Search results

 1. 1.
  0463219 - ÚSMH 2017 RIV CN eng J - Journal Article
  Nováková, Lucie - Brož, Milan - Záruba, J. - Sosna, K. - Najser, J. - Rukavičková, L. - Franěk, J. - Rudajev, V.
  Bedrock instability of underground storage systems in the Czech Republic, Central Europe.
  Applied Geophysics. Roč. 13, č. 2 (2016), s. 315-325. ISSN 1672-7975. E-ISSN 1993-0658
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FR-TI1/367
  Institutional support: RVO:67985891 ; RVO:67985530
  Keywords : underground storage * instability * seismicity * Bohemian Massif
  Subject RIV: DD - Geochemistry
  Impact factor: 0.796, year: 2016
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0262460

             
   
   
 2. 2.
  0392203 - GLÚ 2014 RIV GB eng J - Journal Article
  Havlová, V. - Večerník, P. - Najser, J. - Sosna, K. - Breiter, Karel
  Radionuclide diffusion into undisturbed and altered crystalline rocks.
  Mineralogical Magazine. Roč. 76, Dec. 2012 (2012), s. 3191-3201. ISSN 0026-461X. E-ISSN 1471-8022
  Institutional support: RVO:67985831
  Keywords : disposal * granite * radionuclide diffus * ion * sampling protocols
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Impact factor: 2.212, year: 2012
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0221132

             
   
   
 3. 3.
  0383225 - ÚSMH 2013 RIV CA eng J - Journal Article
  Nováková, Lucie - Novák, P. - Brož, Milan - Sosna, K. - Pitrák, K. - Kasíková, J. - Rukavičková, L. - Maňák, L.
  The results of borehole acoustic imaging from a granite in the Jihlava District, Czech Republic: implications for structural geological research.
  Journal of Geography and Geology. Roč. 4, č. 4 (2012), s. 92-101. ISSN 1916-9779
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FR-TI1/367
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : acoustic borehole imaging * structural geology * paleostress analysis
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215601

             
   
   
 4. 4.
  0383221 - ÚSMH 2013 RIV CZ eng J - Journal Article
  Nováková, Lucie - Sosna, K. - Brož, Milan - Najser, J. - Novák, P.
  The matrix porosity and related properties of a leucocratic granite from the Krudum Massif, West Bohemia.
  Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 9, č. 4 (2012), s. 521-540. ISSN 1214-9705. E-ISSN 2336-4351
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FR-TI1/367
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : leucocratic granite * matrix porosity * geomechanical properties
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Impact factor: 0.530, year: 2011
  http://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2012_04/10.Novakova.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215605

             
   
   
 5. 5.
  0371598 - ÚSMH 2012 RIV CZ eng J - Journal Article
  Nováková, Lucie - Sosna, K. - Brož, Milan - Najser, J. - Novák, P.
  Geomechanical parametres of the Podlesí granites and their relationship to seismic velocities.
  Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 8, č. 3 (2011), s. 353-369. ISSN 1214-9705. E-ISSN 2336-4351.
  [Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas. Třešť, 04.11.2010-06.11. 2010]
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FR-TI1/367
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : granite * porosity * seismic waves
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  Impact factor: 0.530, year: 2011
  http://www.irsm.cas.cz/abstracts/AGG/03_11/17_Novakova%20.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0205076

             
   
   
 6. 6.
  0339779 - ÚSMH 2010 RIV CZ eng J - Journal Article
  Sosna, K. - Brož, Milan - Vaněček, M. - Polák, M.
  Exploration of granite rock fracture systém using a TV camera.
  Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 6, č. 4 (2009), s. 453-463. ISSN 1214-9705. E-ISSN 2336-4351
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : granite fracture system * ground water flow * C-H test
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Impact factor: 0.275, year: 2009
  www.irsm.cas.cz
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183206

             
   
   
 7. 7.
  0087812 - GLÚ 2008 RIV SK cze J - Journal Article
  Polák, M. - Sosna, K. - Vaněček, M. - Michálková, J. - Hanus, R. - Rousová, P. - Navrátil, Tomáš - Záruba, J. - Křížová, H. - Milický, M. - Navrátilová, V.
  Praktické ověřování modelového řešení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků.
  [Verification of the both hydrogeological and hydrogeochemical code results by an on-site test in granitic rocks.]
  Acta Montanistica Slovaca. Roč. 12, č. 1 (2007), s. 232-236. ISSN 1335-1788
  R&D Projects: GA MPO 1H-PK/31
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516
  Keywords : hydrogeological parameters * hydrogeochemical code * granitic rock
  Subject RIV: DD - Geochemistry
  http://actamont.tuke.sk/pdf/2007/s1/34polak.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0149557

             
   
   
 8. 8.
  0079335 - KNAV 2007 CZ cze J - Journal Article
  Burgetová, Jarmila - Papík, R. - Borovanský, V. T. - Königová, M. - Skenderija, S. - Sosna, K.
  Vzpomínáme na prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc.
  [Commemorating Prof.Jiří Cejpek.]
  Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti. roč. 10, č. 2 (2006). ISSN 1212-5075
  Keywords : Jiří Cejpek - obituary
  Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies
  http://www.ikaros.cz/node/2115
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0144125

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.