Search results

 1. 1.
  0471333 - BÚ 2017 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Bárnet, M. - Pavela, R. - Pilař, M. - Mráz, J. - Pluhař, P. - Vosátka, Miroslav
  Alternativní plodina parcha saflorovitá (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin) pěstování, význam, využití v ochraně rostlin.
  [Alternate crop: maral root (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin) Cultivation, significance, and use in plant protection.]
  Internal code: Parcha ; 2015
  Technical parameters: č.j. 68439/2015-MZE-17221
  Economic parameters: Zavedení metodických postupů uvedených v metodice do praxe nepředstavuje pro uživatele nutnost pořízení nové techniky nebo zavedení technologických postupů, které by nebyly běžně dostupné v zemědělských provozech. Ekonomický přínos pro uživatele metodiky je přímo závislý na způsobu realizace produkované drogy, případně získaných extraktů nebo využití ve vlastních provozech. Lze ho odhadnout na jednotky až desítky tisíc korun na jeden hektar porostu parchy saflorovité.
  Certifying body: Odbor rostlinných komodit MZe Praha, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000. Certificate issue date: 16.12.2015
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : maral root * cultivation * plant protection
  Subject RIV: GC - Agronomy
  http://www.ibot.cas.cz/cs/vedecka-cinnost/dalsi-vystupy/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268805
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  certifikovaná metodika leuzea 16.04.22.doc18963.1 KBOtheropen-access
   
   
 2. 2.
  0456599 - BÚ 2016 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Mrnka, Libor
  Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin.
  [Use of sewage sludge and biomass ash as a fertilizer of short-rotation coppice plantations.]
  Internal code: TACRCK_CM201512_01 ; 2015
  Technical parameters: Číslo osvědčení metodiky MZe: 63997/2015-MZE-17221; smlouva o uplatnění metodiky č. 257/2015 byla uzavřena s MFI-ekoimpex spol. s r. o.; kontaktní osoba RNDr. Libor Mrnka, Ph.D.
  Economic parameters: Na základě zahraničních studií i kalkulacích založených na současných cenách hnojiv v ČR lze konstatovat, že při hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin odpady v podobě stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy činí úspora na pořizovacích nákladech na konvenční hnojiva cca 2,5-3 tis. Kč/ha.rok. Další ekonomické přínosy spočívají ve zvýšení výnosu biomasy (vlastní tržně uplatnitelný produkt), který je realistické očekávat v rozmezí 5-15%, v optimálním případě i více.
  Certifying body: Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Těšnov 65/17, Praha 1, PSČ11000, Česká republika. Certificate issue date: 03.12.2015
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : waste * fertiliazation * SRC plantations
  Subject RIV: GD - Fertilization, Irrigation, Soil Processing
  http://www.ibot.cas.cz/vysledky_projektu_bioraf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0258277
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.