Search results

 1. 1.
  0539017 - KNAV 2022 SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Jelínková, Andrea
  Židovská náboženská literatura na Moravě: Neumannova a Rossmannova tiskárna.
  [Jewish Religious Literatue in Moravia: Neumann´s and Rossmann´s Printing Houses.]
  Martin: Slovenská národná knižnica, 2020. In: Kniha 2020. Zborník o problémoch a dejiných knižnej kultúry. Výskum dejin knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Martin: Slovenská národná knižnica, 2020, s. 212-225. Teória a výskum. ISBN 978-80-8149-138-2. ISSN 1336-5436
  Keywords : Hebrew Printing * Moravia * Jewish Religious Literature
  https://online.fliphtml5.com/mdfbt/kgxe/#p=212
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320303