Search results

 1. 1.
  0576768 - ÚČL DATA Scientific data      2023
  Malínek, Vojtěch - Cebe, Renáta - Dlabajová, Nikola - Dvořáková, Sára - Flanderka, Jakub - Gnot, Anna - Halabrínová, Lucie - Hartmanová, Pavla - Holečková, Marta Edith - Kanda, Roman - Kellerová Kordíková, Marta - Knopp, František - Loučová, Petra - Melichar, Dominik - Maršíková, Lucie - Mikešová, Iveta - Nevyhoštěný, Pavel - Panušková, Charlotte - Romanová, Gabriela - Řehák, Daniel - Sladovníková, Šárka - Škubalová, Marta - Trnková, Vendula - Vargová, Jana - Zach, Aleš - Zajíčková, Kateřina

  Česká literární bibliografie. Česká literární bibliografie – říjen 2023.
  [Czech Literary Bibliography.]

  Description: Dataset obsahuje soubor dat těchto bibliografických databází, které jsou zpracovávány a zpřístupňovány při ČLB: Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945, ALKARO – Almanachy, kalendáře, ročenky v českých zemích 1801–1945, Současná bibliografie (od roku 1945), Bibliografie českého literárního internetu, Bibliografie českého literárního samizdatu, Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989), Český literární exil 1948–1989, Česká literatura v překladu.
  [The dataset contains a set of data from the following bibliographic databases, which are processed and made available by the CLB: Retrospective Bibliography of Czech Literature 1770-1945, ALKARO - Almanacs, Calendars and Yearbooks in the Czech Lands 1801-1945, Current Bibliography (since 1945), Czech Literary Web/Samizdat Bibliography, Czech Literature of Exile Bibliography, Czech Literary Exile 1948–1989 and Czech Literature in Translation.]
  Technical informations: Součástí datasetu je soubor dat ve formátu MRC (binární MARC21), popis datasetu a specifikace lokální katalogizační praxe ČLB ve formátu TXT. Soubor ve formátu binární MARC lze otevřít např. v programu Marcedit, ke stažení zde: https://marcedit.reeset.net/.

  Keywords : bibliographical databases * czech literature * literary science
  OECD category: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0576768
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0346370
  Depositor: Hartmanová, Pavla
  Date of release: 26.10.2023
   

   
       License: BY-NC-SA
   
  File DownloadSizeCommentaryAccess
  00_clb_all.zip File list27445.6 MBopen-access
  Institutional support: RVO:68378068
 2. 2.
  0576767 - ÚČL DATA Scientific data      2023
  Romanová, Gabriela - Cebe, Renáta - Dlabajová, Nikola - Gnot, Anna - Melichar, Dominik - Nevyhoštěný, Pavel - Řehák, Daniel - Sladovníková, Šárka - Zajíčková, Kateřina

  Český literární exil 1948–1989. Český literární exil 1948–1989 – říjen 2023.
  [Czech Literary Exile 1948–1989.]

  Description: Dataset obsahuje metadata k záznamům článků z 9 exilových periodik s počátkem vydávání na přelomu 40. a 50. let 20. stol. a ze dvou exilových časopisů přelomu 70. a 80. let. (s přesahem do let 90.), z nichž je sestavována osobní bibliografie Zdeny Salivarové.
  [The dataset contains metadata to records of articles from 9 exile periodicals with the beginning of publication at the turn of the 1940s and 1950s and from two exile journals at the turn of the 1970s and 1980s (with an overlap into the 1990s), from which Zdena Salivarová's personal bibliography is compiled.]
  Technical informations: Součástí datasetu je soubor dat ve formátu MRC (binární MARC21), seznam excerpovaných časopisů ve formátu CSV, popis datasetu a specifikace lokální katalogizační praxe ČLB ve formátu TXT. Soubor ve formátu binární MARC lze otevřít např. v programu Marcedit, ke stažení zde: https://marcedit.reeset.net/.
  Keywords : czech exile literature * bibliography * documentation * literary institutions * cultural identity * archival processing
  OECD category: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0576767
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0346371
  Depositor: Hartmanová, Pavla
  Date of release: 26.10.2023
   

   
       License: BY-NC-SA
   
  File DownloadSizeCommentaryAccess
  07_exil_II.zip File list251 MBopen-access
  R&D Projects: GA MK(CZ) DH23P03OVV011
  Institutional support: RVO:68378068
 3. 3.
  0576760 - ÚČL DATA Scientific data      2023
  Malínek, Vojtěch - Řehák, Daniel

  Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945. Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945 – říjen 2023.
  [Retrospective Bibliography of Czech Literature 1770–1945.]

  Description: Databáze obsahuje excerpci periodického tisku od počátků národního obrození do konce druhé světové války, vycházejícího na území českých zemí v českém, německém, popř. i slovenském jazyce. Excerpováno bylo vše, co se týká literatury a příbuzných disciplín.
  [The database contains excerpts from periodicals published in Czech, German and Slovak from the beginnings of the national revival to the end of the Second World War in the Czech lands. Everything related to literature and related disciplines has been excerpted.]
  Technical informations: Součástí datasetu je soubor dat ve formátu MRC (binární MARC21), seznam excerpovaných časopisů ve formátu CSV, popis datasetu a specifikace lokální katalogizační praxe ČLB ve formátu TXT. Soubor ve formátu binární MARC lze otevřít např. v programu Marcedit, ke stažení zde: https://marcedit.reeset.net/.
  Keywords : bibliographical databases * czech literature * literary science
  OECD category: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0576760
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0346377
  Depositor: Hartmanová, Pavla
  Date of release: 26.10.2023
   

   
       License: BY-NC-SA
   
  File DownloadSizeCommentaryAccess
  01_retrospektivni.zip File list7264.1 MBopen-access
  R&D Projects: GA MŠMT VZ09004; GA MK(CZ) DG16P02B039; GA MŠMT(CZ) LM2023043; GA ČR(CZ) GA405/93/2042
  Institutional support: RVO:68378068


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.