues * art of the Mendicant Orders * archbishop of Prague * Jan z Jenštejna * Raymond of Capua * Church of St. Apollinaire in Prague * Bologna
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269564
   
 8. 8.
  0472265 - ÚDU 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Dienstbier, Jan
  Poznámka k poznámce. Ikonografie a emauzský typologický cyklus.
  [A note to the note. Iconography and the Emmaus pictorial cycle.]
  Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Karolinum, 2016 - (Biegel, R.; Konečný, L.; Ottová, M.; Prahl, R.), s. 125-138. ISBN 978-80-246-2513-3
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : medieval wall paintings * biblical typology * speculum humanae salvationis
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269563
   
 9. 9.
  0472261 - ÚDU 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Kubík, Viktor
  Poznámky k možnostem obsahové interpretace akantové ornamentiky ve vývoji systému výzdoby středověkých rukopisů.
  [Notes to the possibilities of content interpretation of acanthus ornamentation in the development of the decoration of medieval manuscripts.]
  Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Karolinum, 2016 - (Biegel, R.; Konečný, L.; Ottová, M.; Prahl, R.), s. 99-109. ISBN 978-80-246-2513-3
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : acanthus * illumination * polyvalence of content ornaments * Antiquity * Middle Ages
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269561
   
 10. 10.
  0472260 - ÚDU 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Klípa, Jan
  Madona z De Backkerovy sbírky. K interpretaci mariánských obrazů vyšebrodského typu.
  [Madonna from the De Backker Collection. To the Interpretation of the Marian Images of the Vyšší Brod Type.]
  Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Karolinum, 2016 - (Biegel, R.; Konečný, L.; Ottová, M.; Prahl, R.), s. 91-98. ISBN 978-80-246-2513-3
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Madonna * Bohemian panel painting * 15th century
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269559