Search results

 1. 1.
  0537499 - KNAV 2021 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Svobodová, Jana - Pišna, J.
  České a latinské tištěné dedikace 16. století.
  [Dedications written in Czech and Latin in Bohemian 16th Century Prints.]
  Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. Praha: Academia, 2020 - (Hradilová, M.; Jelínková, A.; Veselá, L.), s. 179-188. Knižní kultura, 2. ISBN 978-80-200-3128-0
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : dedication * origin of the book * Bohemian prints
  OECD category: General literature studies
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315329
   
   
 2. 2.
  0471402 - KNAV 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Svobodová, Jana
  Zpráva o posílení pravé víry v kališnických Čechách očima františkána Eberharda Ablauffa.
  [A message about boosting of the right faith in the Protestant Bohemia in the Chronicle by Eberhard Ablauff.]
  Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí".. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 2016 - (Hlaváček, P.), s. 69-76. Europeana Pragensia; 9, Historia Franciscana, VI. ISBN 978-80-7007-469-5
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : Franciscan chronicles * dogmatics disputes * religious orders
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269131
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.