Search results

 1. 1.
  0511235 - ÚSP 2020 CZ cze B - Monography
  Müllerová, Hana - Černý, David - Doležal, Adam
  Kapitoly o právech zvířat. My a oni z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva.
  [Chapters on Animal Rights. Them and Us in Philosophy, Ethics, Biology and Law.]
  Praha: Academia, 2016. 797 s. ISBN 978-80-200-2601-9
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0301557
   
   
 2. 2.
  0507613 - ÚSP 2020 CZ eng B - Monography
  Simon, Rita (ed.) - Müllerová, Hana (ed.)
  Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target?.
  Prague: Ústav státu a práva AV ČR, 2019. 280 s. ISBN 978-80-87439-39-5
  Grant - others: Visegrad fund 21730099
  Institutional support: RVO:68378122
  OECD category: Law
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0298604
   
   
 3. 3.
  0502933 - ÚSP 2019 RIV CZ cze B - Monography
  Müllerová, Hana - Klimeš, Jan - Blahůt, Jan - Hálová, Miloslava - Raška, P.
  Zodpovědné plánování: Území a sesuvy.
  [Responsible planning: Territory and landslides.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018. 66 s. ISBN 978-80-87439-37-1
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/4
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378122 ; RVO:67985891
  Keywords : territorial planning * landslide hazard * environmental law
  OECD category: Law; Geology (USMH-B)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0295163
   
   
 4. 4.
  0494147 - ÚSP 2019 RIV CZ cze B - Monography
  Müllerová, Hana
  Právo na příznivé životní prostředí: Zkušenosti vybraných evropských zemí a návrhy pro budoucí uplatňování v ČR.
  [Right to Environment: Experience of the Selected European Countries and Suggestions for its Future Application in the Czech Republic.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018. 236 s. ISBN 978-80-87439-34-0
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-32244S
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : right to environment * social rights * essential core * Czech Republic
  OECD category: Law
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0287405
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Mullerova_Pravo_na_priznive_ZP_3_Komparace.pdf101.5 MBAuthor’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0468561 - ÚSP 2017 CZ cze B - Monography
  Müllerová, Hana
  Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy.
  [Right to Environment: New Interpretative Approaches.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016. 288 s. ISBN 978‑80‑87439‑29‑6
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-32244S
  Institutional support: RVO:68378122
  Subject RIV: AG - Legal Sciences
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Mullerova-Pravo_na_priznive_zivotni_prostredi.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0266374
   
   
 6. 6.
  0464861 - ÚSP 2017 CZ cze B - Monography
  Müllerová, Hana - Černý, David - Doležal, Adam
  Kapitoly o právech zvířat. ,,My a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva.
  Praha: Academia, 2016. 797 s. Právo - etika - společnost, 2. ISBN 978-80-200-2601-9
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : animal rights * animal welfare * bioethics
  Subject RIV: AG - Legal Sciences
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0263615
   
   
 7. 7.
  0455178 - ÚSP 2016 RIV CZ cze B - Monography
  Müllerová, Hana
  Právo na životní prostředí: Teoretické aspekty.
  [The Right to Environment: Theoretical Aspects.]
  Praha: Ústav státu a práva, 2015. 125 s. ISBN 978-80-87439-24-1
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-32244S
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : environment * human rights * legal theory
  Subject RIV: AG - Legal Sciences
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Mullerova-PravoNaZivotniProstredi.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0255822
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Mullerova-PravoNaZivotniProstredi.pdf62 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0436589 - ÚSP 2015 RIV CZ cze B - Monography
  Müllerová, Hana - Humlíčková, P.
  Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR.
  [New Approaches to the Aarhus Convention Implementation in the Czech Republic.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014. 98 s. ISBN 978-80-87439-16-6
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : Aarhus Convention * public participation * environmental impact assessment
  Subject RIV: AG - Legal Sciences
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Aarhuska_umluva_kniha.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240319
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  get[1].php8757.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 9. 9.
  0399295 - ÚSP 2014 RIV CZ cze B - Monography
  Müllerová, Hana - Stejskal, V.
  Ochrana zvířat v právu.
  [Protection of Animals in Law.]
  Praha: Academia, 2013. 490 s. Společnost, 2. ISBN 978-80-200-2317-9
  R&D Projects: GA ČR GA407/08/1053
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : protection of animals * cruelty to animals * welfare
  Subject RIV: AG - Legal Sciences
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0226609
   
  Review DownloadSizeCommentaryVersionAccess
  hana-mullerova-a-vojtech-stejskal-ochrana-zvirat-v[1].pdf141.4 MBPublisher’s postprintopen-access
  rec_Ochrana zvířat v právu_Blahož.pdf71.8 MBPublisher’s postprintopen-access
   
 10. 10.
  0397854 - ÚSP 2014 CZ eng B - Monography
  Müllerová, Hana (ed.)
  Public Participation in Environmental Decision-Making: Implementation of the Aarhus Convention.
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. 255 s. E-knihy. ISBN 978-80-87439-14-2
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : Aarhus Convention * protection of the environment * public participation
  Subject RIV: AG - Legal Sciences
  http://www.ilaw.cas.cz/get.php?file=data/files/epub/aarhus_fin.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0225498