Search results

 1. 1.
  0504860 - ÚCHP 2020 RIV cze P - Patent Document
  Veselý, M. - Dzik, P. - Klusoň, Petr - Krystyník, Pavel - Kubáč, L. - Akrman, J. - Ďurovič, M. - Drábková, K. - Benetková, B. - Krejčí, J. - Hricková, K. - Bartl, B. - Urbánek, Š. - Paulusová, H.
  Způsob značení papírových dokumentů a jejich identifikace pomocí rentgenové fluorescence a identifikátor k provádění tohoto způsobu.
  [Method of marking paper documents and identifying them by X-ray fluorescence and an identifier for the method.]
  2019. Owner: Vysoké učení technické v Brně - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Centrum organické chemie. Date of the patent acceptance: 13.11.2019. Patent Number: 308087
  R&D Projects: GA MV VI20162019037
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : detection elemen * protection against being stolen * fluorescence trace
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308087.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302921
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Patentová listina.pdf4198.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0504859 - ÚCHP 2021 RIV cze P - Patent Document
  Veselý, M. - Dzik, P. - Klusoň, Petr - Morozová, Magdalena - Kubáč, L. - Akrman, J.
  Paměťový prvek pro uložení n-bitového kódu a způsob vytvoření tohoto kódu.
  [A memory item for storing the n-bit code and a method for generating the code.]
  2020. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Centrum organické chemie - Vysoké učení technické v Brně. Date of the patent acceptance: 19.02.2020. Patent Number: 308265
  R&D Projects: GA MV VI20162019037
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : n-bit code * electrodes * UV radiation
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308265.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306852
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  308265.pdf0552.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0473701 - ÚCHP 2018 RIV cze P - Patent Document
  Mašín, P. - Kroužek, J. - Klusoň, Petr - Krystyník, Pavel - Tito, Duarte Novaes - Moniz, D.B.
  Způsob selektivní regenerace prvků vzácných zemin a/nebo toxických kovů škodlivých pro životní prostředí z elektroodpadu, zejména z katodových trubic a CRT monitorů.
  [A Method for Selective Recovery of Rare Soil Elements and/or Toxic Environment non-Friendly Metals from Electrowaste, Namely Cathode Pipes and CRT Screens.]
  2016. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - DEKONTA, a.s. Date of the patent acceptance: 07.12.2016. Patent Number: 306432
  R&D Projects: GA TA ČR TA04020130
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : method of selective regeneration * e-waste * environment
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/306/306432.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0270851
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  306432.pdf9587.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0423306 - ÚCHP 2014 RIV cze P - Patent Document
  Žebrák, R. - Wimmerová, L. - Mašín, P. - Klusoň, Petr - Krystyník, Pavel - Domín, T. - Hejda, S.
  Zařízení pro dekontaminaci odpadní vody s obsahem rozpuštěných organických látek.
  [The Method of Decontamination of Wastewaters Containing Dissolved Organic Substances and the Apparatus for Performing this Method.]
  2013. Owner: DEKONTA a.s. - ÚCHP AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 27.11.2013. Patent Number: 304222
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FR-TI1/065
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : wastewater decontamination * singlet oxygen * phthalocyanine
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1902620&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0229547
   
   
 5. 5.
  0381660 - ÚCHP 2013 RIV cze P - Patent Document
  Šolcová, Olga - Matějová, Lenka - Klusoň, Petr - Cajthaml, T.
  Způsob přípravy krystalické formy oxidu titaničitého.
  [Preparation of TiO2 Crystalline Phase.]
  2012. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 02.08.2012. Patent Number: 303439
  R&D Projects: GA AV ČR KAN400720701
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : crystalline TiO2 * extraction * sol-gel
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1071199&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0212076
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.