Search results

 1. 1.
  0399683 - ÚJF 2014 RIV CZ cze L4 - Software
  Vitner, Jan
  Řídící SW pro polohování při ozařování na externím svazku.
  [Software for the positioning during the irradiation on the external beam.]
  Internal code: PIXEM-F1 ; 2013
  Technical parameters: SW je přenositelný na podobné zařízení, použití SW je pro experimenty dalších subjektů
  Economic parameters: Nové možnosti metod ozařování
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP108/12/G108; GA MŠMT(XE) LM2011019
  Institutional support: RVO:61389005
  Keywords : precise radiation * precise positioning
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  http://neutron.ujf.cas.cz/cs/lnam/item/135-publication
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0226903
   
   
 2. 2.
  0397802 - ÚJF 2014 RIV CZ cze L4 - Software
  Novotný, Jiří - Horák, Pavel - Kučírek, Václav
  LabWiew program pro plošné měření rezistivity vzorků.
  [LabView program for surface resistivity measurements of samples.]
  Internal code: NDP-F2 ; 2013
  Technical parameters: Novotný Jiří; SW může pracovat pouze se stejným HW, pro který je napsán
  Economic parameters: Měření povrchové rezistivity vzorků
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP108/12/G108; GA MŠMT(XE) LM2011019
  Institutional support: RVO:61389005
  Keywords : resistivity * Van der Pauw method
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  http://neutron.ujf.cas.cz/cs/lnam/item/135-publication
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0225432
   
   
 3. 3.
  0397799 - ÚJF 2014 RIV CZ cze L4 - Software
  Novotný, Jiří - Havránek, Vladimír
  Automatický měřící systém pro simultánní analýzy PIXE, RBS, PIGE a PESA na bázi LabView pro digitální moduly fy XIA Pixie4 a XMAP.
  [Automatic measuring system for simultaneous analysis PIXE, RBS, PIGE and PESA on LabView base for XIA digital modules Pixie4 and XMAP.]
  Internal code: PIXE-F1 ; 2013
  Technical parameters: SW může pracovat pouze se stejným HW pro který je napsán. Adapace na jiný HW je možná, ale vyžaduje rozsáhlejší úpravu kódu.
  Economic parameters: Zjednodušení, zpřesnění a zpřehlednění anlýz; archivace i zpracování spektrální dat; výrazné ušetření strojového času urychlovače Tandetron
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP108/12/G108; GA MŠMT(XE) LM2011019
  Institutional support: RVO:61389005
  Keywords : IBA * Pixie4 * Carousel * data acquisition * nuclear spectroscopy
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  http://neutron.ujf.cas.cz/cs/lnam/item/135-publication
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0225431
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.