Search results

 1. 1.
  0573216 - ÚGN 2024 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Daněk, T. - Vavro, Leona - Vavro, Martin - Kajzar, Vlastimil - Drozdová, J. - Raclavský, K. - Kubina, Lukáš
  Metodický návod pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách.
  [Methodological guide for determining the presence of asbestos fibres in rocks.]
  Internal code: Metodika analýzy vzorků hornin s obs. azbestu,2023 ; 2023
  Technical parameters: Vytvořený metodický dokument sumarizuje dosavadní stav poznání a navazuje na široký výčet zahraničních legislativních, normativních i výzkumných dokumentů pro analýzu azbestových vláken v horninách, přičemž nabízí ucelený a komplexní přehled možných variant pro laboratorní postupy. Ve své praktické části shrnuje přehled technického vybavení nutného k provádění zkoušek, definuje nejlepší způsoby laboratorní praxe, řízení postupů pro udržení kvality a reprodukovatelnosti výsledků a specifikuje požadavky na odbornou způsobilost k provádění analýz.
  Economic parameters: Metodický návod je koncipován tak, aby nalezl uplatnění jak ve veřejném sektoru, tak v komerční sféře. V případě komerčních subjektů lze předpokládat jeho aplikaci v laboratořích provádějících analýzu horninových materiálů. Pravděpodobné využití by měl ale najít také u subjektů, které se zabývají hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem a mohou tak přicházet do kontaktu s horninami s potenciálním obsahem azbestových vláken. Dalšími potenciálními uživateli mohou být odběratelé kameniva s možným obsahem přirozeně se vyskytujících azbestů z řad právnických i fyzických osob. U veřejného sektoru je uplatnění očekáváno především v procesu hodnocení vlivu těžby, geotechnických prací a stavebního užití drceného kameniva na lidské zdraví. Očekávanými uživateli metodického postupu z řad státní správy a samosprávy jsou tedy především Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, orgány státní báňské správy a odbory životního prostředí při krajských, případně obecních úřadech.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, Česká republika. Certificate issue date: 17.04.2023
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS01010257
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : naturally occuring asbestos * rocks * aggregate * analysis
  OECD category: Mineralogy
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343677

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0573216_protokol.pdf1460.3 KBOtherrequire
  UGN_0573216.pdf12.4 MBOtherrequire
   
   
 2. 2.
  0569539 - ÚGN 2023 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Vavro, Leona - Vavro, Martin - Kajzar, Vlastimil - Daněk, T. - Drozdová, J. - Raclavský, K. - Kubina, Lukáš
  Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách.
  [Methodological guide for sampling to determine the presence of asbestos fibres in rocks.]
  Internal code: Metodika odběru hornin s možným obsahem azbestu ; 2022
  Technical parameters: Metodický návod obsahuje jednoznačný a komplexní postup odběru vzorků skalních hornin a přírodního drceného kameniva, následně analyzovaných v laboratoři na přítomnost rizikových azbestových vláken. Součástí metodického návodu je rovněž specifikace způsobilosti k odběru vzorků, potřebného vybavení pro vzorkování, nutného počtu odebraných vzorků, minimální velikosti jednoho vzorku, četnosti odběrů a bezpečnostních opatření při odběru a transportu vzorků.
  Economic parameters: Metodický návod je určen zejména pro subjekty zabývající se těžbou a výrobou kameniva, inženýrskou a stavební činností v horninovém prostředí a sledováním dopadů těchto aktivit na životní prostředí. Potenciálními uživateli metodiky pak jsou také vybrané orgány státní správy a samosprávy a rovněž odběratelé kameniva s možným obsahem přirozeně se vyskytujících azbestů z řad právnických i fyzických osob.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. Certificate issue date: 19.12.2022
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS01010257
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : naturally occuring asbestos * rocks * aggregate * sampling
  OECD category: Mineralogy
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341315

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0569539_2.pdf2834.9 KBOtherrequire
  UGN_0569539.pdf21.8 MBOtherrequire
   
   
 3. 3.
  0434040 - ÚGN 2015 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Koníček, Petr - Šňupárek, Richard - Konečný, Petr - Ptáček, Jiří - Kukutsch, Radovan - Kajzar, Vlastimil - Waclawik, Petr - Souček, Kamil - Staš, Lubomír - Hortvík, Karel - Konečný, Pavel
  Metodické postupy pro zabezpečení stability důlních děl ve velkých hloubkách.
  [Methodical instructions for secure stability of mine roadways in great depth.]
  Internal code: 2441/VZ-764 ; 2014
  Technical parameters: Osvědčení o certifikaci č.j. SBS 24098/II/2014-01
  Economic parameters: Zvýšení zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků, č. smlouvy 733/40/10
  Certifying body: Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, Praha, Česká republika. Certificate issue date: 18.08.2014
  R&D Projects: GA MV VG20102014034; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : roadway stability * methodical instructions * hardcoal underground mining
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0238209

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0434040.pdf71.4 MBPublisher’s postprintrequire
  UGN_0434040.pdf191.1 MBOtheropen-access
   
   
 4. 4.
  0434037 - ÚGN 2015 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Pavelek, Z. - Brožík, V. - Kajzar, Vlastimil
  Metodické postupy vedení důlních děl a zásahů báňské záchranné služby ve ztížených mikroklimatických podmínkách.
  [Methodical instructions for roadway driving and rescue service in difficult microclimatic conditions.]
  Internal code: 2440/VZ-763 ; 2014
  Technical parameters: Osvědčení o certifikaci č.j. SBS 24098/I/2014-01
  Economic parameters: Zvýšení zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků
  Certifying body: Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, Praha, Česká republika. Certificate issue date: 18.08.2014
  R&D Projects: GA MV VG20102014034
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : rescue service * methodical instructions * difficult microclimatic conditions
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0238208

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0434037.pdf221 MBOtheropen-access
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.