Search results

 1. 1.
  0580359 - ÚPT 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Láznička, Tomáš - Hrubanová, Kamila - Ježek, Jan - Krzyžánek, Vladislav
  Mikrofluidní čip umožňující mrazovou analýzu pomocí Ramanovy spektroskopie a cryo-SEM.
  [Microfluidic chip enabling frost analysis by Raman spectroscopy and cryo-SEM.]
  Internal code: APL-2023-07 ; 2023
  Technical parameters: Hlavními složkami mikrofluidního čipu jsou dvě tenké fólie z polydimethylsiloxanu (PDMS) o rozměrech 18x12 mm a tloušťce 200 µm. V jedné z fólií jsou pomocí litografie vytvořeny dva kanály o hloubce 40 um a šířce 200, které ústí do komory o průměru 1 mm a prochází skrz celou fólii. Obě fólie jsou k sobě spojeny pomocí kyslíkové plazmy tak, aby byly vytvořené kanálky uzavřeny. Stejným způsobem je k tenké fólii obsahující komoru (a uzavírá ji z druhé strany) připevněn safírový disk umožňující kontinuální pozorování kapalin. Dalším důležitým prvkem, který je následně k čipu připevněn jsou vstupní porty, kterými je kapalina přiváděna a odváděna z chipu, ty přidávají mikrofluidnímu čipu na své výšce, která je ve výsledku 6 mm.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., hrubanova@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LM2023050
  Grant - others:AV ČR(CZ) MSM100652102
  Program: Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : microfluidic chip * Raman spectroscopy * SEM * cryo-SEM
  OECD category: Nano-processes (applications on nano-scale)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0349149
   
   
 2. 2.
  0573000 - BC 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Vancová, Marie - Horodyský, P. - Krzyžánek, Vladislav
  Adaptér pro přenos vzorků ze systému HPF do kryo-skenovacího elektronového mikroskopu.
  [Adapter for sample transfer from HPF system to cryo-scanning electron microscope.]
  Internal code: TN01000008/20-V006 ; 2022
  Technical parameters: Držák se skládá z dvou částí, pevné a výměnné aretační lišty pro uchycení safírových sklíček a HPF držáků, která minimálně zakrývá plochu pozorování, umožňuje maximální přiblížení k katodoluminescenčnímu detektoru Crytur a zároveň zajišťuje, že sklíčka a HPF držáky jsou během pozorování stabilně uchyceny. / The holder consists of two parts, a fixed and interchangeable locking bar for attaching the sapphire slides and HPF holders, which minimally cover the viewing area, allows maximum proximity to the cathodoluminescence detector Crytur and ensures that the slides and carriers are firmly held in place during observation.
  Economic parameters: Funkční vzor - není určen pro výrobu
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Keywords : Katodoluminescence * Detektor * SEM
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics); Optics (including laser optics and quantum optics) (UPT-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343525
   
   
 3. 3.
  0569205 - BC 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Nebesářová, Jana - Vancová, Marie - Týč, Jiří - Kitzberger, František - Masařová, Petra - Vaněček, Jiří - Šlouf, Miroslav - Skoupý, Radim - Krzyžánek, Vladislav
  Modifikovaná souprava pro přípravu biologických preparátů pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii.
  [Improved specimen preparation kit for 3D SEM.]
  Internal code: TN01000008/12-V010 ; 2022
  Technical parameters: Upravená souprava pro přípravu biologických preparátů pro 3D elektronovou mikroskopii,složená z dávek chemických činidel a potřebného vybavení, která nově obsahuje modifikovanou epoxidovou pryskyřici zvyšující odolnost výsledného preprátu k nabíjení při analýze v elektronovém mikroskopu.
  Economic parameters: Upravená souprava pro přípravu biologických vzorků pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii je využitelná v oblasti biologického a biomedicínského výzkumu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:61389013 ; RVO:68081731
  Keywords : 3D analýza biologických objektů * 3D skenovací/rastrovací elektronová mikroskopie * SBF SEM * FIB SEM * Micro-array tomografie * příprava biologických vzorků
  OECD category: Cell biology; Polymer science (UMCH-V)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340584
   
   
 4. 4.
  0566637 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Láznička, Tomáš - Krutil, Vojtěch - Krzyžánek, Vladislav - Hrubanová, Kamila
  Kryo-stolek a antikontaminátor pro FIB-SEM.
  [Cryo-stage and anti-contaminator for FIB-SEM.]
  Internal code: APL-2022-24 ; 2022
  Technical parameters: Kryo-stolek umožňující uchycení komerčního držáku vzorku je k posuvnému mechanismu mikroskopu připevněn pomocí centrovacích kolíků a jednoho šroubu uprostřed stolku. Otvor pro hlavičku šroubu je průchozí skrz držák, takže není nutné rozebírat celý stolek. Část stolku, do které se upevňuje držák vzorku je připevněna ke spodní podložce pomocí čtyř sloupků Antikontaminační štít vzorku je připevněn ke spodní podložce dvěma podobnými, delšími sloupky. Antikontaminační štít může být pomocí chladovodu připojen zjednodušenou cestou buď k velkému antikontaminačnímu štítu ze zadní strany nebo přímo na palec (k držáku nebo chladovodu vedoucí od palce) chladící Dewarovy nádoby. Součástí systému je měřič teploty připojený k pravé části, z levé části je připojen ohřívač, kterým můžeme regulovat teplotu vzorku. Systém je schopen dosáhnout teoretické teploty 81 K. Posuvný mechanismus i se stolkem mikroskopu je schopný náklonu do 52°, který slouží pro náklon vzorku ve směru k iontovému svazku pro kolmé obrábění svazkem k povrchu vzorku.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., hrubanova@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Cryo-SEM * electron microscopy * FIB-SEM
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337951
   
