Search results

 1. 1.
  0569799 - ÚACH 2023 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Kočí, Eva - Bezdička, Petr - Hradil, David - Garrappa, Silvia - Hradilová, J. - Pech, M.
  Bodová neinvazivní analýza miniatur přenosnými a laboratorními nástroji: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství.
  [Noninvasive spot analysis of miniatures with portable and laboratory instruments: a methodology for specific use in miniature painting research.]
  Internal code: 4/2022 ; 2022
  Technical parameters: Metodika popisuje spektroskopické a difrakční instrumentální metody analýzy miniatur včetně technických parametrů jejich nastavení pro šetrný neinvazivní výzkum, a to na základě certifikovaného postupu Ministerstva kultury ČR č. 253.
  Economic parameters: Metodika přispívá k širší aplikaci neinvazivního materiálového výzkumu v praxi památkové péče o sbírkové fondy, který je levnější a také šetrnější k vlastním dílům.
  Certifying body: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 1180 00 Praha 1. Certificate issue date: 21.07.2022
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG18P02OVV034
  Keywords : portrait miniature * analysis * spectroscopic methods * X-ray fluorescence * X-ray diffraction
  OECD category: Analytical chemistry
  https://invenio.nusl.cz/record/507840/files/nusl-507840_1.pdf?version=1
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341149

             
   
   
 2. 2.
  0555368 - ÚACH 2022 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Hradil, David - Hradilová, J. - Neděla, Vilém - Tihlaříková, Eva
  Aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) v oboru analýzy miniatur: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství.
  [Application of Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM) in the field of miniatures´ analysis: methodology for specific use in miniature painting research.]
  Internal code: 3/2022 ; 2022
  Technical parameters: Technické provedení materiálového průzkumu miniatur je rozšířeno o komplementární užití EREM-EDS vedle v praxi běžné XRF, a to na základě certifikovaného postupu Ministerstva kultury ČR č. 234.
  Economic parameters: Metodika významně rozšiřuje metody neinvazivního výzkumu miniatur bez nutnosti odběru vzorku, tato rozšířená znalost o materiálech a technologiích je významným příspěvkem ke zhodnocení sbírek miniatur v ČR.
  Certifying body: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1. Certificate issue date: 04.01.2022
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG18P02OVV034
  Keywords : environmental scanning electron microscopy * non-invasive analysis * portrait miniature * EDS analysis * ivory
  OECD category: Analytical chemistry
  https://invenio.nusl.cz/record/455137
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329886

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.