Search results

 1. 1.
  0523463 - ÚMG 2020 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Kolář, Michal
  Protokol o ověření technologie zpracování sekvenačních dat za účelem vizualizace - Extended Cross-Population heatmap.
  [Protocol on verification of sequencing data processing technology for visualization - Extended Cross-Population heatmap.]
  Internal code: TG01010066-V3-6 ; 2019
  Technical parameters: EXPheatmap je softwarová knihovna programovacího jazyka Python 3, která umožňuje zpracovat (nejenom) genomická populační data poskytnutá ve standardní formě tak, aby došlo k vizualizaci výsledků komplexních mezipopulačních vztahů. Hlavní důraz je zde kladen na přehlednou prezentaci dat, která jsou typicky vysoce mnohorozměrná. Knihovna zahrnuje i funkce použitelné na předzpracování dat a statistické posouzení dat (výpočet a transformace p hodnot). Tyto funkcionality výrazně zjednodušší uživatelům analýzu sekvenačních dat.
  Economic parameters: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : Cross-Population * heatmap * visualization
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307818
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.