Search results

 1. 1.
  0506100 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Baldassarre Švecová, Eva - Mrnka, Libor - Schmidt, Christoph Stephan - Frantík, Tomáš - Bárnet, M. - Vosátka, Miroslav
  Funkční vzorek rostlinného biostimulantu V040(V273).
  [Functional Sample of Plant Biostimulant.]
  Internal code: rostlinný biostimulant ; 2019
  Technical parameters: Funkční vzorek jednak podporuje růst jak nadzemní zelené biomasy, tak I zvětšení kořenového balu. Tento parameter byl testován na maloparcelových testech na ječmeni jarním a pšenici ozimé, přičemž výnos byl zvýšený o 8 a 5 % oproti kontrole. Funkční vzorek ve formě postřiku současně na rostliny působí protistresově.
  Economic parameters: Rostlinný biostimulant získaný použitím metody kyselé hydrolýzy z bílkovinného odpadního materiálu s obsahem keratinu a tuku.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : plant biostimulant * acid hydrolysis * liquid fertilizers
  OECD category: Chemical process engineering; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0297372
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  00206B6C274C200228140439.rtf148.3 KBAuthor´s preprintopen-access
  Funkční_vzorek_rostlinny_biostimulant.docx153.4 MBAuthor´s preprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0502283 - BÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Bárnet, M. - Pluhař, P. - Mráz, J. - Frantík, Tomáš - Baldassarre Švecová, Eva - Mrnka, Libor - Schmidt, Christoph Stephan - Vosátka, Miroslav
  Peletizované osivo máku.
  [Pelleted poppy seeds.]
  Internal code: WP4_A1b ; 2018
  Technical parameters: Peletizace byla provedena obalovací směsí složené ze škrobu a jílů v poměru 1:5 (w/w), aplikované v poměru s osivem 1:1 (na 10 g osiva máku bylo použito 10 g obalovací hmoty včetně přidané živinové složky). Procentuální zastoupení velikostních frakcí obalovaného osiva je následující: <1,4mm 85,6 %, 1,4-1,6mm 8,5 %, 1,6-2,0mm 5,8 %. Průměrný počet semen na obalovanou částici u jednotlivých velikostních frakcí činí: <1,4mm 1,05, 1,4-1,6mm 1,99, 1,6-2,0mm 2,83. Průměrná velikost obaleného semene dosahuje u kontrolního neobalovaného osiva 1,12 ± 0,01 mm (průměr ± střední chyba průměru), u obalovaného osiva 1,33 ± 0,03 mm (jde o 19 % nárůst oproti neobalovanému osivu) a u obalovaného osiva s živinovou složkou 1,28 ± 0,0224 mm (jde o 14 % nárůst oproti neobalovanému osivu).
  Economic parameters: Použití peletizovaného osiva s živinovou složkou představuje výrazný potenciál pro nárůst výnosu osiva na úrovni kolem 5 %.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : pelleting * poppy * seeds
  OECD category: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294331
   
   
 3. 3.
  0502233 - BÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Bárnet, M. - Pluhař, P. - Mráz, J. - Frantík, Tomáš - Baldassarre Švecová, Eva - Mrnka, Libor - Schmidt, Christoph Stephan - Vosátka, Miroslav
  Peletizované osivo řepky.
  [Pelleted oilseed rape seeds.]
  Internal code: WP4_A1c ; 2018
  Technical parameters: Peletizace byla provedena obalovací směsí složené ze škrobu a jílů v poměru 1:5 (w/w), aplikované v poměru s osivem 1:1 (na 20 g osiva řepky bylo použito 20 g obalovací hmoty včetně přidané živinové složky). Hmotnost tisíce semen (HTS) obalovaného osiva činí 5,48 g (jde o 35 % nárůst hmotnosti oproti neobalovanému osivu), obalovaného osiva s přídavkem 4. živiny 5,50 g (také 35 % nárůst hmotnosti oproti neobalovanému osivu) a obalovaného osiva s přídavkem houbového preparátu 5,40 g (jde o 33 % nárůst hmotnosti oproti neobalovanému osivu). Průměrná velikost semene dosahuje u kontrolního neobalovaného osiva 2,03 ± 0,03 mm (průměr ± střední chyba průměru), u obalovaného osiva bez aditiv 2,03 ± 0,03 mm (jde o 6 % nárůst oproti neobalovanému osivu), u obalovaného osiva s 4. živinou 2,10 ± 0,03 mm (jde o 10 % nárůst oproti neobalovanému osivu) a u obalovaného osiva s houbovým preparátem 2,07 ± 0,03 mm (jde o 8 % nárůst oproti neobalovanému osivu).
  Economic parameters: Použití obalovaného osiva s živinovou/houbovou složkou představuje výrazný potenciál pro nárůst výnosu osiva na úrovni kolem 5 %.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : pelleting * oilseed rape * seeds
  OECD category: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294325
   