   
 5. 5.
  0565871 - ÚMCH 2023 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Šlouf, Miroslav - Pavlova, Ewa - Strachota, Adam - Strachota, Beata - Nebesářová, Jana - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim
  Resin for 3D SEM with improved adhesion to bio-samples.
  Internal code: Resin3DSEM-II ; 2022
  Technical parameters: Technický popis výsledku je uveden ve výzkumné zprávě, interní číslo ÚMCH T-844, do ASEP zadaná pod syst. č. 0565875. Zpráva je označena jako důvěrná (CONFIDENTIAL), což znamená, že je přístupná pouze na speciální vyžádání od autorů z důvodů případné budoucí patentové ochrany. Odpovědná osoba pro jednání: Miroslav Šlouf, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, tel: +420 296 809 291.
  Economic parameters: Nový typ zalévací pryskyřice pro 3D-SEM mikroskopii se zvýšenou odolností vůči poškození elektronovým svazkem a zvýšenou adhezí k biologickým preparátům. Měl by významně usnadnit a urychlit přípravu vzorků pro 3D-SEM aplikace, zejména měření za účelem trojrozměrného zobrazení biologických vzorků.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:61389013 ; RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Keywords : novel embedding resin * 3D-SEM microscopy * biological sample preparation
  OECD category: Polymer science; Biochemical research methods (BC-A); Electrical and electronic engineering (UPT-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337437
   
   
 6. 6.
  0560628 - ÚMCH 2023 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Šlouf, Miroslav - Pavlova, Ewa - Strachota, Adam - Strachota, Beata - Nebesářová, Jana - Krzyžánek, Vladislav - Skoupý, Radim
  Resin for 3D SEM.
  Internal code: Resin3DSEM ; 2021
  Technical parameters: Technický popis výsledku je uveden ve výzkumné zprávě T841, do ASEP zadaná pod syst. č. 0551759, idendifikační kód RIV je RIV/61389013:_____/22:00551759. Zpráva je označena jako důvěrná (CONFIDENTIAL), což znamená, že je přístupná pouze na speciální vyžádání od autorů z důvodů případné budoucí patentové ochrany. Odpovědná osoba pro jednání: Miroslav Šlouf, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. tel: +420 296 809 291.
  Economic parameters: Nový typ zalévací pryskyřice pro 3D-SEM mikroskopii se zvýšenou odolností vůči poškození elektronovým svazkem. Měl by významně usnadnit a urychlit přípravu vzorků pro 3D-SEM aplikace, zejména měření za účelem trojrozměrného zobrazení biologických vzorků.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:61389013 ; RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Keywords : novel embedding resin * 3D-SEM microscopy * biological sample preparation
  OECD category: Polymer science; Biochemical research methods (BC-A); Electrical and electronic engineering (UPT-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333862
   
   
 7. 7.
  0551118 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Krzyžánek, Vladislav - Láznička, Tomáš - Kolouch, A. - Mrázová, T. - Horodyský, P.
  Detektor STEM.
  [STEM detector.]
  Internal code: APL-2021-15 ; 2021
  Technical parameters: Retraktabilní scintilační detektor STEM je navržen pro instalaci ke skenovacím elektronovým mikroskopům (SEM) za účelem detekce signálních elektronů prošlých, resp. rozptýlených průchodem skrz tenký vzorek. Detektor obsahuje tělo detektoru s výškově nastavitelnou přírubou o průměru 158 mm s velmi jemným posuvem o maximálním rozsahu 180 mm. Detektor obsahuje dvě na sobě nezávislé jednotky, které jsou spolu pevně spojené: jedna pro detekci rozptýlených elektronů do větších úhlů (ADF, annular dark-field) a druhá pro detekci zejména nerozptýlených elektronů (BF, bright-field). Rozsah sběrných úhlů je pro ADF cca 13-280 mrad, pro BF cca do 13 mrad (přesné hodnoty závisí na přesné poloze detektoru a pracovní vzdálenosti). Každá jednotka je složena ze světlovodu, na jehož jednom konci je velmi rychlý scintilátor a na druhém konci je fotonásobič s řídící elektronikou a zesilovači signálu. Součástí STEM detektoru je Faradayova klec pro přesné měření proudu svazku dopadajícího na vzorek, který umožňuje následné kvantitativní zobrazování pomocí obou STEM segmentů ADF a BF. Funkčnost funkčního vzorku byla ověřena v SEM Magellan 400/L (Thermo Fisher Scientific) v kombinaci s externí skenovací jednotkou DISS5 (Point elektronic) na Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D., vlk@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV30271
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : STEM * scanning electron microscopy * electron detection * quantitative imaging
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326560
   
