Search results

 1. 1.
  0568025 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vosátka, J. - Kudrová, A.
  Modifikant na bázi hliníku.
  [Aluminium-based Modifier.]
  Internal code: Modifikant na bázi hliníku ; 2022
  Technical parameters: Modifikant na bázi hliníku je nehořlavé plnivo s aktivní zhášecí funkcí, které je možné použít do barev a nátěrů a docílit tak zvýšené retardační funkce na plamen. Modifikant přispívá ke zvýšené odolnosti proti žáru a ve speciálních nátěrech tvoří intumescentní vrstvu.
  Economic parameters: Aplikací Modifikantu na bázi hliníku je možné připravovat nehořlávé nátěry z klasických barev, čímž vzniká produkt s vyšší přidanou hodnotou. Dále je možné díky modifikantu tvořit intumescentní vrstvu v nátěru a chránit tak materiál před žárem.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010674
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : Intumescent layer * fire-resistant * coating * modifier
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0339362

             
   
   
 2. 2.
  0556084 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Krpata, B.
  Modifikované aditivum 3.
  [Modified aditive 3.]
  Internal code: modifikované aditivum 3 ; 2022
  Technical parameters: Modifikované aditivum 3 je směs uhlovodíků s významným alkénovým podílem, která vzniká pyrolýzou plastů. Modifikace je provedena pomocí kyselého katalyzátoru, který způsobuje alkylaci PAU látek a tím i jejich stabilizaci. Aditivum je použitelné pro všechny typy obrusných vrstev.
  Economic parameters: Aplikací Modifikovaného Aditiva 3 je možné zpracovávat silně kontaminované obrusné vrstvy do nových asfaltových směsí, čímž dochází k úspoře financí za likvidaci odpadu a k výraznému zlevnění výsledné asfaltové směsi.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010512
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : asphalt * asphalt aditive * alkylation of PAU
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330461

             
   
   
 3. 3.
  0556083 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vosátka, M. - Kudrová, A.
  Modifikovaný expandovatelný grafit.
  [Modified expandable graphite.]
  Internal code: modifikovaný grafit ; 2022
  Technical parameters: Modifikovaný grafit slouží jako plnivo do modifikovaných vodních skel, který při zahřátí expanduje a vytvoří bariérní vrstvu s vysokou tepelnou odolností a chrání tak povrch materiálu.
  Economic parameters: Aplikací modifikovaného grafitu vzniká nový protipožární nátěr s aktivní tvorbou bariérní vrstvy. Výrobní cena těchto přípravků bude až o 80 % nižší, než jsou současné ceny obdobných přípravků na trhu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010674
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : modifiet graphite * expendable graphite * nonflamable materil
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330460

             
   
   
 4. 4.
  0540226 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Majer, V. - Krpata, B.
  Aditivum 3.
  [Aditive 3.]
  Internal code: aditivum 3 ; 2019
  Technical parameters: Atidivum 3 vzniká pyrolýzou odpadních plastů na bázi polypropylenu a polyethylenu při 450°C. Vzniklý tekutý produkt pyrolýzy tvoří Aditivum 3. Aditivum je olejovitého charakteru s hustotou kolem 750 kg/m3 s nízkou viskozitou.
  Economic parameters: Aplikací Aditiva 3 vzniká aditivovaný R-materiál, který slouží pro výrobu asfaltové směsi. Aplikací této směsi předpokládáme zvýšení obratu o 3 %.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010512
  Keywords : asphalt * asphalt aditive * pyrolysis of polyethylene
  OECD category: Chemical engineering (plants, products)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317896

             
   
   
 5. 5.
  0540225 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Majer, V.
  Aditivum 2.
  [Aditive 2.]
  Internal code: aditivum 2 ; 2019
  Technical parameters: Atidivum 2 vzniká úpravou a následnou destilací použitých minerálních olejů. Vzniklá destilační frakce je následně použitelná jako aditivum pro R-materiály. Aditivum 2 je vakuová frakce do 250°C.
  Economic parameters: Aplikací Aditiva 2 vzniká aditivovaný R-materiál, který slouží pro výrobu asfaltové směsi. Aplikací této směsi předpokládáme zvýšení obratu o 3 %.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010512
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : asphalt * asphalt aditive * waste mineral oil
  OECD category: Chemical engineering (plants, products)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317899

