Search results

 1. 1.
  0540052 - MÚA 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Květová, Miroslava - Tošnerová, Marie
  Morové epidemie v českých raně novověkých městech optikou narativních pramenů.
  [Plague epidemics in Czech early modern towns as seen through the lens of narrative sources.]
  Opera historica. Roč. 21, č. 2 (2020), s. 153-169. ISSN 1805-790X
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Bohemian towns * chronicles * plague epidemics
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Method of publishing: Open access
  https://www.opera-historica.com/2020/opera-historica-21-2020-2/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317718
   
   
 2. 2.
  0478318 - MÚA 2018 RIV CZ cze J - Journal Article
  Tošnerová, Marie
  Kronikářské záznamy v Pamětní knize Velvar (Historiografické narativní prameny druhé poloviny 16. století).
  [Chronicle entries in the Velvary Memorial Book (historiographic narrative sources from the second half of the 16th century).]
  Studie o rukopisech. Roč. 47, č. [0] (2017), s. 71-92. ISSN 0585-5691
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02H015
  Keywords : Velvary, Czech Republic * historiography * narrative sources
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277080
   
   
 3. 3.
  0470113 - MÚA 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Tošnerová, Marie
  Městské kroniky jako významný pramen pro historiografii měst.
  [Town chronicles as important source for the historiography of towns.]
  Středočeský sborník historický. 41, 2015, č. 0 (2016), s. 89-106. ISSN 0585-4172
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : town chronicles * historiography
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267839
   
   
 4. 4.
  0448770 - MÚA 2016 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hradilová, Marta - Tošnerová, Marie
  Jaromír Čelakovský a rukopisná komise České akademie věd a umění.
  [Jaromír Čelakovský and Manuscripts Commission of the Czech Academy of Sciences and Arts.]
  Právněhistorické studie. Roč. 45, č. 1 (2015), s. 160-166. ISSN 0079-4929.
  [Formování vědního oboru národních právních dějin ve střední Evropě. Pocta prof. Jaromíru Čelakovskému (1846–1914). Praha, 04.11.2014-06.11.2014]
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Čelakovský, Jaromír * Czech Academy of Sciences and Arts
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0250433
   
   
 5. 5.
  0448763 - MÚA 2016 RIV CZ cze J - Journal Article
  Tošnerová, Marie
  Městská historiografie raného novověku v českých zemích jako badatelské téma posledních dvou desetiletí.
  [Urban Historiography in the early modern period as a research topis over the past two decades.]
  Documenta Pragensia. Roč. 32, č. 2 (2013), s. 349-366. ISSN 0231-7443.
  [Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí. Praha, 10.10.2011-11.10.2011]
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Czech lands * historiography * Early Modern Period
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0250389
   
   
 6. 6.
  0443433 - MÚA 2016 RIV CZ cze J - Journal Article
  Tošnerová, Marie
  Letopisecké záznamy z Litoměřic z první poloviny 17. století.
  [Annalistic records from Litoměřice dating from the first half of the 17th century.]
  Studie o rukopisech. Roč. 46, č. 0 (2014), s. 417-428. ISSN 0585-5691
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Litoměřice, Czech Republic * history * narrative sources
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0246174
   
   
 7. 7.
  0398082 - MÚA 2014 RIV CZ cze J - Journal Article
  Brodský, Pavel - Hradilová, Marta - Hrdinová, Martina - Petr, Stanislav - Tošnerová, Marie
  Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře.
  [Collection of Manuscript Fragments Held by the State District Archive in Kutná Hora.]
  Studie o rukopisech. Roč. 43, č. 0 (2013), s. 207-248. ISSN 0585-5691
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : codicology * manuscripts fragments * Státní okresní archiv Kutná Hora
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0225615
   
   
 8. 8.
  0394784 - MÚA 2014 RIV CZ cze J - Journal Article
  Tošnerová, Marie
  Raně novověké narativní prameny k dějinám Jáchymova.
  [Early Modern Narrative Sources of the History of Jáchymov.]
  Studie o rukopisech. 42 /2012/, č. 0 (2013), s. 51-62. ISSN 0585-5691
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Jáchymov, Czech Republic * history of town * chronicle
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0222954
   
   
 9. 9.
  0383017 - MÚA 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Tošnerová, Marie
  Narativní prameny k dějinám českých měst z období raného novověku ve Sbírce rukopisů Archivu Národního muzea.
  [Narrative sources for the history of Czech towns dating from the Early Modern Times and held in the Manuscript collection of the National Museum Archive in Prague.]
  Studie o rukopisech. 41 /2011/, č. 0 (2012), s. 93-112. ISSN 0585-5691
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : Bohemia * Early Modern Period * town chronicles
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0213089
   
   
 10. 10.
  0366058 - MÚA 2012 RIV CZ cze J - Journal Article
  Tošnerová, Marie
  Barokní sborník kronik ze zámecké knihovny v Mnichově Hradišti.
  [A Baroque series of chronicles from the castle library in Mnichovo Hradiště.]
  Studie o rukopisech. Roč. 40 /2010/, - (2011), s. 77-90. ISSN 0585-5691
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : codicology * chronicles * Early Modern Period
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0201151
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.