Search results

 1. 1.
  0575699 - ÚGN 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Vavro, Leona - Vavro, Martin - Daněk, T. - Kajzar, Vlastimil - Drozdová, J. - Raclavský, K. - Kubina, Lukáš
  Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí – souhrnná výzkumná zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu.
  [Development of tools to minimise the risks of air contamination by respirable asbestos fibres released from the rock environment by human activities - summary research report on the progress and results of the project solution.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. a VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. 207 s.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS01010257
  Keywords : naturally occuring asbestos * rocks * aggregate * sampling * analysis * Czech Republic
  OECD category: Mineralogy
  https://www.ugn.cas.cz/other/map/azrock/download/TACR_AZROCK_Zprava.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0345438
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0575699.pdf259.4 MBOtherrequire
   
   
 2. 2.
  0574375 - ÚGN 2024 CZ cze V - Research Report
  Kajzar, Vlastimil
  Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - závěrečná zpráva.
  [Evaluation of the risks of the terrain surface influencing from the point of view of geomechanical changes of the rock massif due to the flooding of the mining environment of the Ostrava and Petřvald sub-basins of the OKR by mine water - final report.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. / DIAMO, s. p. o.z. ODRA, 2023. 269 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : risks of the terrain surface influencing * geomechanical changes * flooding of the mining environment
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0344707
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0574375.pdf134.2 MBOtherrequire
   
   
 3. 3.
  0570806 - ÚGN 2024 CZ cze V - Research Report
  Kajzar, Vlastimil
  Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - dílčí zpráva č. 4.
  [Evaluation of the risks of the terrain surface influencing from the point of view of geomechanical changes of the rock massif due to the flooding of the mining environment of the Ostrava and Petřvald sub-basins of the OKR by mine water - Interim report IV.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. / DIAMO, s. p. o.z. ODRA, 2023. 150 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : risks of the terrain surface influencing * geomechanical changes * flooding of the mining environment
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342142
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0570806.pdf218.1 MBOtherrequire
   
   
 4. 4.
  0566860 - ÚGN 2023 CZ cze V - Research Report
  Kajzar, Vlastimil
  Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - dílčí zpráva č. 3.
  [Evaluation of the risks of the terrain surface influencing from the point of view of geomechanical changes of the rock massif due to the flooding of the mining environment of the Ostrava and Petřvald sub-basins of the OKR by mine water - Interim report III.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. / DIAMO, s. p. o.z. ODRA, 2022. 89 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : risks of the terrain surface influencing * geomechanical changes * flooding of the mining environment
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338128
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0566860.pdf08.8 MBOtherrequire
   
   
 5. 5.
  0566859 - ÚGN 2023 CZ cze V - Research Report
  Kajzar, Vlastimil
  Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - dílčí zpráva č. 2.
  [Evaluation of the risks of the terrain surface influencing from the point of view of geomechanical changes of the rock massif due to the flooding of the mining environment of the Ostrava and Petřvald sub-basins of the OKR by mine water - Interim report II.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. / DIAMO, s. p. o.z. ODRA, 2022. 59 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : risks of the terrain surface influencing * geomechanical changes * flooding of the mining environment
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338127
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0566859.pdf05.9 MBOtherrequire
   
   
 6. 6.
  0562086 - ÚGN 2023 CZ cze V - Research Report
  Kajzar, Vlastimil - Koníček, Petr
  Měření konvergencí pomocí 3D pozemního laserového skenování výdušné jámy a důlního díla č. 292291 na 3. patře v souvislosti s dobýváním porubu č. 292 200/2.
  [Convergence measurement of CSM Sever vent shaft and mining work No. 292291 on 3rd floor in connection with the mining of the face No. 292 200/2 using 3D terrestrial laser scanner technology.]
  1. - Ostrava: OKD, a.s., 2022. 32 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : repeated convergence measurement * spatio-temporal and dynamic changes * vent pit * 3D terrestrial laser scaner
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0334510
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_056208.pdf118 MBOtherrequire
   
   
 7. 7.
  0551752 - ÚGN 2022 CZ cze V - Research Report
  Kajzar, Vlastimil - Koníček, Petr
  Měření konvergencí pomocí 3D pozemního laserového skenování výdušné jámy ČSM Sever a přilehlého okolí na 3. patře.
  [Convergence measurement of CSM Sever vent shaft and adjacent surroundings on 3rd floor using 3D terrestrial laser scaner technology.]
  1. - Ostrava, 2021. 14 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : convergence measurement * spatio-temporal and dynamic changes * vent pit * 3D terrestrial laser scaner
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326976
   
   
 8. 8.
  0542970 - ÚGN 2022 CZ cze V - Research Report
  Koníček, Petr - Kajzar, Vlastimil - Kukutsch, Radovan - Staš, Lubomír … Total 5 authors
  Měření konvergencí náraží výdušné jámy na 3. patře při dobývání porubu č. 292 200/4.
  [Convergence measurement of the vent shaft on the 3rd floor during the mining of coalface No. 292 200/4.]
  1. - Ostrava: Ústav Geoniky AV ČR, v. v. i., 2021. 11 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : convergence measurement * spatio-temporal and dynamic changes * laser scanning * evaluation of seismological activity
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320284
   
   
 9. 9.
  0538456 - ÚGN 2021 RIV CZ cze V - Research Report
  Kajzar, Vlastimil - Staš, Lubomír
  Řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica.
  [Solution of a unified register of data bases for the locality of a slope landslide area at VD Šance Řečica.]
  1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2020. 7 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : slope slide area * Šance Řečica * unified register
  OECD category: Geology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316244
   
   
 10. 10.
  0535801 - ÚGN 2021 RIV CZ cze V - Research Report
  Kajzar, Vlastimil - Staš, Lubomír - Foldyna, Josef
  Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2020.
  [Elevation measurements in the northern area of mining areas Doubrava and Karvina Mines I in 2020.]
  1. - Ostrava: OKD, 2020. 9 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : elevation measurements * Doubrava * Karvina Mines
  OECD category: Geology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313734
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0535801.pdf11.3 MBOtherrequire
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.