Search results

 1. 1.
  0481558 - MÚA 2018 CZ cze R - Book Review
  Hrdinová, Martina
  [Recenze].
  [[Review].]
  [PELANT, J.: Erby české moravské a slezské šlechty. Praha, 2013. 624 s.]. Studia Mediaevalia Bohemica. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 6, č. 2 (2014), s. 318-320. ISSN 1804-0977
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : heraldry of nobility * Czech Lands
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277094

             
   
   
 2. 2.
  0457863 - MÚA 2016 CZ cze R - Book Review
  Hrdinová, Martina
  [Recenze].
  [[Review].]
  [ŽUPANIČ, J.; FIALA, M.; KOBLASA, P.: Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra. Erbovní listiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy (dodatky), Archivu Národního muzea (dodatky). Praha, 2014. 1047 s.]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 113, č. 4 (2015), s. 1034-1037. ISSN 0862-6111
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : heraldry * ennoblement * Cisleithania
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0258214

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.