Search results

 1. 1.
  0470092 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Jandová, Věra - Pola, Josef - Křenek, T. - Pola, M. - Němeček, S. - Kašparová, A.
  Laserová deposice titanosilikátových povlaků na porézní titanové povrchy – vytváření Ti-Si porézních povrchů z práškových materiálů.
  [Titanium-silicate Laser Deposition Coatings on Titanium Porous Surfaces - Creating Si/Ti-Porous Surfaces from Powder Materials.]
  Internal code: laserová ablativní deposice ; 2016
  Technical parameters: Rozhodnutí zařadit do programu projektu tuto část výzkumu bylo však především motivováno našimi novými a dosud nepublikovanými výsledky o konvenčním záhřevu směsi TiO-SiO, ze kterých vyplynulo, že v systému SiO-TiO probíhají v pevné fázi při 1000 oC strukturní změny (tvorba krystalických Ti2.5O3, Ti2O3, elementárního křemíku a intermetalika Ti5Si3) v důsledku disproporcionace SiO a difuzně řízených redox reakcí mezi TiO a SiO. Tyto změny byly prokázány XRD analýzou (obr. 1), IČ a Raman spektroskopií (obr. 2) identifikujícími výskyt SiOx (x>1) a elementárního Si a také jsou ilustrovány elementárním mapováním SEM (obr. 3) a dale I EDX -SEM analýzou mikročástic - Ti/Si atomární poměr světle modrých částic (2,7-1,6) a světle červených částic (0,1-0,3).
  Economic parameters: Funkční vzorky budou dále optimalizovány a testovány ve čtvrtém roce řešení projektu ve společnosti Prospon, s.r.o., Kladno. která je významným výrobcem implantátů a protetik v ČR.
  R&D Projects: GA TA ČR TA04010169
  Keywords : ablation * laser deposition * porous layers
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267834
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.