Search results

 1. 1.
  0452266 - ÚJF 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Seifert, Daniel - Lebeda, Ondřej - Ráliš, Jan - Matlocha, Tomáš
  FCB - modul pro konverzi radionuklidu F-18 na elektrofilní formu.
  [FCB - Fluorine Conversion Box.]
  Internal code: TA03010315V001 ; 2015
  Technical parameters: FCB - modul pro konverzi radionuklidu F-18 na elektrofilní formu je systém, který umožňuje zpracování ozářené obohacené vody [O-18]H2O, separaci F-18 a O-18, transfer F-18 do organické fáze, tvorbu plynné fáze, tvorbu plazmatu a rozklad plynné fáze za tvorby F+ species a konečně absorpci produktů rozkladu v podchlazené kapalné organické fázi, kde probíhá elektrofilní substituce F-18 na vybranou molekulu.
  Economic parameters: Snížení rizika znehodnocení drahých vstupních surovin v důsledku chyby operátora realizujícího laboratorní proces
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010315
  Institutional support: RVO:61389005
  Keywords : PET radiopharmaceuticals * labelled compounds * Fluorine chemistry * F-18 * Fluorine conversion * electrophilic substitution * FCB box * automation chemistry
  Subject RIV: CH - Nuclear ; Quantum Chemistry
  http://www.gammabox.cz
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253295

             
   
   
 2. 2.
  0439428 - ÚJF 2015 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Lebeda, Ondřej - Seifert, Daniel - Ráliš, Jan - Jelínek, P.
  Separační jednotka pro radioizotopy mědi - CuSepU.
  [Separation unit for copper radioistopes - CuSepU.]
  Internal code: TA02010797V003 ; 2014
  Technical parameters: Automatizovaný systém umožňující rozpouštění, separaci radioisotopů mědi od terčové matrice a následnou formulaci výsledného roztoku radioisotopů mědi.
  Economic parameters: Snížení rizika znehodnocení drahých vstupních surovin. Snížení radiační zátěže pro operátory.
  R&D Projects: GA TA ČR TA02010797
  Institutional support: RVO:61389005
  Keywords : mikrofluidic systems * Lab on chip * microfluidic chemical chip * PET radiopharmaceuticals * labelled compounds * antibodies * fragments of antibodies * humanizing of antibodies * Cu-61 * Cu-64 * ion litography * AMfS * CuSepU * separation * copper radioisotopes
  Subject RIV: CH - Nuclear ; Quantum Chemistry
  www.labonchip.info
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0242737

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.