Search results

 1. 1.
  0575340 - ÚPT 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Matějka, Milan - Brunn, Ondřej
  Kalibrační standard s mikro reliéfní kalibrační strukturou zaznamenané v tenké vrstvě.
  [Calibration standard with micro relief calibration structure recorded in a thin layer.]
  Internal code: APL-2024-01 ; 2024
  Technical parameters: Křemíkový čip rozměru 10 mm x 10 mm obsahující motiv kalibračních vzorů (s mikronovým a submikronovým rozlišením) vytvořených v tenké vrstvě feromagnetického materiálu naneseného pomocí PVD techniky.
  Economic parameters: Funkční vzorek vyvinutý během řešení projektu s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Milan Matějka, Ph.D., mmatejka@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010504
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Calibration sample for microscopy * ferromagnetic layers * electron lithography
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0345129
   
   
 2. 2.
  0570633 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pavlačík, P. - Škoda, D. - Matějka, Milan
  Matrice s difraktivními prvky přizpůsobená více násobné výrobě záměrných křížů ve sportovní a vojenské optice.
  [Matrix with diffractive elements adapted to multiple production of intentional crosses in sports and military optics.]
  Internal code: APL-2021-17 ; 2021
  Technical parameters: Matrice pro realizaci difraktivní mřížky záměrného kříže. Periodická submikrometrová struktura účinně zesilující laserový svazek v 1. difraktivním řádu. Tento design vede ke snížení energetické náročnosti osvětlovacího modulu záměrného kříže.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Milan Matějka, Ph.D., mmatejka@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40197
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : nanoimprint * NIL * reticle * diffractive pattern
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341939
   
   
 3. 3.
  0564285 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kolařík, Vladimír - Horáček, Miroslav - Meluzín, Petr - Burda, Daniel - Krátký, Stanislav - Matějka, Milan - Chlumská, Jana - Pirunčík, J. - Aubrecht, I.
  Komplexní zabezpečovací známka.
  [A comprehensive security stamp.]
  Internal code: APL–2022‐05 ; 2022
  Technical parameters: Zabezpečovací známka v polymerním materiálu provedená zápisem pomocí elektronové litografie obsahující difrakční opticky variabilní obrazové prvky typu struktur s krátkou a velmi krátkou periodou, neperiodické struktury s variabilní hloubkou, blejzované struktury, mikročočky a další zajišťovací prvky v mikro a nano oblasti
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.
  R&D Projects: GA MV(CZ) VI20192022147
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : security * diffraction * optically variable image element * e‐beam writer * periodic * non‐periodic * blazed * microlens
  OECD category: Nano-processes (applications on nano-scale)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336066
   
   
 4. 4.
  0544061 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kolařík, Vladimír - Krátký, Stanislav - Chlumská, Jana - Meluzín, Petr - Matějka, Milan - Burda, Daniel - Ondříšková, Martina - Lalinský, Ondřej - Horodyský, P.
  Litografická maska.
  [Lithographic mask.]
  Internal code: APL-2021-03 ; 2021
  Technical parameters: Základními technickými parametry jsou perioda mřížky a procentuální pokrytí maskovací vrstvy.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Bc. Jana Chlumská, chlumska@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : electron beam lithography * photomask
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0321117
   
   
 5. 5.
  0543692 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kolařík, Vladimír - Horáček, Miroslav - Meluzín, Petr - Burda, Daniel - Krátký, Stanislav - Matějka, Milan - Chlumská, Jana - Pirunčík, J. - Aubrecht, I.
  Vzorník parciálních difrakčních a refrakčních struktur.
  [Sampler of partial diffractive and refractive elements.]
  Internal code: APL-2021-02 ; 2021
  Technical parameters: Master (Si), galvanická replika (Ni), výlisek v polymerním materiálu.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Miroslav Horáček, Ph.D., mih@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MV(CZ) VI20192022147
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : diffraction * refraction * optically variable image element * e-beam writer
  OECD category: Nano-processes (applications on nano-scale)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320871
   
