Search results

 1. 1.
  0573002 - BC 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Vancová, Marie - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim - Horodyský, P.
  Aplikační list: Aplikace pro vědy o živé přírodě. Katodoluminiscenční zobrazování.
  [Application sheet: Life science applications. Cathodoluminescence imaging.]
  České Budějovice: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., CRYTUR, spol. s r.o., Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022. 1 s.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Keywords : Cathodoluminescence * scanning electron microscopy * biological samples
  OECD category: Biophysics; Biophysics (UPT-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0344184
   
   
 2. 2.
  0573001 - BC 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Vancová, Marie - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim - Horodyský, P.
  Katodoluminiscenční zobrazování karotenoidů v biologických vzorcích pomocí kryo-skenovací elektronové mikroskopie s využitím funkčního vzorku katodoluminiscenčního detektoru Crytur.
  [Cathodoluminescence imaging of carotenoids in biological specimens using cryo-scanning electron microscopy using a functional sample of CRYTUR cathodoluminescence detector.]
  České Budějovice: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., CRYTUR, spol. s r.o., Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022. 9 s.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Keywords : cathodoluminescence * scanning electron microscopy * detector
  OECD category: Biophysics; Biophysics (UPT-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0344185
   
   
 3. 3.
  0567472 - BC 2023 RIV CZ eng V - Research Report
  Vancová, Marie - Horodyský, P. - Kolouch, A. - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim
  Methodical procedures for preparation and observation of various types of biological samples using a CL detector.
  České Budějovice: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2021. 5 s.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Keywords : Cathodoluminescence * scanning electron microscopy * biological specimens * Katodoluminescence * skenovací elektronový mikroskop * biologické vzorky
  OECD category: Biophysics; Biophysics (UPT-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338722
   
   
 4. 4.
  0565875 - ÚMCH 2023 RIV CZ eng V - Research Report
  Šlouf, Miroslav - Pavlova, Ewa - Strachota, Beata - Strachota, Adam - Nebesářová, Jana - Týč, Jiří - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim
  Novel embedding resins for 3D-SEM II.
  Praha: Thermo Fisher Scientific Brno, s. r. o., 2023. 38 s. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Edice Macro, T-844.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:61389013 ; RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Keywords : novel embedding resins * 3D-SEM microscopy * higher e-beam resistance
  OECD category: Polymer science; Biochemical research methods (BC-A); Electrical and electronic engineering (UPT-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0339091
   
   
 5. 5.
  0551759 - ÚMCH 2022 RIV CZ eng V - Research Report
  Šlouf, Miroslav - Pavlova, Ewa - Strachota, Beata - Strachota, Adam - Nebesářová, Jana - Týč, Jiří - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim
  Novel embedding resins for 3D-SEM.
  Praha: Thermo Fisher Scientific Brno, s. r. o., 2022. 22 s.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:61389013 ; RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Keywords : novel embedding resins * 3D-SEM microscopy * higher e-beam resistance
  OECD category: Polymer science; Biochemical research methods (BC-A); Electrical and electronic engineering (UPT-D)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0327172
   
   
 6. 6.
  0541019 - BC 2021 RIV CZ cze V - Research Report
  Vancová, Marie - Vaněček, Jiří - Nebesářová, Jana - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim
  Možnosti katodoluminiscenčního zobrazování komerčních fluoroforů a katodoluminiscenčních sond pomocí funkčního vzorku detektoru CRYTUR.
  [Cathodoluminescence imaging possibilities of commercial fluorophores and cathodoluminescence probes using a functional sample of CRYTUR detector.]
  České Budějovice: CRYTUR, spol. s r.o., 2020. 6 s.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Keywords : Cathodoluminescence * scanning electron microscopy * biological specimens
  OECD category: Biophysics; Electrical and electronic engineering (UPT-D)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318612
   
   
 7. 7.
  0499070 - ÚPT 2019 RIV CZ cze V - Research Report
  Petrov, Michal - Vaškovicová, Naděžda - Krzyžánek, Vladislav
  SMV-2018-18: Rastrovací elektronová mikroskopie biouhlů a půdních směsí.
  [SMV-2018-18: Scanning electron microscopy of biochars and soil mixtures.]
  Brno: Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, 2018. 3 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : scanning electron microscopy * biochar * soil mixtures
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291353
   
   
 8. 8.
  0483408 - ÚPT 2018 RIV CZ cze V - Research Report
  Vaškovicová, Naděžda - Krzyžánek, Vladislav
  SMV-2017-25: Rastrovací elektronová mikroskopie biouhlů a půdních směsí.
  [SMV-2017-25: Scanning electron microscopy of biochars and soil mixtures.]
  Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2017. 3 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : Scanning electron microscopy * biochar * soil mixtures
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278735
   
   
 9. 9.
  0453069 - ÚPT 2016 RIV CZ cze V - Research Report
  Krzyžánek, Vladislav - Samek, Ota
  SMV-2015-25: Expertíza mikroorganizmů pomocí vysokorozlišující elektronové mikroskopie a Ramanovy spektroskopie.
  [SMV-2015-25: Expertise of microorganisms by high-resolution electron microscopy and Raman spectroscopy.]
  Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2015. 3 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : electron microscopy * Raman spetroscopy * microorganism * yeast
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253961
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.