   
 4. 4.
  0502116 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Funkční vzorek oleje použitelného jako biodiesel ze žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Functional sample of oil usable as biodiesel from Xanthoxeras sorbifolium.]
  Internal code: Funkční vzorek oleje ze žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technical parameters: V biodieselu ze žlutorohu bylo detekováno 590x méně triacylglycerolů než v oleji ze žlutorohu. Diacylglycerolů bylo biodieselu z oleje detekováno 22x méně a monoacylglycerolů bylo detekováno v oleji a biodieselu z oleje zhruba stejně. V biodieselu byla detekována intenzita methylesterů mastných kyselin cca 900 000 oproti oleji, kde se nenacházejí.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit získání biodieselu z oleje získaného ze semen žlutorohu jeřábovitého.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : biodiesel * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  OECD category: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294129
   
   
 5. 5.
  0502113 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Funkční vzorek nutraceutika z žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Functional sample of nutraceuticum from Xanthoxeras sorbifolium seeds.]
  Internal code: Funkční vzorek nutraceutika ze semen žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technical parameters: Vzhledem k obsahu lipidů v jádrech byly posouzeny možnosti extrakce lipidických složek s využitím běžně dostupných extrakčních rozpouštědel hexan, etanol, resp. methanol. Na základě tohoto průzkumu byly získány vzorky, nezbytné pro zjištění složení jednotlivých mastných kyselin v semenech Xanthoceras sorbifolium a využití tohoto zdroje esenciálních mastných kyselin jako nutraceutika. Semena byla rozdrcena, tvrdé skořápky odstraněny a jádra byla rozemleta. Kvůli extrakci nepolárním činidlem byla jádra usušena do konstantní hmotnosti. Pro stanovení obsahu lipidických složek byla sušená jádra extrahována při teplotě 20 °C různými rozpouštědly v poměru 1:10 (jádra:rozpouštědlo). Byl použit n-hexan, směs hexanu a ethanolu v objemovém poměru 1: 1 a 2:1, dále chloroform, izopropylalkohol a etanol. Jádra po extrakci byla oddělena filtrací. Sušením při 130 °C po dobu 40 hod. byly odstraněny zbytky rozpouštědel po extrakci. Při stanovení profilu jednotlivých mastných kyselin v lipidickém podílu se jádra extrahovala v poměru 1:5 k použitému rozpouštědlu, v tomto případě byl použit metanol, a směs n-hexan/etanol v poměru 1:1. Extrakce probíhala v míchaném extrakčním reaktoru při laboratorní teplotě. Separace vyextrahovaných jader a odstranění zbytků rozpouštědel byla provedena jako v předchozím případě.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit získání nutraceutika z oleje získaného ze semen žlutorohu jeřábovitého.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : nutraceuticum * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  OECD category: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294133
   
   
 6. 6.
  0502112 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Rousková, Milena - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Mrnka, Libor - Baldassarre Švecová, Eva
  Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana.
  [Functional sample of cosmetics from Magnolia × pruhoniciana.]
  Internal code: Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana ; 2018
  Technical parameters: Postup výroby balzámu se skládal z navážení a smíchání surovin fáze A s následným vyhřátím směsi na 85 °C s mícháním po dobu 15 min turbínkou při 400 rpm. Poté při chladnutí směsi byla zvýšena rychlost turbínky na 800-1200 rpm či byla směs homogenizována s využitím homogenizátoru Ika T25 Ultra Turrax. Při teplotě 40-45°C byly přidány látky fáze B. Po snížení teploty balzámu na 25-30°C, byl balzám plněn do kelímků a ponechán uležet po dobu 24 h.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit získání balzámu z extraktu květů Magnolia x Pruhoniciana
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : cosmetics * flowers * magnolia × pruhoniciana
  OECD category: Chemical process engineering; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294080
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Functional sample_cosmetics.docx413.3 KBPublisher’s postprintopen-access
  V015 (V285).pdf4492.3 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.