Search results

 1. 1.
  0573488 - ÚGN 2023 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Kajzar, Vlastimil - Vavro, Martin - Vavro, Leona - Daněk, T. - Drozdová, J. - Raclavský, K. - Kubina, Lukáš
  Specializovaná mapa rizikových oblastí s potenciálním výskytem azbestu.
  [Specialized map of risk areas with potential asbestos occurrence.]
  Internal code: Digitální signální mapa rizik azbestu v horninách ; 2022
  Technical parameters: Digitální signální mapa rizika výskytu azbestu byla vytvořena v prostředí QGIS. Mapová kompozice je tvořena několika základními vrstvami, a to: (1) bodovou vrstvou lokalit, (2) vektorovou polygonovou vrstvou oblastí s potenciálním výskytem azbestu a (3) rastrovým podkladem webových mapových služeb. Jejím základním přínosem je podstatné rozšíření znalostní báze o možné přítomnosti přirozeně se vyskytujících azbestů (NOA) na území ČR. Uživatel získá detailní informaci o případném výskytu azbestu na téměř jednom stu lokalit, které byly vybrány tak, aby: (1) reprezentovaly hlavní petrografické typy hornin, které mohou být možnými nositeli NOA na území ČR, (2) pokryly hlavní regionálně geologické jednotky (oblasti) Českého masivu s výskytem bazických a ultrabazických hornin a (3) zahrnovaly jak činné lomy, tak v minulosti těžená ložiska nebo prognózní zdroje stavebního kamene i přirozené skalní výchozy. Nesporným přínosem mapy je pak rovněž její interaktivita a velmi snadná uživatelská obsluha.
  Economic parameters: Potenciálními uživateli výsledku bude Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví a odbory životního prostředí při krajských nebo obecních úřadech. Výsledek může být rovněž přínosný pro orgány státní báňské správy, těžaře a producenty přírodního kamene a kameniva, stavební společnosti v oblasti pozemního, dopravního i podzemního stavitelství, zkušební laboratoře zabývající se testováním kamene a kameniva i širokou veřejnost.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS01010257
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : naturally occuring asbestos * rocks * specialized map * Czech Republic
  OECD category: Mineralogy
  https://www.ugn.cas.cz/other/map/azrock/mapa.html
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343950
   
   
 2. 2.
  0431867 - ÚGN 2015 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Kajzar, Vlastimil - Pavelek, Z.
  3D mapa teplotních polí OKR v hloubkách kolem 1000 m.
  [3D map of temperature fields OKR at depths of around 1000 m.]
  Internal code: 3351 ; 2014
  Technical parameters: měřítko mapy 1 : 20 000
  Economic parameters: Zkvalitnění identifikace, prevence a ochrany proti hrozbám ohrožujícím bezpečnost a průběh těžby energetických surovin.
  R&D Projects: GA MV VG20102014034
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : Ostrava - Karviná district * temperature field * rock mass
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  http://www.ugn.cas.cz/project/MICR-3351/Web/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0236411
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0431867.pdf6448.3 KBOtheropen-access
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.