Search results

 1. 1.
  0580661 - ÚVGZ 2024 RIV CZ cze L4 - Software
  Březina, J. - Chalas, J. - Polák, P. - Červený, Jan
  Mikrořasová digitální platforma.
  [Microalgal digital platform.]
  Internal code: Mikrořasová digitální platforma ; 2023
  Technical parameters: Digitální platforma optimALga pro sdílení (analýzu a interpretaci) dat v oblasti mikrořasových technologií
  Economic parameters: Rozšíření produktového portfolia příjemce, navýšení tržeb a zisku
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG21_374/0026534
  Research Infrastructure: CzeCOS IV - 90248
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : data science * database * quality control, * data retention, * predictive maintenance
  OECD category: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  https://www.optimalga.com/
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0349424
   
   
 2. 2.
  0524315 - ÚVGZ 2021 RIV CZ eng L4 - Software
  Červený, Jan
  Web Tool for Photobioreactor Data Analysis 1.0.
  Internal code: DoAB_PBR-DataAnalysis ; 2020
  Technical parameters: Programatická realizace pokročilé analýzy vědeckých dat generovaných mikrořasovými kultivártory. K realizaci nástroje byl využit statistický programovací jazyk R a jeho nadstavba pro tvorbu interaktivních webových nástrojů Shiny. Zdrojová data pro analýzu jsou primárně očekávána ve výstupním standardu přístrojů firmy Photon Systems Instruments, s. r. o. Dále jsou podporovány vstupy v tabulkových formátech .csv a .xlsx.
  Economic parameters: Využitím tohoto nástroje je dosaženo v průměru 70% zkrácení procesu zpracování a analýzy dat generovaných výkonnými mikrořasovými kultivátory. Automatizace analýzy a použitých přístupů dále spolu s gereováním standardizovaných výstupů zajišťuje efektivnější reporting a přípravu dat pro další stupeň analýzy dat, což vede v průměru k 80% zkrácení časových nároků na analýzu kultivačních dat. K dnešnímu dni bylo celosvětově prodáno více než 500 zařízení, na jejich datové výstupy lze nástroj použít.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : photobioreactor * microalgae * characterization * phenotypization * biotechnology * data science * algorithms * tidy data
  OECD category: Plant sciences, botany
  https://czechglobe-doab.shinyapps.io/PBR-DataAnalysis/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308681
   
   
 3. 3.
  0504416 - ÚVGZ 2020 RIV CZ eng L4 - Software
  Červený, Jan
  Photobioreactor Control Scripts 1.0.
  Internal code: DoAB_PBR-ControlScripts ; 2019
  Technical parameters: Programatická realizace řídících skriptů využívá originálníh aplikčního rozhraní pro přístup k měřeným veličinám a akčním prvkům fotobioreaktorů a umožňuje tak implementaci algoritmů pro automatickou fenotypizaci a optimalizaci kultivovaných mikroorganismů a výzarné zefektivnění těchto procesů.
  Economic parameters: Využitím těchto skriptů je dosaženo v průměru 60% zkrácení procesu detailní charakterizace a výzkumu kultivovaných mikroorganismů v porovnání s procesem kontrolovaným operátorem kultivace. Automatické zpracování dat pak dále přináši v průměru 75% navýšení objemu zpracovaných dat za časovou jednotku a umožnuje včasnou detekci nestabilit a nestandardních odezev zkoumaného biosystému v reálném čase. Vedle zkrácení kultivačního procesu a zefektivnění zpracování výstupních dat jsou zajištěny opakovatelnost a robustnost celého procesu. K dnešnímu dni bylo celosvětově prodáno více než 500 zařízení, u kterých je možné tyto skripty použít.
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LO1415; GA MŠMT(CZ) LM2015055; GA MŠMT(CZ) EF16_026/0008413
  Research Infrastructure: CzeCOS II - 90061
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : computational control * regulation * photobioreactor * microalgae * optimization * phenotypization * biotechnology * data acquisition * algorithms
  OECD category: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  https://smartbiotech.github.io/PBR-ControlScripts/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0296057
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.