Search results

 1. 1.
  0556084 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Krpata, B.
  Modifikované aditivum 3.
  [Modified aditive 3.]
  Internal code: modifikované aditivum 3 ; 2022
  Technical parameters: Modifikované aditivum 3 je směs uhlovodíků s významným alkénovým podílem, která vzniká pyrolýzou plastů. Modifikace je provedena pomocí kyselého katalyzátoru, který způsobuje alkylaci PAU látek a tím i jejich stabilizaci. Aditivum je použitelné pro všechny typy obrusných vrstev.
  Economic parameters: Aplikací Modifikovaného Aditiva 3 je možné zpracovávat silně kontaminované obrusné vrstvy do nových asfaltových směsí, čímž dochází k úspoře financí za likvidaci odpadu a k výraznému zlevnění výsledné asfaltové směsi.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010512
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : asphalt * asphalt aditive * alkylation of PAU
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330461
   
   
 2. 2.
  0556083 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vosátka, M. - Kudrová, A.
  Modifikovaný expandovatelný grafit.
  [Modified expandable graphite.]
  Internal code: modifikovaný grafit ; 2022
  Technical parameters: Modifikovaný grafit slouží jako plnivo do modifikovaných vodních skel, který při zahřátí expanduje a vytvoří bariérní vrstvu s vysokou tepelnou odolností a chrání tak povrch materiálu.
  Economic parameters: Aplikací modifikovaného grafitu vzniká nový protipožární nátěr s aktivní tvorbou bariérní vrstvy. Výrobní cena těchto přípravků bude až o 80 % nižší, než jsou současné ceny obdobných přípravků na trhu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010674
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : modifiet graphite * expendable graphite * nonflamable materil
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330460
   
   
 3. 3.
  0540226 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Majer, V. - Krpata, B.
  Aditivum 3.
  [Aditive 3.]
  Internal code: aditivum 3 ; 2019
  Technical parameters: Atidivum 3 vzniká pyrolýzou odpadních plastů na bázi polypropylenu a polyethylenu při 450°C. Vzniklý tekutý produkt pyrolýzy tvoří Aditivum 3. Aditivum je olejovitého charakteru s hustotou kolem 750 kg/m3 s nízkou viskozitou.
  Economic parameters: Aplikací Aditiva 3 vzniká aditivovaný R-materiál, který slouží pro výrobu asfaltové směsi. Aplikací této směsi předpokládáme zvýšení obratu o 3 %.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010512
  Keywords : asphalt * asphalt aditive * pyrolysis of polyethylene
  OECD category: Chemical engineering (plants, products)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317896
   
   
 4. 4.
  0540225 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Majer, V.
  Aditivum 2.
  [Aditive 2.]
  Internal code: aditivum 2 ; 2019
  Technical parameters: Atidivum 2 vzniká úpravou a následnou destilací použitých minerálních olejů. Vzniklá destilační frakce je následně použitelná jako aditivum pro R-materiály. Aditivum 2 je vakuová frakce do 250°C.
  Economic parameters: Aplikací Aditiva 2 vzniká aditivovaný R-materiál, který slouží pro výrobu asfaltové směsi. Aplikací této směsi předpokládáme zvýšení obratu o 3 %.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010512
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : asphalt * asphalt aditive * waste mineral oil
  OECD category: Chemical engineering (plants, products)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317899
   
   
 5. 5.
  0540224 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Majer, V.
  Aditivum 1.
  [Aditive 1.]
  Internal code: Atidivum 1 ; 2019
  Technical parameters: Atidivum 1 vzniká esterifikací odapdních tuků. Vzniklé metylestery jsou následně použitelné jako aditivum pro R-materiály. Aditivum 1 je vakuová frakce do 250°C.
  Economic parameters: Aplikací Aditiva 1 vzniká aditivovaný R-materiál, který slouží pro výrobu asfaltové směsi. Aplikací této směsi předpokládáme zvýšení obratu o 3 %.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010512
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : asphalt * asphalt aditive * methylesters of waste fatt
  OECD category: Chemical engineering (plants, products)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317900
   
