Search results

 1. 1.
  0338191 - ÚCHP 2010 RIV TW eng C - Conference Paper (international conference)
  Tlustoš, P. - Száková, J. - Habart, J. - Pavlíková, D. - Punčochář, Miroslav - Najmanová, J.
  Comparison of Pot and Field Growing Conditions for the Cadmium and Zinc.
  [Porovnání nádobových a polních podmínek růstu pro akumulaci kadmia a zinku rostlinami rostoucími na kontaminovaných zeminách.]
  Proceedings. Taiwan: National Taiwan University, 2008 - (Chen, Z.; Lee, D.; Lin, T.), s. 182-185. ISBN 978-986-01-5851-9.
  [International Conference on Heavy Metals in the Environment /14./. Taipei (TW), 16.11.2008-23.11.2008]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : cadmium * zinc
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182031

             
   
   
 2. 2.
  0338183 - ÚCHP 2010 MX eng C - Conference Paper (international conference)
  Tlustoš, P. - Száková, J. - Balík, J. - Habart, J. - Pavlíková, D. - Punčochář, Miroslav - Najmanová, J.
  Remediation Ability of Trees and Hyperaccumulators for Heavy Metals in Pot and Field Growing Conditions.
  [Remediační schopnost dřevin a hyperakumulátorů pro těžké kovy v nádobách a polních podmínkách.]
  Book of Abstracts. -: -, 2009, s. 1-2. ISBN N.
  [International Conference on the Biochemistry of Trace Elements /10./. Chihuahua (MX), 13.07.2009-18.07.2009]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : heavy metals * phytoextraction * willows
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182025

             
   
   
 3. 3.
  0338182 - ÚCHP 2010 MX eng C - Conference Paper (international conference)
  Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Kameníková, Petra - Vosecký, Martin - Punčochář, Miroslav
  Possibilities of Contaminated Flax Utilization for Energetic Purposes.
  [Možnosti energetického využití kontaminovaného lnu.]
  Book of Abstracts. -: -, 2009, s. 1-2. ISBN N.
  [International Conference on the Biochemistry of Trace Elements /10./. Chihuahua (MX), 13.07.2009-18.07.2009]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : heavy metals * phytoextraction * energy crops
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182024

             
   
   
 4. 4.
  0330710 - ÚCHP 2010 DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Vosecký, Martin - Kameníková, Petra - Pohořelý, Michael - Skoblia, Sergej - Punčochář, Miroslav
  Efficient Tar Removal from Biomass Producer Gas at Moderate Temperatures via Steam Reforming on Nickel-based Catalyst.
  Proceedings. -: -, 2009, s. 862-866. ISBN N.
  [European Biomass Conference and Exhibition /17./. Hamburg (DE), 29.06.2009-03.07.2009]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977; GA MŠk 2B08048
  Grant - others: RFCR(XE) CT/2007/00005
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : tar removal * catalytic conversion * biomass gasification
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  www.conference-biomass.com
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0176429

             
   
   
 5. 5.
  0330704 - ÚCHP 2010 RIV CN eng C - Conference Paper (international conference)
  Vosecký, Martin - Kameníková, Petra - Pohořelý, Michael - Skoblia, Sergej - Punčochář, Miroslav
  Novel Approach to Tar Removal from Biomass Producer Gas by Means of a Nickel-based Catalyst.
  [Odstraňování dehtu na niklovém katalyzátoru z plynu ze zplyňování biomasy.]
  Proceedings. Beijing: Tsingua University Press, 2009 - (Yue, G.; Zhang, H.; Zhao, C.; Luo, Z.), s. 740-746. ISBN 978-7-302-20146-5.
  [International Conference on Fluidized Bed Combustion /20./. Xi’an (CN), 18.05.2009-21.05.2009]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977; GA MŠk 2B08048
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : catalytic tar removal * nickel catalyst * biomass gasification
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://ww.fbc2009.org
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0176424

             
   
