Search results

 1. 1.
  0502117 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Ověřená technologie popisující postup biorafinace žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Verified technology describing the process of bio-refining of Xanthoxeras sorbifolium.]
  Internal code: Biorafinace semen žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technical parameters: Semena žlutorohu byla drcena, odděleny slupky a jadérka byla podrobena extrakci různými typy rozpouštědel: hexan, etanol, chloroform a izopropylalkohol, metanol. V extraktech byl stanoven obsah vyextrahovaného oleje a dále zastoupení mastných kyselin v extrahovaném oleji. Byly získány vzorky, nezbytné pro stanovení distribuce mastných kyselin v semenech žlutorohu a posouzeny možnosti využití tohoto zdroje netradičních esenciálních mastných kyselin pro různé účely, jako nutraceutika. Dále byly také testovány biologické aktivity získané lipidické složky.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit extrakci semen žlutorohu jeřábovitého za vzniku nutraceutika.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : biorafination * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  OECD category: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294128
   
   
 2. 2.
  0502115 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Jandejsek, Z. - Fulín, T. - Stránská, M. - Jírů, M. - Hajšlová, J.
  Ověřená technologie popisující postup formulace biostimulantu.
  [Verified technology describing the biostimulant formulation process.]
  Internal code: Hydrolýza odpadního kuřecího peří ; 2018
  Technical parameters: Ověřená technologie umožňuje transformaci obtížně rozložitelného odpadu, kterým nepochybně kuřecí peří je, na užitečný produkt, využitelný ke zvýšení efektivnosti rostlinné zemědělské výroby, což je v souladu s nezbytnou recyklací biogenních prvků. Přenos poznatků o kyselé hydrolýze odpadních surovin, s převažujícím obsahem keratinu, na směs aminokyselin a ve vodě rozpustných nízkomolekulárních proteinů, z laboratorního čtvrtprovozního měřítka do poloprovozních podmínek byl úspěšně ověřen. Významným výsledkem je kapalný produkt hydrolýzy za vzniku biostimulantu, který má komplexní vlastnosti požadované od moderního listového hnojiva, biostimulantu a je schopen je přímo schopen plnit komplexní roli, tedy hnojivo, smáčitelnost postřiku na list rostlin bez přídatných látek a ochranu proti stresu. Navíc ověřená technologie může být využitelná i v jiných hospodářských odvětvích, kde se odehrává manipulace s odpadními proudy s obsahem keratinových či jiných bílkovinových složek.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit kyselou hydrolýzu odpadního kuřecího peří za vzniku biostimulantu, použitelného v zemědělství.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : chicken feathers * acid hydrolysis * biostimulant
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294130
   
   
 3. 3.
  0502114 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Izák, Pavel - Sedláková, Zuzana - Žák, Michal - Morávková, Lenka
  Izolace oxidu uhličitého z bioplynu pomocí membránové separace.
  [Isolation of carbon dioxide from biogas by membrane separation.]
  Internal code: Izolace oxidu uhličitého z bioplynu ; 2018
  Technical parameters: Byla prokázána vynikající výkonnost tenké asymetrické neporézní membrány ve formě dutých vláken z polyesterového karbonátu pro efektivní čištění surového bioplynu až na kvalitu biometanu. Naše jednokroková metoda čištění surového bioplynu bez obvyklých kroků předúpravy zvyšuje celkovou konkurenceschopnost membránových separačních procesů na trhu ve srovnání s PSA metodou, aminovou nebo vodní vypírkou. Současným odstraněním všech znečišťujících látek z bioplynu při nižším provozním tlaku a produkcí vysoce čistého biometanu je tento proces ekonomicky výhodný i v důsledku snížení odpovídajících kapitálových výdajů přibližně o 20%. Rovněž díky použití nově vyvinutého kompresního systému spolu s membránovým systém v malých a mobilních jednotkách se také sníží provozní výdaje na ~ 60%. Kromě toho jsou membránové moduly z tenké asymetrické neporézní membrány ve formě dutých vláken z polyesterového karbonátu pro separaci CO2/CH4, na rozdíl od běžně používaných polyimidů, schopny pracovat v přítomnosti vysoké vlhkosti a i síry v bioplynu. Tyto vlastnosti snižují spotřebu energie potřebnou pro zpracování bioplynu pomocí odsiřovacích a sušících jednotek.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit izolaci oxidu uhličitého z bioplynu pomocí membránové separace.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : carbon dioxide * membrane separation * biogas
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294132
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.