Search results

 1. 1.
  0452250 - ÚČL 2016 RIV CZ cze J - Journal Article
  Řehák, Daniel
  Přehled dopisovatelů Lidových novin z Podkarpatské Rusi.
  [Overview of Lidové noviny correspondents from Carpathian Ruthenia.]
  Paginae historiae. Roč. 23, č. 2 (2015), s. 179-184. ISSN 1211-9768
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Lidové noviny * correspondents * journalists * Carpathian Ruthenia * acronyms * pseudonyms * 1st half of the 20th century
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253276
   
   
 2. 2.
  0394537 - ÚČL 2014 RIV CZ cze J - Journal Article
  Řehák, Daniel
  K historii a struktuře Retrospektivní bibliografie.
  [History and structure of the Retrospective Bibliography.]
  Česká literatura. Roč. 61, č. 3 (2013), s. 387-395. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  R&D Projects: GA MŠMT VZ09004
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517
  Keywords : bibliography * Czech literature
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0222734
   
   
 3. 3.
  0325120 - ÚČL 2009 RIV CZ cze J - Journal Article
  Samek, Daniel
  Vyprávění jako ochrana (Na příkladu tradic indoevropských, se zvláštním zřetelem ke gaelské tradici starého Irska).
  [Narration as a shield (On the example of Indo-European heritage, particularly considering Gaelic tradition of ancient Ireland).]
  Slovo a smysl. -, č. 3 (2005), s. 88-131. ISSN 1214-7915. E-ISSN 2336-6680
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517
  Keywords : Indo-European heritage * Irish literature
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172644
   
   
 4. 4.
  0323930 - ÚČL 2009 CZ cze J - Journal Article
  Samek, Daniel
  Skotská balada Dva Havrani v českých překladech.
  [Scottish ballad The Two Ravens in Czech translations.]
  PLAV: měsíčník pro světovou literaturu. Roč. 5, č. 2 (2009), s. 9-11. ISSN 1802-4734
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517
  Keywords : Scottish literature * ballads * translations
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171758
   
   
 5. 5.
  0322889 - ÚČL 2009 CZ cze J - Journal Article
  Samek, Daniel
  "Pro mne Synge je pravou pochoutkou" (Z dopisů Josefa Floriana Jaroslavovi Skalickému).
  ["Synge Is Real Pleasure For Me" (From Josef Florian's Letters to Jaroslav Skalický).]
  Souvislosti. Roč. 19, č. 3 (2008), s. 154-157. ISSN 0862-6928
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517
  Keywords : correspondence * Florian, Josef * Skalický, Jaroslav
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171022
   
   
 6. 6.
  0322781 - ÚČL 2009 CZ cze J - Journal Article
  Samek, Daniel
  Muškova reportáž se vztahuje.
  [Mušek's Report Refers to….]
  Souvislosti. Roč. 19, č. 3 (2008), s. 147. ISSN 0862-6928
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517
  Keywords : Czech literature * Mušek, Karel
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0170940
   
   
 7. 7.
  0322625 - ÚČL 2009 CZ cze J - Journal Article
  Samek, Daniel
  Fifty years a-growing neboli Padesát let roste (Česko-irské kulturní styky v první polovině 20. století).
  [Fifty Years A-Growing neboli Padesát let roste (Czech-Irish Cultural Relations in the First Half of the 20th Century ).]
  Souvislosti. Roč. 19, č. 3 (2008), s. 125-141. ISSN 0862-6928
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517
  Keywords : Czech culture * Czech literature * Irish culture * Irish literature
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0170823
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.