Search results

 1. 1.
  0342023 - ÚBO 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Lusk, Stanislav - Lusková, Věra - Lojkásek, B. - Hartvich, P.
  Vlivy určující druhovou skladbu rybích společenstev řek Moravy, Dyje, Odry a Lužnice v úsecích s přilehlým záplavovým územím.
  [Factors affecting the species composition of fish communities inhabiting sections of the rivers Morava, Dyje, Odra and Lužnice and their adjacent floodplains.]
  Říční krajina 5. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007 - (Měkotová, J.; Štěrba, O.), s. 176-184. ISBN 978-80-244-1890-2.
  [Říční krajina /5./. Olomouc (CZ), 17.10.2007]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Keywords : floodplain * ichthyofauna * river sections * factors affecting species richness
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0184853
   
   
 2. 2.
  0342022 - ÚBO 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Lusk, Stanislav - Pražák, O. - Lusková, Věra - Halačka, Karel - Vetešník, Lukáš
  Velkoplošná rehabilitace říční krajiny v záplavovém území dolní části řeky Dyje.
  [Large-scale rehabilitation in the alluvial area along the lower reaches of the Dyje River.]
  Říční krajina 5. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007 - (Měkotová, J.; Štěrba, O.), s. 169-175. ISBN 978-80-244-1890-2.
  [Říční krajina /5./. Olomouc (CZ), 17.10.2007]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Keywords : floodplain * fish biota * Dyje river * wetlands * restoration of aquatic habitats
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0184852
   
   
 3. 3.
  0342015 - ÚBO 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Lusk, Stanislav - Hartvich, P. - Lojkásek, B. - Lusková, Věra - Pražák, O. - Halačka, Karel - Sovíková, L.
  Nezbytnost cílených zásahů v záplavových územích pro rozvoj a stabilizaci rybí bioty.
  [Floodplains: special measures needed for the development and stabilisation of fish biota.]
  Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i, 2008 - (Pithart, D.; Benedová, Z.; Křováková, K.), s. 142-147. ISBN 978-80-254-1834-5.
  [Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň (CZ), 28.04.2008-30.04.2008]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Keywords : floodplain * fish biota * Odra, Lužnice and Dyje rivers
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0184845
   
   
 4. 4.
  0342011 - ÚBO 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Mendel, Jan - Lusk, Stanislav - Lusková, Věra - Koščo, J. - Vetešník, Lukáš - Halačka, Karel
  Nejnovější poznatky o druhové pestrosti hrouzka rodu Gobio a Romanogobio na území ČR a SR.
  [The latest findings concerning the species diversity of gudgeon of the genera Gobio and Romanogobio in the territory of the Czech Republic and Slovakia.]
  XI. Česká ichtyologická konference. Brno: MZLU, 2008 - (Kopp, R.), s. 166-173. ISBN 978-80-7375-246-0.
  [Česká ichtyologická konference /11./. Brno (CZ), 03.12.2008-04.12.2008]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07; GA MŽP SM/6/3/05
  Keywords : Gobio * Romanogobio
  Subject RIV: EG - Zoology
  http://www.rybarstvi.eu:80/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0184842
   
   
 5. 5.
  0342003 - ÚBO 2010 RIV CZ slo C - Conference Paper (international conference)
  Hajdú, J. - Koščo, J. - Pekárik, L. - Lusková, Věra - Lusk, Stanislav - Valachovič, D. - Tomeček, J.
  Blatniak tmavý (Umbra krameri): súčasný stav a perspektívy.
  [European mudminnow (Umbra krameri): present status and perspective.]
  XI. Česká ichtyologická konference. Brno: MZLU, 2008 - (Kopp, R.), s. 67-71. ISBN 978-80-7375-246-0.
  [Česká ichtyologická konference /11./. Brno (CZ), 03.12.2008-04.12.2008]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Keywords : European mudminnow * Slovakia
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.rybarstvi.eu:80/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0184834
   
   
 6. 6.
  0336494 - ÚBO 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Klíma, Ondřej - Lusk, Stanislav - Lusková, Věra
  První rok provozu rybího přechodu v profilu Bulhary na řece Dyji.
  [The fish ladder on the Dyje river at Bulhary: the first year of operation.]
  60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno: MZLU, 2009 - (Kopp, R.), s. 59-64. ISBN 978-80-7375-358-0.
  [60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2009-03.12.2009]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : fish ladder * River Dyje
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0180714
   
   
 7. 7.
  0336487 - ÚBO 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Lusk, Stanislav - Bartoňová, Eva - Lusková, Věra - Klíma, Ondřej
  Hlaváč černoústý - nový nepůvodní druh v oblasti soutoku Moravy a Dyje (Česká republika).
  [The round goby, a new alien species found in the confluence of the Morava and Dyje Rivers (Czech Republic).]
  60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno: MZLU, 2009 - (Kopp, R.), s. 51-58. ISBN 978-80-7375-358-0.
  [60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2009-03.12.2009]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07; GA MŽP(CZ) SPII2D1/9/07
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : round goby * River Dyje * River Morava
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0180710
   
   
 8. 8.
  0320407 - ÚBO 2009 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Mendel, Jan - Lusk, Stanislav - Lusková, Věra - Koščo, J. - Vetešník, Lukáš - Halačka, Karel
  Nejnovější poznatky o druhové pestrosti hrouzka rodu Gobio a Romanogobio na území ČR a SR.
  [The latest findings concerning the species diversity of gudgeon of the genera Gobio and Romanogobio in the territory of the Czech Republic and Slovakia.]
  XI. Česká ichtyologická konference. Brno: MZLU, 2008 - (Kopp, R.), s. 166-173. ISBN 978-80-7375-246-0.
  [Česká ichtyologická konference /11./. Brno (CZ), 03.12.2008-04.12.2008]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07; GA MŽP SM/6/3/05
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : Gobio * Romanogobio
  Subject RIV: EG - Zoology
  http://www.rybarstvi.eu:80/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169298
   
   
 9. 9.
  0320365 - ÚBO 2009 RIV CZ slo C - Conference Paper (international conference)
  Hajdú, J. - Koščo, J. - Pekárik, L. - Lusková, Věra - Lusk, Stanislav - Valachovič, D. - Tomeček, J.
  Blatniak tmavý (Umbra krameri): súčasný stav a perspektívy.
  [European mudminnow (Umbra krameri): present status and perspective.]
  XI. Česká ichtyologická konference. Brno: MZLU, 2008 - (Kopp, R.), s. 67-71. ISBN 978-80-7375-246-0.
  [Česká ichtyologická konference /11./. Brno (CZ), 03.12.2008-04.12.2008]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : European mudminnow * Slovakia
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.rybarstvi.eu:80/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169264
   
   
 10. 10.
  0307212 - ÚBO 2008 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Lusk, Stanislav - Lusková, Věra - Lojkásek, B. - Hartvich, P.
  Vlivy určující druhovou skladbu rybích společenstev řek Moravy, Dyje, Odry a Lužnice v úsecích s přilehlým záplavovým územím.
  [Factors affecting the species composition of fish communities inhabiting sections of the rivers Morava, Dyje, Odra and Lužnice and their adjacent floodplains.]
  Říční krajina 5. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007 - (Měkotová, J.; Štěrba, O.), s. 176-184. ISBN 978-80-244-1890-2.
  [Říční krajina /5./. Olomouc (CZ), 17.10.2007]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : floodplain * ichthyofauna * river sections * factors affecting species richness
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160041