   
 6. 6.
  0539634 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Škoda, D. - Pavlačík, P. - Proroková, J. - Matějka, Milan - Meluzín, Petr - Krátký, Stanislav - Kolařík, Vladimír - Burda, Daniel
  Difraktivní optický element velikosti záměrného bodu vyvazující dopadající záření do 1. difrakčního řádu s využitím ve sportovní a vojenské optice.
  [Diffractive optical element of size of aiming point binding incident radiation to the 1st diffraction order with use in sports and military optics.]
  Internal code: APL-2020-23 ; 2020
  Technical parameters: Vzorek obsahují řadu difraktivních bodů se submikronovou reliéfní strukturou vytvořenou metodou EBL a Lift-off za účelem vyvázání světla z laserové diody
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Milan Matějka, Ph.D., mmatejka@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40197
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : diffractive optical element * e–beam lithography * reactive ion etching
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317342
   
   
 7. 7.
  0536665 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Matějka, Milan - Krátký, Stanislav - Chlumská, Jana - Meluzín, Petr - Kolařík, Vladimír - Burda, Daniel
  Optický element vyvazující světlo z tenké transparentní podložky.
  [An optical element that transmits light from a thin transparent pad.]
  Internal code: APL-2020-10 ; 2020
  Technical parameters: Optický element tvořený planární strukturou v tenké vrstvě rezistu nanesené na průhledné podložce. Základním parametrem optického elementu je množství světla vyvedeného pomocí této planární struktury.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Milan Matějka, Ph.D., mmatejka@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : diffractive optical element * electron lithography * reactive ion etching * YAG phosphor * thin film deposition * PVD
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0314401
   
   
 8. 8.
  0536583 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Krátký, Stanislav - Fořt, Tomáš - Matějka, Milan - Materna Mikmeková, Eliška - Radlička, Tomáš - Řiháček, Tomáš - Sháněl, O. - Schneider, M. - Mareček, D.
  Fázová destička pro použití v transmisní elektronové mikroskopii.
  [Phase plate for transmission electron microscopy.]
  Internal code: APL-2020-07 ; 2020
  Technical parameters: Křemíkový čip (tloušťka 200 µm) nesoucí tenkou nitridovou membránu (tloušťka ⁓70 nm). Otvor membrány je čtvercového tvaru o rozměru 100×100 µm. Čip je upevněný na platinové clonce o průměru 3 mm. Celý vzorek je pokoven tenkou vrstvou molybdenu (⁓3 nm).
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Stanislav Krátký, kratky@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : transmission electron microscopy * phase plate * silicon nitride * thin layers * e-beam lithography
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0314347
   
   
 9. 9.
  0518090 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Brunn, Ondřej - Krátký, Stanislav - Horáček, Miroslav - Lahoda, Jaroslav - Matějka, Milan
  Aparatura pro merení difrakcní úcinnosti a vyzarovací charakteristiky.
  [Apparatus for diffraction efficiency and radiation pattern measurement.]
  Internal code: APL-2019-20 ; 2019
  Technical parameters: Otočná základna s rozsahem 360 st., optická lišta o délce 600 mm, vývojový kit Arduino Uno, software v prostředí LabVIEW + LINX.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ondřej Brunn, brunn@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MV(CZ) VI20192022147
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : diffraction efficiency * radiation pattern * light intensity measurement
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303276
   
   
 10. 10.
  0496767 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Drozd, Michal - Knápek, Alexandr - Král, Stanislav - Matějka, Milan - Chlumská, Jana - Pavelka, Jan - Kolařík, Vladimír - Krátký, Stanislav - Horáček, Miroslav - Meluzín, Petr
  Aparatura pro detekci nečistot v naneseném rezistu.
  [Apparatus for detecting of particles in coated resist layer.]
  Internal code: APL-2018-05 ; 2018
  Technical parameters: Jedná se o aparaturu používající pro skenování digitální kameru. Rozměry: 45x35x50 cm, rychlost skenování 1cm2/2min., rozlišení částic > 10 um. Typ podložek: Si destička 4‘a 6‘.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Alexandr Knápek, Ph.D., knapek@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010046; GA MŠMT(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : e–beam lithography * quality control * image processing
  OECD category: Automation and control systems
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0289410
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.