Search results

 1. 1.
  0568205 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Vávrová, P. - Součková, K. - Kocová, K. - Havlová, M. - Neoralová, J. - Novotná, D. - Smolík, Jiří - Mašková, Ludmila - Fajgar, Radek - Ondráček, Jakub - Jandová, Věra - Ondráčková, Lucie
  Linka pro čištění knihovních a archivních fondů.
  [Line for cleaning of library and archive funds.]
  Internal code: čištění knihovních a archivních fondů ; 2022
  Technical parameters: Vyvinutá linka je určena pro automatické čištění knih a knihovních a archivních fondů pomocí pulzního infračerveného TEA CO2 laseru. Technologie byla ověřena v semikontinuálním provozu při čištění fondů Národní knihovny ČR. Linka se skládá z generátoru pulzního laserového paprsku (vlnová délka λ= 9,6 – 10,6 μm, energie pulsu E = 1,65 – 1,75 J, frekvence f = 1 Hz, délka pulzu = 100 ns), optické trasy fokusující laserový paprsek směrem k ošetřovanému objektu a 3D posuvného stolu s programovatelným ovládáním. Cílenou intenzitu ozáření lze ladit pomocí rychlosti posunu 3D stolu po horizontálních osách v rozmezí 0,1 – 10 mm/s, což odpovídá dávce 1,5 – 150 pulzů. Zařízení umožňuje plošné čištění segmentu až do velikosti 170 x 170 mm. Účinnost vyčištění povrchu dosahuje až 60 % především v závislosti na typu kontaminantu.
  Economic parameters: Hlavním přínosem technologie je zjednodušení a urychlení čištění knihovních a archivních dokumentů pomocí TEA CO2 laseru. To významným způsobem snižuje nároky na obsluhu a eliminuje chybu lidského faktoru.
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG18P02OVV048
  Keywords : pulse infrared TEA CO2 laser * automatic cleaning * dust particles
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0339536
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  poloprovoz.pdf14.1 MBAuthor’s postprintrequire
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.