Search results

 1. 1.
  0456163 - ÚMCH 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Poláková, Lenka - Sedláková, Zdeňka
  Přípravek pro urychlení hojení ran s antimikrobiálními účinky.
  [Preparation for wound healing acceleration with antimicrobial effect.]
  Internal code: HHT025 ; 2015
  Technical parameters: Hydrogel připravený rozbotnáním síťovaného kopolymeru na bázi derivátů kyseliny methakrylové ve směsném rozpouštědle Macrogol-voda. Síťovaný kopolymer na bázi derivátů kyseliny methakrylové připravený srážecí polymerizací násady o složení 2-hydroxymethakrylát, polymerizovatelný derivát stéricky stíněného aminu, methakrylátový derivát antimikrobiální složky, ethylenglykodimethakrylát (96/3,5/0,25/0,25 mol.%). In vitro testy prokázaly, že hydrogel snižuje koncentraci ROS a vykazuje antimikrobiální účinnost proti bakteriálním kmenům, zejména Staphylococcus aureus a Staphylococcus epidermidis.Smlouva o využití výsledků dosažených při řešení projektů výzkumu a vývoje (2015TA02010141) uzavřena mezi Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. a WAKE spol. s r.o. (IČ 61168629) dne 1. 12. 2015. Osoba pro jednání: Mgr. M. Vlk, Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, e-mail: mvlk@wake.cz
  Economic parameters: Všechny druhy poranění kůže významně limitují pacienty, snižují kvalitu jejich života a v krajních případech život ohrožují. Následná léčba chronických poranění kůže představuje významný náklad v systému zdravotního pojištění. Pro zvýšení efektivity léčby je důležitý komplexní přístup k problematice hojení ran a využívání moderních metod hojení ran, neboť efektivní léčba ran je v zájmu všech – jde o zlepšení kvality života, ale i o účelné vynakládání peněz určených na zdravotní péči.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA02010141
  Keywords : wound healing * reactive oxygene species scavenger * antimicrobial comonomer
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0256755
   
   
 2. 2.
  0421789 - ÚMCH 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sedláková, Zdeňka - Vlk, M.
  Překrývací folie pro hojení ran.
  [Wound healing dressing.]
  Internal code: HHP 30 ; 2013
  Technical parameters: Použití síťovaného kopolymeru obsahujícího derivát lapače reaktivních kyslíkových radikálů ve formě překrývací léčivé folie umožňuje urychlení procesu hojení a současně výrazně zlepšuje pohodlí zdravotníků i pacientů při aplikaci hojivého prostředku. Omezuje možnost zanesení nečistot do rány a usnadňuje odstraňovaní krytí rány, což je důležité pro rozsáhlé rány jako např. proleženiny, bércové vředy apod.
  Economic parameters: Zajištění konkurenceschopnosti na domácím a světových trzích s léčebnými prostředky pro léčbu ran, zvýšení objemu výroby a exportu.
  R&D Projects: GA TA ČR TA02010141
  Keywords : wound healing * wound dressing * reactive oxygene species scavenger
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0228058
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.