Search results

 1. 1.
  0541449 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Krystyník, Pavel - Mašín, P. - Jadrný, J.
  Elektrodepoziční jednotka pro odstraňování kovů z odpadních vod z energetického využití odpadů s předchozí několikastupňovou extrakcí.
  [Electrodeposition apparatus for removal of metals from wastewater with preceding multistep extraction.]
  Internal code: elektrodepoziční jednotka ; 2020
  Technical parameters: Navržená a otestovaná laboratorní jednotka je schopna deponovat Zn z vod po vypírce spalin z energetickém využití odpadů. Odpadní voda obsahuje vysoké koncentrace chloridů, které je nutné před samotnou depozicí vyměnit za sírany, aby nedocházelo k produkci HCl a Cl2. Toho se dosáhne ve třech krocích: Nejprve dojde k odstranění kovů ušlechtilejších než zinek pomocí tzv. cementace. Následuje extrakce Zn do organického rozpouštědla a dalším krokem je extrakce Zn z organického rozpouštědla do roztoku kyseliny sírové, za vzniku ZnSO4, který je podroben procesu elektrodepozice.
  Economic parameters: Vzhledem k malému měřítku testovaného zařízení to nelze kalkulovat.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH03030388
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : electrodeposition * bis-2-ethylhexylphosphinic acid, * sulphuric acid * hydrochloric acid * zinc
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319001
   
   
 2. 2.
  0508093 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Krystyník, Pavel
  Fotochemický systém pro likvidaci plastových mikročástic z vod.
  [Photochemical System for Elimination of Microplastic Particles from Water.]
  Internal code: Fotochemická jednotka ; 2019
  Technical parameters: Navržená jednotka je schopná realizovat požadavky na testování likvidace plastových mikročástic obsažených ve vodách metodou fotochemické oxidace při použití UV-C záření a peroxidu vodíku. Znečištěná voda plastovými mikročásticemi (objemu až 60 litrů) je oběhovým čerpadlem s maximálním průtokem 27 l/min vháněna do fotoreaktoru o délce 30 cm a průměru 5 cm, který je po celém svém obvodu obklopen 12 nízkotlakými germicidními výbojkami vyzařujícími převážně při 254 nm. Teplotní rozsah fungování zařízení se nachází v rozmezí 10-50 °C. Testovací aparatura se ovládá pomocí ovládacích prvků umístěných na nosné konstrukci zařízení.
  Economic parameters: Testování likvidace plastových mikročástic obsažených ve vodách metodou fotochemické oxidace při použití UV-C záření a peroxidu vodíku.
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : microplastics * photochemical oxidation * UV-C irradiation
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0299084