Search results

 1. 1.
  0091611 - UCHP-M 20070342 SK cze A - Abstract
  Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Habart, J. - Tlustoš, P. - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
  Distribuce těžkých kovů při fluidním spalování vrb použitých pro fytoremediaci kontaminovaných půd.
  [Distribution of Heavy Metals in Fluidized-Bed Incineration of Willows Used for Phytoremediation of Contaminated Soil.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 129. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977; GA AV ČR(CZ) IAA400720701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : fluidized-bed incineration * phytoremediation * heavy metals
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152163
   
   
 2. 2.
  0091609 - UCHP-M 20070341 SK cze A - Abstract
  Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Homolová, M. - Punčochář, Miroslav
  Vyluhovatelnost těžkých kovů z vzorků vrb použitých pro fytoremediaci.
  [Leachability of Heavy Metals from Samples of Willows Used for Phytoremediation.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 129. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : leachability * phytoremediation * heavy metals
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152161
   
   
 3. 3.
  0091606 - UCHP-M 20070340 SK cze A - Abstract
  Vosecký, Martin - Pohořelý, Michael - Hejdová, Petra - Skoblia, Sergej - Punčochář, Miroslav
  Úprava složení plynu ze zplyňování biomasy a odpadních plastů.
  [Producer Gas Treatment in Biomass and Plastic Waste Gasification.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 142. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : fluidized-bed gasification * biomass * plastic waste
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152158
   
   
 4. 4.
  0091600 - UCHP-M 20070339 SK cze A - Abstract
  Hejdová, Petra - Skoblia, Sergej - Vosecký, Martin - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav - Koutský, B.
  Analyzátor pro rychlé stanovení dehtů v plynu ze zplyňování biomasy.
  [Analyzer for Fast Determination of Tars in Biomass Producer Gases.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 142. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : biomass gasification * tar analysis
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152155
   
   
 5. 5.
  0091479 - UCHP-M 20070279 DE eng A - Abstract
  Vosecký, Martin - Pohořelý, Michael - Hejdová, Petra - Skoblia, Sergej - Punčochář, Miroslav - Koutský, B.
  Effects of Bed Materials on Gas Quality at Gasification of Biomass and Plastic Waste in the Atmospheric Fluidized-Bed Reactor.
  [Vliv materiálu lože na kvalitu plynu při zplyňování biomasy s plastem v atmosférickém fluidním reaktoru.]
  Book of Abstracts. -: -, 2007. P5.
  [International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies /2./. 08.05.2007-12.05.2007, Freiberg]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : fluidized-bed gasification * biomass * plastic waste
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152062
   
   
 6. 6.
  0091463 - UCHP-M 20070264 DE eng A - Abstract
  Hejdová, Petra - Skoblia, Sergej - Vosecký, Martin - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav - Koutský, B.
  Application of New Methods for Fast Tar Determination.
  [Využití nových metod pro rychlé stanovení dehtu.]
  Book of Abstracts. -: -, 2007. s. P6.
  [International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies /2./. 08.05.2007-12.05.2007, Freiberg]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : biomass gasification * fast tar determination
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152047
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.