Search results

 1. 1.
  0345521 - ÚČL 2011 RIV CZ cze R - Book Review
  Malínek, Vojtěch
  Odkryté zámlky [Recenze.].
  [Unveiled silences.]
  [FRANZ, J.; DOLEŽAL, M. (ed.).: Eseje, kritiky, dopisy]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 58, č. 3 (2010), s. 381-385. ISSN 0009-0468
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517
  Keywords : Czech literature * Franz, Jan * critics * essays
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0186774
   
   
 2. 2.
  0339991 - ÚČL 2011 RIV CZ cze R - Book Review
  Malínek, Vojtěch
  Jiří Opelík, Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažek.
  [Jiří Opelík, Fourteen Works About Karel Čapek And Yet One Other About Josef Čapek As An Extra Draft.]
  [OPELÍK, J.: Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažek. Praha, Torst, 2008]. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 105-109. ISSN 1803-9243
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517
  Keywords : Josef Čapek * Karel Čapek * Czech Literature
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183339