Search results

 1. 1.
  0331662 - ÚGN 2010 RIV GR eng C - Conference Paper (international conference)
  Souček, Kamil - Staš, Lubomír
  Laboratory research of sealing possibilities of cohesionless soils by means of chemical grouts.
  AMIREG 2009 /3./ International Conference: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management. Atény: Heliootopos Conferences Ltd, 2009 - (Agioutantis, Z.; Komnitsas, K.), s. 394-399. ISBN N.
  [AMIREG 2009 /3./. Atény (GR), 07.09.2009-09.09.2009]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA105/07/1533
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : chemical grouts * chemical grouting * soils sealing
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0177117
   
   
 2. 2.
  0326051 - ÚGN 2009 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Souček, Kamil - Staš, Lubomír
  Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech.
  [Permeability measurement of geocomposites on orthogonal specimens.]
  Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009. Ostrava: VŠB-TUO, 2009, s. 120-126. ISBN 978-80-248-1958-7.
  [Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009, Mezinárodní seminář /14./. Ostrava (CZ), 19.02.2009-20.02.2009]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA105/07/1533
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : permeability measurement * grouting * chemical grouts
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173279
   
   
 3. 3.
  0313409 - ÚGN 2009 RIV IN eng C - Conference Paper (international conference)
  Souček, Kamil - Staš, Lubomír - Ščučka, Jiří - Martinec, Petr
  Chemical grouting – laboratory study of chemical grouts and geocomposites properties.
  [Chemické injektáže – laboratorní studie chemických injektážních médií a vlastností geokompozitů.]
  International Conference of IACMAG/12./. Bombay: Indian Institute of Technology Bombay, 2008 - (Singh, D.), s. 3567-3574
  [International Conference of IACMAG /12./. Goa - Panjim (IN), 01.10.2008-06.10.2008]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA105/07/1533
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : chemical grouts * grouting, geocomposite properties
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164236
   
   
 4. 4.
  0307675 - ÚGN 2008 RIV SIGLE CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Souček, Kamil - Staš, Lubomír
  Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice.
  [Prospects of the use of X-ray computer tomography in geomaterials and geotechnics research.]
  Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008 - (Kolektiv autorů), s. 127-135. ISBN 978-80-248-1715-6.
  [Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Mezinárodní seminář /13./. Ostrava (CZ), 21.02.2008-22.02.2008]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA105/07/1533; GA ČR GA105/06/1768
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : X-ray CT * geocomposite
  Subject RIV: JN - Civil Engineering
  http:// www.fast.vsb.cz/science/seminar2008/DEFAULT.HTM
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160373
   
   
 5. 5.
  0088436 - ÚGN 2008 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Ščučka, Jiří
  Architecture of Polyurethane Geocomposite Materials - Visualization and Imaging Techniques.
  [Stavba polyuretanových geokompozitních materiálů - vizualizační a zobrazovací metody.]
  8th Multinational Congress on Microscopy. Proceedings. Praha: Czechoslovak Microscopy Society, 2007 - (Nebesářová, J.; Hozák, P.), s. 221-222. ISBN 978-80-239-9397-4.
  [Multinational Congress on Microscopy /8./. Prague (CZ), 17.06.2007-21.06.2007]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA105/07/1533
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : geocomposite materials * visualization
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0149971
   
   
 6. 6.
  0087425 - ÚGN 2008 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Souček, Kamil - Staš, Lubomír - Ščučka, Jiří - Krčmář, V.
  Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti.
  [Reinforcing of incoherent coal pillar at longwall face no 39 204 in coal mine Lazy - knowledge, experience.]
  Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře. Ostrava: VŠB-TU, 2007, s. 30-37. ISBN 978-80-248-1291-5.
  [Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007/12./. Ostrava (CZ), 22.02.2007-23.02.2007]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA105/07/1533
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : coal pillar reinforcing * polyurethane grout
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0149273
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.