Search results

 1. 1.
  0498823 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Jedlička, Petr - Mikel, Břetislav - Řeřucha, Šimon - Matěj, Z. - Herman, O. - Holá, Miroslava - Jelínek, Michal - Pavelka, Jan - Číp, Ondřej - Lazar, Josef
  Interferometrický kalibrátor pro měření vlnových délek.
  [Interferometric System for Length Calibration on a Metre Scale.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 31-32. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MPO(CZ) FV10336; GA MŠk ED0017/01/01; GA TA ČR TE01020233; GA MV VI20172020099
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : laser interferometry * optical metrology * nanometrology
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291706
   
   
 2. 2.
  0498822 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hošek, Martin - Řeřucha, Šimon - Pravdová, Lenka - Čížek, Martin - Hrabina, Jan - Číp, Ondřej
  Využití kyanovodíku jako absorpčního média pro laserovou spektroskopii.
  [Utilization of hydrogen cyanide as an absorption media for laser spectroscopy.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 29-30. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01; GA MPO(CZ) FV10336; GA TA ČR TE01020233
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : hydrogen cyanide * linear absorption spectroscopy * optical frequency comb * metrology
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291207
   
   
 3. 3.
  0386064 - ÚPT 2013 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Šiler, Martin - Chvátal, Lukáš - Zemánek, Pavel
  Rozptyl laserového záření na nehomogenní mikročástici: modelování metodou konečných prvků.
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012 - (Růžička, B.; Čeledová, J.), s. 45. ISBN 978-80-87441-08-4.
  [LASER52. Třešť (CZ), 31.10.2012-02.11.2012]
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020233; GA ČR GPP205/12/P868
  Institutional support: RVO:68081731
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215531
   
   
 4. 4.
  0385812 - ÚPT 2013 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Oulehla, Jindřich
  LIDT testy optických komponentů při kryogenních teplotách.
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012 - (Růžička, B.; Čeledová, J.), s. 39. ISBN 978-80-87441-08-4.
  [LASER52. Třešť (CZ), 31.10.2012-02.11.2012]
  R&D Projects: GA MŠk ED0017/01/01; GA TA ČR TE01020233
  Institutional support: RVO:68081731
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215538
   
   
 5. 5.
  0385811 - ÚPT 2013 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Mrňa, Libor
  Aktivní řízení a optimalizace laserového svařovacího procesu.
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012 - (Růžička, B.; Čeledová, J.), s. 36. ISBN 978-80-87441-08-4.
  [LASER52. Třešť (CZ), 31.10.2012-02.11.2012]
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020233; GA TA ČR TA02010711; GA ČR GA102/09/1276; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215540
   
   
 6. 6.
  0385808 - ÚPT 2013 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Lazar, Josef - Hrabina, Jan - Šerý, Mojmír - Číp, Ondřej
  Laserové měřící systémy v nanometrologii.
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012 - (Růžička, B.; Čeledová, J.), s. 32. ISBN 978-80-87441-08-4.
  [LASER52. Třešť (CZ), 31.10.2012-02.11.2012]
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020233; GA TA ČR TA02010711; GA ČR GA102/09/1276; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215544
   
   
 7. 7.
  0385803 - ÚPT 2013 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Jedlička, Petr
  Elektronika pro laserové systémy a příklad jejího nestandardního použití.
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012 - (Růžička, B.; Čeledová, J.), s. 27. ISBN 978-80-87441-08-4.
  [LASER52. Třešť (CZ), 31.10.2012-02.11.2012]
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020233; GA AV ČR IAA601110905
  Institutional support: RVO:68081731
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215551
   
   
 8. 8.
  0385802 - ÚPT 2013 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Jákl, Petr - Šiler, Martin - Zemánek, Pavel
  Využití prostorového modulátoru světla ke tvarování laserových svazků.
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012 - (Růžička, B.; Čeledová, J.), s. 26. ISBN 978-80-87441-08-4.
  [LASER52. Třešť (CZ), 31.10.2012-02.11.2012]
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020233
  Institutional support: RVO:68081731
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215552
   
   
 9. 9.
  0385800 - ÚPT 2013 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hrabina, Jan
  Etalony optických frekvencí.
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012 - (Růžička, B.; Čeledová, J.), s. 23. ISBN 978-80-87441-08-4.
  [LASER52. Třešť (CZ), 31.10.2012-02.11.2012]
  R&D Projects: GA ČR GPP102/11/P820; GA ČR GA102/09/1276; GA AV ČR KAN311610701; GA MŠk ED0017/01/01; GA MŠk(CZ) LC06007; GA TA ČR TA02010711; GA TA ČR TE01020233
  Institutional support: RVO:68081731
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215554
   
   
 10. 10.
  0385799 - ÚPT 2013 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Holá, Miroslava
  Interferometr kompenzující fluktuace indexu lomu vzduchu v ose měření.
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012 - (Růžička, B.; Čeledová, J.), s. 21. ISBN 978-80-87441-08-4.
  [LASER52. Třešť (CZ), 31.10.2012-02.11.2012]
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020233
  Institutional support: RVO:68081731
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215555