Search results

 1. 1.
  0337591 - ÚT 2010 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Soukup, J. - Trnka, Jan - Valeš, František - Volek, J.
  Transient Vibration of Thin Rectangular Elastic and Viscoelastic Isotropic and Orthotropic Plate.
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 124-126. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  R&D Projects: GA ČR GA101/07/0588; GA ČR GA101/07/0946
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : vibration * plate * FEM methods
  Subject RIV: BI - Acoustics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181550
   
   
 2. 2.
  0312559 - ÚT 2009 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Trnka, Jan - Dvořáková, Pavla
  Nedestruktivní diagnostické metody heterogenních konstrukčních materiálů.
  [Nondestructive Testing of Heterogenous Materials.]
  Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2008 VI. mezinárodní konference.Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managmentu UJEP Ústí n.L, 2008 - (Skočilasová, B.), s. 177-182. ISBN 978-80-7414-030-3.
  [Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2008 /6./. Ústí nad Labem (CZ), 17.09.2008-19.09.2008]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/07/0946; GA ČR(CZ) GA101/07/0588
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : impact loading * R-waves * DPHI
  Subject RIV: BI - Acoustics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163590
   
   
 3. 3.
  0312515 - ÚT 2009 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Trnka, Jan - Dvořáková, Pavla
  Optical Interferometry Methods Used to Study Interaction of Acoustical Waves with Structural Inhomogenities.
  [Optické interferometrické metody využité pro studium interakcí akustických vln s nehomogenitami materiálu.]
  25th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Praha: ČVUT Praha, 2008 - (Daniel, M.; Holý, S.; Růžička, M.), s. 261-262. 1. ISBN 978-80-01-04162-8.
  [Symposium on Advances in Experimental Mechanics /25./. České Budějovice, Český Krumlov (CZ), 24.09.2008-27.09.2008]
  R&D Projects: GA ČR GA101/07/0588
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : nondestructive testing * thin-walled shells * material defects
  Subject RIV: BI - Acoustics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163561
   
   
 4. 4.
  0086445 - ÚT 2008 RIV AU eng C - Conference Paper (international conference)
  Červ, Jan - Valeš, František - Dvořáková, Pavla - Kroupa, Tomáš
  Wave propagation in thin orthotropic media.
  [Šíření vln v tenkém ortotropním prostředí.]
  14th International Congress on Sound and Vibration ICSV 14: proceedings. Cairns: Australian Acoustical Society (AAS), 2007 - (Hansen, C.; Crocker, M.), s. 1-8. ISBN 978-0-7334-2516-5.
  [ICSV /14./. Cairns (AU), 09.07.2007-12.07.2007]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA200760611; GA ČR(CZ) GA101/06/0213; GA ČR(CZ) GA101/07/0588
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : wave propagation * orthotropic elastic material * plane stress
  Subject RIV: BI - Acoustics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0148709
   
   
 5. 5.
  0085889 - ÚT 2008 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Trnka, Jan - Dvořáková, Pavla - Veselý, Eduard
  Holografické a interferometrické měření šířících se vln v tenkostěnné skořepině s jenoduchými poruchami.
  [Holography and Interferometry Measurement of Wave Propagation in Thin-Walled Shell with Simple Defect.]
  Dynamika strojů 2007. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i, 2007 - (Pešek, L.), s. 193-198. ISBN 978-80-87012-03-1.
  [Colloquium DYNAMICS OF MACHINES 2007. Praha (CZ), 06.02.2007-07.02.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA101/07/0588
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : thin-walled shell * electromagnetic pulse generator * stress wave
  Subject RIV: JR - Other Machinery
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0148309
   
   
 6. 6.
  0085885 - ÚT 2008 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Dvořáková, Pavla - Bajgar, Vlastimil - Trnka, Jan
  Vyhodnocení interferenčního pole elektronické korelační interferometrie.
  [Analysis of Speckle Pattern Interferometry Fringe Pattern.]
  Dynamika strojů 2007. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i, 2007 - (Pešek, L.), s. 51-54. ISBN 978-80-87012-03-1.
  [Colloquium DYNAMICS OF MACHINES 2007. Praha (CZ), 06.02.2007-07.02.2007]
  R&D Projects: GA ČR GA101/07/0588
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : speckle interferometry * spatial-carrier fringes * Fourier transform method
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0148305