Search results

 1. 1.
  0387888 - ÚGN 2013 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Molčák, V. - Jiránková, E. - Waclawik, Petr
  Mapa celkových poklesů v jižní části 4. kry Dolu ČSM.
  [Map of overall decreases in the southern part 4th block mine CSM.]
  Internal code: 146/10-12-2012_SM ; 2012
  Technical parameters: Mapa ve formátu A0 v měčítku 1:2500 v souřadnicovém systému J-TSK.Petr Waclawik, Ústav geoniky AV ČR, petr.waclawik@ugn.cas.cz
  Economic parameters: Ekonomický přínos výsledku je v oblasti důlních škod. Vhodným plánováním následné hornické oblasti s ohledem na současný stav vývoje poklesové kotliny, který je prezentovaný ve zpracované mapě, mohou být minimalizovány projevy hornické činnosti na povrch. Tím dojde ke značné finanční úspoře při zahlazování následků hornické činnosti.
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : tectonic disturbances * subsidence cuphole * izolines
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216804