   
 6. 6.
  0540197 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Majer, V.
  Asfaltová směs s aditivovaným R-materiálem.
  [Asphalt mixture with additive R-material.]
  Internal code: aditovaný R-materiál ; 2019
  Technical parameters: Asfaltová směs s aditivovaným R-materiálem je plnohodnotný materiál vhodný pro stavbu cest první až třetí třídy. Receptura je nastavována na zakázku dle konkrétní aplikace.
  Economic parameters: Aplikací aditivavaného R-materiálu do asfaltové směsi vzniká asfaltová směs s aditivovaným R-materiálem. Jeho aplikací v zakázkách se očekává zvýšení tržeb o 2-5%.
  R&D Projects: GA TA ČR TH02010349
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : asphalt road * r-material * asphalt aditive
  OECD category: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317904
   
   
 7. 7.
  0540196 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Majer, V.
  Aditivovaný R-materiál.
  [Additive R-material.]
  Internal code: aditivovaný R-materiál ; 2019
  Technical parameters: Aditivovaný R-materiál vzniká tak, že se stará obrusná vrstva vozovky s oxidovaným pojivem naaditivuje vhodným aditivem, které způsobí rozměkčení pojiva a umožní aplikaci tohoto materiálu ve výrobě nových asfaltových povrchů. Aditivovaný R-materiál se dávkuje v objemu od 10 do 30 % hm.
  Economic parameters: Aditivovaný R-materiál bude aplikován do balené směsi. Jeho aplikací se očekává zvýšení tržeb o 1-4 %.
  R&D Projects: GA TA ČR TH02010349
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : r-material * aditive * construction road
  OECD category: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317907
   
   
 8. 8.
  0540195 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Storch, Jan - Terrich, R. - Nehyba, A. - Slezáková, R.
  Termoizolační papír.
  [Thermal Insulation Paper.]
  Internal code: termoizolační papír ; 2016
  Technical parameters: Termoizolační papír vzniká aplikací termoizolačního plniva na bázi PET do papíru. Takto vytvořený termoizolační papír má o 30 % nižší součinitel tepelné vodivosti ve srovnání se standartními izolacemi užívanými ve stavebnictví (lambda=0,04 w/m.K).
  Economic parameters: Aplikací termoizolačního plniva dojde k výrobě termoizolačního papíru. Jeho prodejem se očekává zvýšení obratu o 3-7% v oblasti technických papírů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04010051
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : technical paper * thermal insulation * filler
  OECD category: Paper and wood
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317908
   
   
 9. 9.
  0540194 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Storch, Jan - Nehyba, A. - Terrich, R. - Slezáková, R.
  Antibakteriální papír.
  [Antibacterial Paper.]
  Internal code: antibakteriální papír ; 2016
  Technical parameters: Antibakteriální papír je vyroben plněním běžného papíru antibakteriálním plnivem. Antibakteriální papír účinně ničí grampozitivní a gramnegativní bakterie. Papír je využitelný pro výrobu cenin a běžného papíru.
  Economic parameters: Aplikací antibakteriálního plniva dojde k výrobě antibakteriálního papíru. Jeho prodejem se očekává zvýšení obratu o 3-7% v oblasti technických papírů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04010051
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : antibacterial paper * antibacterial filler * security
  OECD category: Paper and wood
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317909
   
   
 10. 10.
  0540193 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Broda, M. - Kinařová Kodešová, E. - Nehyba, A.
  Nehořlavý papír.
  [Flamme Retardant Paper.]
  Internal code: nehořlavý papír ; 2018
  Technical parameters: Nehořlavý papír může být použit pro výrobu cenin, může být použit jako běžný kancelářský papír nebo může být použit ve stavebním průmyslu. Dle provedených testů papír splňuje nehořlavost třídy B. Papír je netoxický a je vyrobytelný v gramážích od 90 do 200 g/m2.
  Economic parameters: Nehořlavý papír vzniká plněním papíru nehořlavými plnivy.Prodejem tohoto výrobku se očekává zvýšení obratu o 3-7% v oblasti technických papírů.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10322
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : technical paper * non-flammable * flamme retardant paper
  OECD category: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317910