Search results

 1. 1.
  0518908 - MÚA 2020 RIV DE ger M - Monography Chapter
  Tošnerová, Marie
  Die Stadt und die Medien in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg. Spuren der zeitgenössischen Berichterstattung in den Chroniken.
  [The city and the media before the Battle of White Mountain. Traces of contemporary reporting in the chronicles.]
  Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation. Berlin: LIT Verlag, 2019 - (Holý, M.; Hrubá, M.; Sterneck, T.), s. 159-172. Geschichte. Forschung und Wissenschaft, 57. ISBN 978-3-643-13941-2
  R&D Projects: GA ČR GA16-12145S
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Early Modern Period * historiography * town chronicles
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303919

             
   
   
 2. 2.
  0489579 - MÚA 2019 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Tošnerová, Marie
  Předbělohorská informační média a jejich odraz v městských kronikách.
  [re-White Mountain information media and their reflection in urban chronicles.]
  Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018 - (Hradilová, M.; Tošnerová, M.), s. 207-222. ISBN 978-80-87782-83-5
  R&D Projects: GA ČR GA16-12145S
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Bohemia * urban historiography
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0284036

             
   
   
 3. 3.
  0470117 - MÚA 2017 CZ cze M - Monography Chapter
  Tošnerová, Marie
  Dějiny měst v kronice Václava Hájka z Libočan a jejich využití v městské historiografické tvorbě raného novověku.
  [History of the town in the chronik by Václav Hájek z Libočan and its application in urban historiography in the early modern era.]
  Jak psát dějiny velkých měst? Brno: Archiv města Brna, 2016 - (Červená, R.; Dvořák, T.; Vyskočil, A.), s. 300-313. ISBN 978-80-7286-296-2
  R&D Projects: GA ČR GA16-12145S
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : urban history * chronicles * Václav Hájek z Libočan
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267843

             
   
   
 4. 4.
  0467017 - MÚA 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Tošnerová, Marie
  Čechy na sklonku 16. století pohledem předbělohorských městských kronikářů.
  [Bohemia in the late 16th century in the view of town chroniclers.]
  Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Zemský archiv v Opavě, 2016 - (Jordánková, H.), s. 247-269. ISBN 978-80-86736-49-5
  R&D Projects: GA ČR GA16-12145S
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : town chronicles * Bohemia * 16th century
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0265173

             
   
   
 5. 5.
  0092049 - MÚA 2008 CZ cze M - Monography Chapter
  Garkisch, M. - Topinka, J. - Tošnerová, Marie - Jankovec, J.
  Historie podnikání na Berounsku a Hořovicku 1848-1914.
  [History of enterprise in Berounsko and Hořovicko.]
  Historie a současnost podnikání na Berounsku a Hořovicku. Žehušice: Městské knihy, 2006 - (Garkisch, M.; Topinka, J.; Jankovec, J.), s. 52-131. Historie a současnost podnikání v regionech ČR, 48. ISBN 80-86699-40-4
  Keywords : Bohemia * enterprise * history
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0152486

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.