Search results

 1. 1.
  0504384 - ÚCHP 2020 RIV cze P - Patent Document
  Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Jandejsek, Z. - Fulín, T. - Jandejsek, Z. - Stránská, M. - Jírů, M. - Kaštánek, P. - Kronusová, O.
  Způsob hydrolýzy bílkovinné biomasy, kapalný hydrolyzát připravitelný tímto způsobem a jejich použití.
  [A method for the hydrolysis of protein biomass, a liquid hydrolyzate obtainable by this process and its use.]
  2019. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - RABBIT Trhový Štěpánov a.s. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - EcoFuel Laboratories s.r.o. Date of the patent acceptance: 15.05.2019. Patent Number: 307856
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : protein biomass * keratin * hydrolysis
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307856.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0297263
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  307856.pdf5211.8 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0503066 - BÚ 2019 RIV cze P - Patent Document
  Kaštánek, P. - Přibyl, Pavel - Cepák, Vladislav - Lukavský, Jaromír
  Způsob kultivace kmenů mikrořas.
  [Method of cultivation of strains of microalgae.]
  2018. Owner: EcoFuel Laboratories s. r. o - Botanický ústav AV ČR v. v. i. Date of the patent acceptance: 12.12.2018. Patent Number: 307626
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : co-cultivation * fatty acids * carotenoids
  OECD category: Other biological topics
  https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0295162
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  PATENT Lukavský 307626.pdf3378.4 KBOtheropen-access
   
   
 3. 3.
  0492179 - MBÚ 2019 RIV cze P - Patent Document
  Řezanka, Tomáš - Lukavský, Jaromír - Cepák, Vladislav - Procházková, L.
  Produkční kmen řasy Bracteacoccus bullatus pro produkci olejů s obsahem esenciálních nenasycených mastných kyselin, způsob produkce těchto olejů a použití tohoto kmene pro průmyslovou produkci těchto olejů.
  [A production strain of the Bracteacoccus bullatus alga for the production of oils containing essential unsaturated fatty acids, a method of producing these oils and the use of this strain for the industrial production of these oils.]
  2018. Owner: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i . - Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice, CZ - Přírodovědecká Fakulta UK, Praha 1. CZ. Date of the patent acceptance: 13.06.2018. Patent Number: 307 402
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-00027S; GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:61388971 ; RVO:67985939
  Keywords : Bracteacoccus bullatus * essential unsaturated fatty acids
  OECD category: Microbiology; Other biological topics (BU-J)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10317008&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%C5%99ezanka&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0286595
   
   
 4. 4.
  0481616 - MBÚ 2018 RIV cze P - Patent Document
  Řezanka, Tomáš - Lukavský, Jaromír - Nedbalová, Linda
  Produkční kmen řasy Monoraphidium sp.pro produkci olejů s obsahem polynenasycených mastných kyselin, způsob produkce těchto olejů a použití tohoto produkčního kmene pro průmyslovou výrobu těchto olejů
  .
  [New production strain of Monoraphidium species used as source for industrial production of oils having high content of polyunsaturated fatty acids, preferably hexadecatetraenoic acid and stearidonic acid for human or animal food supplements.]
  2017. Owner: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., - Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice, CZ. Date of the patent acceptance: 19.04.2017. Patent Number: 306 738
  R&D Projects: GA ČR GA14-00227S; GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:61388971 ; RVO:67985939
  Keywords : Monoraphidium sp. * polyunsaturated fatty acids
  OECD category: Microbiology; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10210394&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277151
   
   
 5. 5.
  0476300 - BÚ 2017 RIV cze P - Patent Document
  Pavela, R. - Bárnet, M. - Vosátka, Miroslav - Mrnka, Libor
  Přípravek pro ochranu rostlin proti hmyzu.
  [Preparation protecting plants against insect pests.]
  2017. Owner: AGRA GROUP a.s. - Botanický ústav AVČR v. v. i. Date of the patent acceptance: 08.02.2017. Patent Number: 306602
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : biopesticide * insect pests * plant control
  OECD category: Agronomy, plant breeding and plant protection
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10085763&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0273443
   
   
 6. 6.
  0476297 - BÚ 2017 RIV cze P - Patent Document
  Mrnka, Libor - Vosátka, Miroslav - Pavela, R. - Žabka, M. - Bárnet, M.
  Extrakt z Populus nigra a jeho použití pro zvýšení vzcházivosti a podporu růstu rostlin.
  [Use of the extract of Populus nigra for increasing the emergence rate and promotion of plant growth.]
  2017. Owner: Botanický ústav AVČR v. v. i. - AGRA GROUP a.s. Date of the patent acceptance: 18.01.2017. Patent Number: 306540
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : biostimulant * plant growth promotion * black poplar
  OECD category: Agronomy, plant breeding and plant protection
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10141888&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0273444
   
   
 7. 7.
  0465746 - MBÚ 2017 RIV cze P - Patent Document
  Řezanka, Tomáš - Vítová, Milada - Nedbalová, L. - Lukavský, Jaromír
  Živný roztok pro kultivaci fotosyntetizujících mikroorganizmů, způsob jeho přípravy a použití.
  [Nutrient solution for culturing photosynthesizing microorganisms, process of its preparation and use.]
  2016. Owner: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.- Botanický ústav AV ČR, v. v. i.- Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Date of the patent acceptance: 04.05.2016. Patent Number: 306000
  R&D Projects: GA ČR GA14-00227S; GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:61388971 ; RVO:67985939
  Keywords : algae * cyanobacteria * rare earth elements
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology; EI - Biotechnology ; Bionics (BU-J)
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306000.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0265477
   
   
 8. 8.
  0425851 - ÚCHP 2015 RIV cze P - Patent Document
  Sobek, Jiří - Hájek, Milan - Veselý, Václav - Punčochář, Miroslav - Církva, Vladimír
  Způsob zpracování řas a sinic.
  [The Processing of Algae for Obtaining Oil Resulting.]
  2014. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 26.02.2014. Patent Number: 304392
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : algae * microwave * decomposition
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1973475&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0233195
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.