   
 8. 8.
  0550701 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hrubanová, Kamila - Láznička, Tomáš - Krzyžánek, Vladislav - Samek, Ota
  Držák vzorků pro FIB-SEM umožňující analýzu vzorku při nízkých teplotách.
  [A sample holder for FIB-SEM at low temperature.]
  Internal code: APL-2021-10 ; 2021
  Technical parameters: Kryo-držák s antikontaminátorem je navržen pro účely pozorování hluboce zamražených vzorků v rastrovacích elektronových mikroskopech (SEM) vybavených kryo-systémem typu Bal-Tec (Balzers, Lichtenštajnsko) a Leica microsystems (Vídeň, Rakousko). Držák je uzpůsoben pro uchycení kovových terčíků používaných v systémech pro vysokotlaké mražení High Pressure Freezing (HPF), výrobců Leica microsystems (Vídeň, Rakousko) a Engineering Office M. Wohlwend GmbH (Sennwald, Švýcarsko), a to tak, aby bylo možné pozorování jak pomocí detektorů sekundárních a zpětně odražených elektronů, tak pro použití v mikroskopech typu FIB-SEM. Kryo-držák je navržen takovým způsobem, aby jej bylo možné přenášet pomocí kryo-vakuového transferu VCT100 (Bal-Tec, Balzers, Lichtenštajnsko a Leica microsystems, Vídeň, Rakousko), tzn. je zachována jeho kompatibilita s přenosnou tyčí transferu. Z důvodu využití pro korelativní zobrazování s Ramanovým mikrospektrometrem (InVia, Renishaw) je horní, vyměnitelná část držáku opatřena značkami (viz. Technická dokumentace). Kryo-držák umožňuje pevné uchycení dvou HPF terčíku o průměru 3 nebo 6 mm v závislosti na jeho variantě, pevné uchycení HPF terčíku je vyřešeno pomocí svěracího mechanismu a to tak, že při zašroubování stavěcího šroubu sevře stolek terčík mezi svými čelistmi. Součástí kryo-držáku je antikontaminátor – pohyblivý štít, který se při přenosu překlopí nad uchycené vzorky pomocí otočného pohybu tyčí, která je součástí transferu VCT100 (Leica microsystems).
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., hrubanova@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Cryo-SEM * Raman spectroscopy * electron microscopy * FIB-SEM
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326006
   
   
 9. 9.
  0541017 - BC 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Nebesářová, Jana - Vancová, Marie - Týč, Jiří - Ďurinová, Eva - Kitzberger, František - Heydová, Anna - Masařová, Petra - Vaněček, Jiří - Šlouf, Miroslav - Krzyžánek, Vladislav
  Souprava pro přípravu preparátů pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii.
  [Kit for sample preparation.]
  Internal code: TN01000008/12-V001 ; 2020
  Technical parameters: Souprava obsahující dávky chemických roztoků a potřebného vybavení, pomocí které je možné podle přiloženého návodu připravit biologické vzorky pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii.
  Economic parameters: Souprava pro přípravu biologických vzorků pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii je využitelná v oblasti biologického a biomedicínského výzkumu
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:61389013 ; RVO:68081731
  Keywords : 3D analýza biologických objektů * 3D skenovací/rastrovací elektronová mikroskopie * SBF SEM * FIB SEM * Micro-array tomografie * příprava biologických vzorků
  OECD category: Cell biology; Cell biology (UMCH-V); Civil engineering (UPT-D)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318617
   
   
 10. 10.
  0540968 - BC 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Horodyský, P. - Kolouch, A. - Vancová, Marie - Krzyžánek, Vladislav
  Katodoluminescenční detektor pro sektor živé přírody.
  [Cathodoluminescence Detector for the Life Sciences Sector.]
  Internal code: TN01000008/20-V001 ; 2020
  Technical parameters: Detektor panchromatické katodoluminiscence umožňuje detekci malého množství fotonů z biologických vzorků po jejich ozáření elektrony s energiemi od 2 keV, proudem svazku mezi 30 pA – 0.6 nA. Detektor byl vyroben a testován na různých typech biologických preparátů v rozsahu teplot od -140°C po 20°C. The detector of panchromatic cathodoluminescence allows to detect a small quantity of photons emitted from biological samples after being irradiated by electrons with energies starting from 2 keV with probe currents from 30 pA to 0.6 nA. The detector was tested on different types of biological samples in the temperature range from -140°C to 20° C.
  Economic parameters: Funkční vzor - není určen pro výrobu
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Keywords : Katodoluminescence * Detektor * SEM
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics); Electrical and electronic engineering (UPT-D)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318610
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.