             
   
   
 6. 6.
  0540224 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Majer, V.
  Aditivum 1.
  [Aditive 1.]
  Internal code: Atidivum 1 ; 2019
  Technical parameters: Atidivum 1 vzniká esterifikací odapdních tuků. Vzniklé metylestery jsou následně použitelné jako aditivum pro R-materiály. Aditivum 1 je vakuová frakce do 250°C.
  Economic parameters: Aplikací Aditiva 1 vzniká aditivovaný R-materiál, který slouží pro výrobu asfaltové směsi. Aplikací této směsi předpokládáme zvýšení obratu o 3 %.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010512
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : asphalt * asphalt aditive * methylesters of waste fatt
  OECD category: Chemical engineering (plants, products)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317900

             
   
   
 7. 7.
  0540197 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Majer, V.
  Asfaltová směs s aditivovaným R-materiálem.
  [Asphalt mixture with additive R-material.]
  Internal code: aditovaný R-materiál ; 2019
  Technical parameters: Asfaltová směs s aditivovaným R-materiálem je plnohodnotný materiál vhodný pro stavbu cest první až třetí třídy. Receptura je nastavována na zakázku dle konkrétní aplikace.
  Economic parameters: Aplikací aditivavaného R-materiálu do asfaltové směsi vzniká asfaltová směs s aditivovaným R-materiálem. Jeho aplikací v zakázkách se očekává zvýšení tržeb o 2-5%.
  R&D Projects: GA TA ČR TH02010349
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : asphalt road * r-material * asphalt aditive
  OECD category: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317904

             
   
   
 8. 8.
  0540196 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Majer, V.
  Aditivovaný R-materiál.
  [Additive R-material.]
  Internal code: aditivovaný R-materiál ; 2019
  Technical parameters: Aditivovaný R-materiál vzniká tak, že se stará obrusná vrstva vozovky s oxidovaným pojivem naaditivuje vhodným aditivem, které způsobí rozměkčení pojiva a umožní aplikaci tohoto materiálu ve výrobě nových asfaltových povrchů. Aditivovaný R-materiál se dávkuje v objemu od 10 do 30 % hm.
  Economic parameters: Aditivovaný R-materiál bude aplikován do balené směsi. Jeho aplikací se očekává zvýšení tržeb o 1-4 %.
  R&D Projects: GA TA ČR TH02010349
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : r-material * aditive * construction road
  OECD category: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317907

             
   
   
 9. 9.
  0540195 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Storch, Jan - Terrich, R. - Nehyba, A. - Slezáková, R.
  Termoizolační papír.
  [Thermal Insulation Paper.]
  Internal code: termoizolační papír ; 2016
  Technical parameters: Termoizolační papír vzniká aplikací termoizolačního plniva na bázi PET do papíru. Takto vytvořený termoizolační papír má o 30 % nižší součinitel tepelné vodivosti ve srovnání se standartními izolacemi užívanými ve stavebnictví (lambda=0,04 w/m.K).
  Economic parameters: Aplikací termoizolačního plniva dojde k výrobě termoizolačního papíru. Jeho prodejem se očekává zvýšení obratu o 3-7% v oblasti technických papírů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04010051
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : technical paper * thermal insulation * filler
  OECD category: Paper and wood
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317908

             
   
   
 10. 10.
  0540194 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Storch, Jan - Nehyba, A. - Terrich, R. - Slezáková, R.
  Antibakteriální papír.
  [Antibacterial Paper.]
  Internal code: antibakteriální papír ; 2016
  Technical parameters: Antibakteriální papír je vyroben plněním běžného papíru antibakteriálním plnivem. Antibakteriální papír účinně ničí grampozitivní a gramnegativní bakterie. Papír je využitelný pro výrobu cenin a běžného papíru.
  Economic parameters: Aplikací antibakteriálního plniva dojde k výrobě antibakteriálního papíru. Jeho prodejem se očekává zvýšení obratu o 3-7% v oblasti technických papírů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04010051
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : antibacterial paper * antibacterial filler * security
  OECD category: Paper and wood
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317909

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.