Search results

 1. 1.
  0561764 - FLÚ 2023 CZ cze M - Monography Chapter
  Sarkissian, Alena
  Americký mýtus.
  [American Myth.]
  Smutek sluší Elektře. Brno: Národní divadlo Brno, 2021 - (O’Neill, E.), s. 24-32
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : classical reception * Greek tragedy * american drama * Aeschylus * Oresteia * Sophocles * Electra
  OECD category: Specific languages
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0334344
   
   
 2. 2.
  0548025 - FLÚ 2023 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Sarkissian, Alena
  Enargés te kai energos parúsia čili skutečná přítomnost v byzantské liturgii.
  [Enarges te kai energos parousia or riturgyeal presence in Byzantine liturgy.]
  Terény performance. Praha: Nakladatelství AMU, 2021 - (Koubová, A.; Kubartová, E.), s. 173-188. ISBN 978-80-7331-581-8
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : sensorial studies * Byzantine liturgy * performativity * theatricality
  OECD category: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  https://namu.cz/tereny-performance
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330244
   
   
 3. 3.
  0534223 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Sarkissian, Alena
  Ihre Ehe ist kinderlos geblieben: k inscenaci Ióna v ND r. 1944.
  [Ihre Ehe ist kinderlos geblieben: Notes to the production of Ion in the National Theatre, Prague, 1944.]
  Jubilate et Bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant. Praha: Filosofia, 2020 - (Čadková, D.; Čechvala, J.; Poláčková, E.; Sarkissian, A.), s. 251-277. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Research Infrastructure: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Greek theatre * reception studies * Euripides * National Theatre * Nazi occupation * censorship
  OECD category: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312446
   
   
 4. 4.
  0491837 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Sarkissian, Alena
  Karel Dostal mezi Winckelmannem a Nietzschem.
  [Karel Dostal between Winckelmann and Nietzsche.]
  Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 195-251. ISBN 978-80-7007-521-0
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Karel Dostal * reception of Greek Tragedy * Greek Theatre * Czech Theatre * National Theatre * Antigone * Medeia * Iphigenia * Oresteia
  OECD category: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0285453
   
   
 5. 5.
  0480985 - FLÚ 2018 CZ cze M - Monography Chapter
  Sarkissian, Alena
  Návštěva z minulosti aneb Iásón. Drama - mýtus.
  [Visit from the Past or Iason. Drama - Myth.]
  Roland Schimmelpfennig. Žena z dřívějška. Třetí inscnace sedmdesáté třetí sezony 2017/2018: premiéra 4. listopadu 2017. Brno: Městské divadlo Brno, 2017, s. 115-134. ISBN 978-80-270-3104-7
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Roland Schimmelpfennig * Medeia * Euripides * Seneca * Greek Drama * Roman Drama * Reception Studies
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0276628
   
   
 6. 6.
  0474165 - FLÚ 2018 RIV US eng M - Monography Chapter
  Sarkissian, Alena
  The Case of the Oresteia. Classical Drama on Czech Stage, 1889-2012.
  A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 146-158. ISBN 978-1-118-83271-4
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Aeschylus * classical reception * classical tradition * Czech lands * Greek tragedy * historicism * national revival * Oresteia * political theater * radio play
  OECD category: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0274410
   
   
 7. 7.
  0376471 - FLÚ 2013 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Sarkissian, Alena
  Nad četbou Longína: několik poznámek k pozoruhodnému textu.
  [Reading Longinus: Some Notes to a Remarkable Text.]
  Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis ku cti Martina Svatoše. Praha: Filosofický ústav AV ČR. Kabinet pro klasická studia, 2011 - (Förster, P.; Kitzler, P.; Petrbok, V.; Svatošová, H.), s. 147-171. ISBN 978-80-260-0542-1
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Longinus * On the Sublime * literature * literary criticism
  Subject RIV: AI - Linguistics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0208857
   
   
 8. 8.
  0376470 - FLÚ 2013 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Sarkissian, Alena
  Antika v rozhlase: inscenace řecké tragédie.
  [Antiquity on Air: Staging Greek Tragedy.]
  Ad honorem Eva Stehlíková. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2011 - (Šípová, P.; Spívalová, M.; Jiřík, J.), s. 318-337. ISBN 978-80-260-0126-3
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : classical culture * Antiquity * theatre * Greek tragedy
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0208856
   
   
 9. 9.
  0358810 - FLÚ 2012 CZ cze M - Monography Chapter
  Sarkissian, K. - Sarkissian, Alena
  Josef Překrásný.
  [Joseph the Beautiful.]
  Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Program k inscenaci Městského divadla Brno. Brno: Městské divadlo Brno, 2006, s. 129-140. ISBN 80-239-8549-3
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Joseph the Egyptian * musical * orthodox tradition
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0196742
   
   
 10. 10.
  0335532 - FLÚ 2010 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Sarkissian, Alena
  Hic verus Dei famulus. Ludus Danielis v deseti zastaveních.
  [Hic verus Dei famulus. Ludus Danielis in ten stops.]
  Latina v církevním a světském školství. Praha: Filosofický ústav AV ČR v. v. i. - KKS, 2009 - (Kepartová, J.; Juríková, E.; Kitzler, P.), s. 40-56. ISBN 978-80-254-4080-3
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Liturgical drama * medieval theatre * Beauvais
  Subject RIV: AI - Linguistics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0179970
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.