Search results

 1. 1.
  0478717 - ÚCHP 2018 RIV cze P - Patent Document
  Kaštánek, František - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Soukup, Karel - Matějková, Martina - Hejtmánek, Vladimír - Mašín, P. - Hlásenský, I.
  Způsob dekontaminace zemin kontaminovaných uhlovodíky a těžkými kovy, zejména rtutí, a zařízení k provádění tohoto způsobu.
  [A Method of of Decontamination of Soils Contaminated with Hydrocarbons and Heavy Metals, Especially with Mercury, and Device for Implementing the Method.]
  2017. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Dekonta, a.s. Date of the patent acceptance: 27.09.2017. Patent Number: 307007
  R&D Projects: GA TA ČR TA04020700
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : thermal desorption * soil remediation * chemisorption
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307007.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0276799

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  307007.pdf91.1 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0473701 - ÚCHP 2018 RIV cze P - Patent Document
  Mašín, P. - Kroužek, J. - Klusoň, Petr - Krystyník, Pavel - Tito, Duarte Novaes - Moniz, D.B.
  Způsob selektivní regenerace prvků vzácných zemin a/nebo toxických kovů škodlivých pro životní prostředí z elektroodpadu, zejména z katodových trubic a CRT monitorů.
  [A Method for Selective Recovery of Rare Soil Elements and/or Toxic Environment non-Friendly Metals from Electrowaste, Namely Cathode Pipes and CRT Screens.]
  2016. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - DEKONTA, a.s. Date of the patent acceptance: 07.12.2016. Patent Number: 306432
  R&D Projects: GA TA ČR TA04020130
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : method of selective regeneration * e-waste * environment
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/306/306432.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0270851

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  306432.pdf9587.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0470284 - MBÚ 2017 RIV cze P - Patent Document
  Cajthaml, Tomáš - Křesinová, Zdena - Mašín, P. - Žebrák, R. - Lhotský, O.
  Kmen houby Pleurotus ostreatus ED-1, použití tohoto kmene pro dočištění odpadních vod s obsahem endokrinních disruptorů, způsob dočištění odpadních vod s obsahem endokrinních disruptorů pomocí kmene houby Pleurotus ostreatus ED-1 a zařízení pro provádění tohoto způsobu.
  [Strain of Pleurotus ostreatus ED-1 fungus, use of the strain for additional treatment of waste water containing endocrine disruptors, method of additional treatment of waste water containing endocrine disruptors by using the strain of Pleurotus ostreatus ED-1 fungus, and apparatus for making the same.]
  2015. Owner: DEKONTA a.s. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 18.02.2015. Patent Number: 305031
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020804
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : endocrine disruptors * waste water treatment * funghal bioreactor
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305031.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268260

             
   
   
 4. 4.
  0470143 - ÚCHP 2017 RIV cze P - Patent Document
  Hájek, Milan - Sobek, Jiří - Mašín, P. - Váňová, H.
  Způsob dekontaminace tuhých materiálů a zařízení k jeho provádění.
  [Decontamination Method of Solid Haterials and Apparatus for Making He Same.]
  2016. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Dekonta, a.s. Date of the patent acceptance: 16.11.2016. Patent Number: 306379
  R&D Projects: GA TA ČR TA04020981
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : microwave pulses * decontamination method * applicator
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/306/306379.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267860

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  306379.pdf0309.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0429852 - ÚCHP 2015 RIV cze P - Patent Document
  Kaštánek, František - Šolcová, Olga - Maléterová, Ywetta - Spáčilová, Lucie - Maternová, H. - Mašín, P. - Žebrák, R.
  Zařízení pro fotokatalytickou dekontaminaci vod s obsahem organických látek, zejména endokrinních disruptorů.
  [Device for Photo-Catalytic Decontamination of Water Containing Organic Compounds, Especially Endocrine Disruptors.]
  2014. Owner: ÚCHP AV ČR, v. v. i. - Dekonta a.s. Date of the patent acceptance: 17.07.2014. Patent Number: 304681
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020804
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : organic compounds * endocrine disruptors * decontamination of water
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2003030&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0235768

             
   
   
 6. 6.
  0425128 - ÚCHP 2014 RIV cze P - Patent Document
  Hájek, Milan - Sobek, Jiří - Mašín, P. - Hendrych, J. - Kroužek, J. - Kubal, M. - Kukačka, J.
  Způsob dekontaminace tuhých materiálů.
  [Method of Decontamination of Solids.]
  2013. Owner: ÚCHP AV CR, v. v. i. - Dekonta, a.s. - VŠCHT Praha. Date of the patent acceptance: 20.11.2013. Patent Number: 304205
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020383
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : soil * decontamination * microwave * desorption
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1809600&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231084

             
   
   
 7. 7.
  0423306 - ÚCHP 2014 RIV cze P - Patent Document
  Žebrák, R. - Wimmerová, L. - Mašín, P. - Klusoň, Petr - Krystyník, Pavel - Domín, T. - Hejda, S.
  Zařízení pro dekontaminaci odpadní vody s obsahem rozpuštěných organických látek.
  [The Method of Decontamination of Wastewaters Containing Dissolved Organic Substances and the Apparatus for Performing this Method.]
  2013. Owner: DEKONTA a.s. - ÚCHP AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 27.11.2013. Patent Number: 304222
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FR-TI1/065
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : wastewater decontamination * singlet oxygen * phthalocyanine
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1902620&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0229547