Search results

 1. 1.
  0333989 - FLÚ 2010 RIV PL pol C - Conference Paper (international conference)
  Bar, Přemysl
  'Monarchia śląskich Henryków' w źródłach średniowiecznego Śląska. Na przykładzie Kroniki Polsko-Śląskiej i Kroniki Polskich Książąt.
  [The Monarchy of Silesian Dukes" in the medieval sources of Silesia. An example of Polish-Silesian Chronicle and Polish Chronicles Dukes.]
  Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła - teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 25-28 września 2007 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2009, s. 73-81. ISBN 978-83-89407-56-6.
  [Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Gniezno (PL), 25.09.2007-28.09.2007]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : 13th century * dukes of Silesia * medieval chronicles
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0178837
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.