   
 6. 6.
  0329141 - ÚCHP 2010 ES eng C - Conference Paper (international conference)
  Vosecký, Martin - Skoblia, Sergej - Jirátová, Květa - Kameníková, Petra - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav
  Identification of Carbon Deposits on the Nickel-Based Catalyst Used for the Steam Reforming of Biomass Tar at 500 °C.
  [Identifikace uhlíkatých úsad na niklovém katalyzátoru pro parní reforming dehtu ze zplyňování biomasy.]
  Abstracts. Jerusalem: -, 2009, s. 419. ISBN N.
  [EuropaCat IX: "Catalysis for Sustainable World". Salamanca (ES), 30.08.2009-04.09.2009]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : carbon deposits * biomass gasification gas * analysis
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  http://www.certh.gr/577CC7CC.en.aspx
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0175257

             
   
   
 7. 7.
  0326567 - ÚCHP 2010 GB eng C - Conference Paper (international conference)
  Jeremiáš, Michal - Pohořelý, Michael - Vosecký, Martin - Skoblia, Sergej - Kameníková, Petra - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
  Experimental Study of Fluidized-Bed Biomass Gasification with CO2+H2O Mixtures on Limestone and Silica Sand.
  Papers. London: IEA Clean Coal Contre, 2009 - (Davidson, R.), s. 1. ISBN 978-92-9029-467-2.
  [Clean Coal Technologies 2009. Dresden (DE), 18.05.2009-21.05.2009]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977; GA MŠk 2B08048
  Grant - others: RFCR(XE) CT/2007/00005
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : fluidized bed gasification * biomass * carbon dioxide
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173632

             
   
   
 8. 8.
  0322767 - ÚCHP 2009 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Jeremiáš, Michal - Pohořelý, Michael - Vosecký, Martin - Skoblia, Sergej - Kameníková, Petra - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
  The Influence of Addition of Carbon Dioxide to the Gasification Medium During the Atmospheric Steam Fluidized Bed Gasification on Sand and Limestone.
  [Vliv přídavku oxidu uhličitého ke zplyňovacímu médiu při atmosférickém zplyňování vodní parou ve fluidním loži křemenného písku a vápence.]
  Sborník přednášek. Praha: ČVUT, 2009 - (Hrdlička, J.), s. 80-93. ISBN 978-80-01-04295-3.
  [Energetika a biomasa 2009. Praha (CZ), 18.02.2009-19.02.2009]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977; GA MŠk 2B08048
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : gasification * fluidized bed * carbon dioxide
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0170929

             
   
   
 9. 9.
  0319911 - ÚCHP 2009 RIV TW eng C - Conference Paper (international conference)
  Tlustoš, P. - Szaková, J. - Habart, J. - Pavlíková, D. - Punčochář, Miroslav - Najmanová, J.
  Comparison of Pot and Field Growing Conditions for the Cadmium and Zinc Accumulation by Plants Grown at Contaminated Soils.
  [Porovnání akumulace kadmia a zinku rostlinami rostoucími v kontaminované půdě při nádobových a polních podmínkách.]
  Proceedings. Taiwan: National Taiwan University, 2008 - (Chen, Z.; Lee, D.; Lin, T.), s. 182-185. ISBN 978-986-01-5851-9.
  [International Conference on Heavy Metals in the Environment /14./. Taipei (TW), 16.11.2008-23.11.2008]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : accumulation * cadmium * zinc
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168942

             
   
   
 10. 10.
  0317539 - ÚCHP 2009 RIV TW eng C - Conference Paper (international conference)
  Punčochář, Miroslav - Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Habart, J. - Tlustoš, P.
  Postharvest Processes of Biomass Contaminated by Heavy Metals.
  [Způsoby nakládání se sklizenou biomasou kontaminovanou těžkými kovy.]
  Proceedings. Taiwan: National Taiwan University, 2008 - (Chen, Z.; Lee, D.; Lin, T.), s. 532-534. ISBN 978-986-01-5851-9.
  [International Conference on Heavy Metals in the Environment /14./. Taipei (TW), 16.11.2008-23.11.2008]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : heavy metals * phytoextraction * energy crops
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0167156

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.