Search results

 1. 1.
  0568715 - SOÚ 2023 CZ cze O - Others
  Tenglerová, Hana - Donovalová, Anna - Petráková, V.
  Poptávané typy péče u akademických pracovnic a pracovníků: preference a náklady. Výstupy ankety.
  [Types of Demanded Child Care of Academics: Preferences and Costs. Survey Outputs.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2022
  R&D Projects: GA MŠk MS2104
  Institutional support: RVO:68378025 ; RVO:61388955
  Keywords : survey * child care * researchers
  OECD category: Sociology
  https://stratin.tc.cas.cz/vystupy/2022/M4/Popt%C3%A1van%C3%A9%20typy%20p%C3%A9%C4%8De%20u%20akademick%C3%BDch%20pracovnic%20a%20pracovn%C3%ADk%C5%AF%20-%20v%C3%BDstupy%20ankety.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0339978

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.