Search results

 1. 1.
  0373071 - MBU-M 2012 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Brennerová, Mária - Stavělová, M.
  Metodika stanovení difúzního znečištění v environmentálních vzorcích.
  [Methodology for detection of diffuse pollution in environmental samples.]
  Internal code: MET/1/2011 ; 2011
  Technical parameters: Dokument popisující postup při stanovení difúzního znečištění v českém i anglickém jazyce
  Economic parameters: Nově vyvinutá metodika, která specifikuje pojem difúzní znečištění a umožňuje určit, zda zkoumané ŽP je difúzně znečištěné či nikoliv
  R&D Projects: GA MŠk 1M06011
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : diffuse pollution * qPCR * degradation genes
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0206234
   
 2. 2.
  0356289 - BTO-N 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pěknicová, Jana
  Myší hybridomová linie TC 3F9E10A4 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající tetracyklin jako antigen.
  [Mouse hybridoma cell line TC 3F9E10A4 producing monoclonal antibodies that recognize tetracycline as antigen.]
  Internal code: TC 3F9E10A4 ; 2010
  Technical parameters: Myší hybridomová linie TC 3F9E10D2 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající tetracyklin.
  Economic parameters: komerčně využitelný výsledek
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : tetracycline * monoclonal antibody
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0194848
   
 3. 3.
  0356287 - BTO-N 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pěknicová, Jana
  Myší hybridomová linie TC 3F9E10D2 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající tetracyklin jako antigen.
  [Mouse hybridoma cell line TC 3F9E10D2 producing monoclonal antibodies that recognize tetracycline as antigen.]
  Internal code: TC 3F9E10D2 ; 2010
  Technical parameters: Myší hybridomová linie TC 3F9E10D2 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající tetracyklin.
  Economic parameters: komerčně využitelný výsledek
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : tetracycline * monoclonal antibody
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0194847
   
 4. 4.
  0348059 - BTO-N 2011 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pěknicová, Jana
  Myší hybridomová linie EN_3G1C3 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající estron jako antigen.
  [Mouse hybridoma cell line EN_3G1C3 producing monoclonal antibodies that recognize estrone as antigen.]
  Internal code: EN_3G1C3 ; 2010
  Technical parameters: Myší hybridomová linie EN_3G1C3 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající estron.
  Economic parameters: komerčně využitelný výsledek
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : estrone * monoclonal antibody
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0188678
   
 5. 5.
  0339640 - BTO-N 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pěknicová, Jana
  Myší hybridomová linie BES_4E8F8 produkující monoklonální protilátku rozpoznávající 17-beta estradiol.
  [Mouse hybridoma cell line BES_4E8F8 producing monoclonal antibody that recognize 17-beta estradiol.]
  Internal code: BES_4E8F8 ; 2010
  Technical parameters: Monoklonální protilátka
  Economic parameters: Produkce monoklonální protilátky
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : 17-beta estradiol * monoclonal antibody
  Subject RIV: EC - Immunology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183101
   
 6. 6.
  0339639 - BTO-N 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pěknicová, Jana
  Myší hybridomová linie EL_5F3C4 produkující monoklonální protilátku rozpoznávající estriol.
  [Mouse hybridoma cell line EL_5F3C4 producing monoclonal antibody that recognize estriol.]
  Internal code: EL_5F3C4 ; 2010
  Technical parameters: Monoklonální protilátka
  Economic parameters: Produkce monoklonální protilátky
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : estriol * monoclonal antibody
  Subject RIV: EC - Immunology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183100
   
 7. 7.
  0339638 - BTO-N 2010 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pěknicová, Jana
  Myší hybridomová linie EL_5F3D2 produkující monoklonální protilátku rozpoznávající estriol.
  [Mouse hybridoma cell line EL_5F3D2 producing monoclonal antibody that recognize estriol.]
  Internal code: EL_5F3D2 ; 2010
  Technical parameters: Monoklonální protilátka
  Economic parameters: Produkce monoklonální protilátky
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : estriol * monoclonal antibody
  Subject RIV: EC - Immunology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183099
   
 8. 8.
  0323337 - BTO-N 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pěknicová, Jana
  EE2_2D9A12 : myší hybridomová linie produkující monoklonální protilátku rozpoznávající 17-alpha-ethynylestradiol.
  [EE2_2D9A12 : mouse hybridoma cell line producing monoclonal antibody that recognize 17-alpha-ethynylestradiol.]
  Internal code: EE2_2D9A12 ; 2009
  Technical parameters: monoklonální protilátka
  Economic parameters: produkce monoklonální protilátky
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : anti-17-alpha-ethynylestradiol * monoclonal antibody * EE2
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171327
   
 9. 9.
  0323336 - BTO-N 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pěknicová, Jana
  EE2_3F10-10: myší hybridomová linie produkující monoklonální protilátku rozpoznávající 17-alpha-ethynylestradiol.
  [EE2_3F10-10: mouse hybridoma cell line producing monoclonal antibody that recognize 17-alpha-ethynylestradiol.]
  Internal code: EE2_3F10-10 ; 2009
  Technical parameters: monoklonální protilátka
  Economic parameters: produkce monoklonální protilátky
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : anti-17-alpha-ethynylestradiol * monoclonal antibody * EE2
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171326
   
 10. 10.
  0323333 - BTO-N 2009 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pěknicová, Jana
  BES_2H11F1: myší hybridomová linie produkující monoklonální protilátku rozpoznávající 17-beta-estradiol.
  [BES_2H11F1: mouse hybridima cell line producing monoclonal antibody that recognize 17-beta-estradiol.]
  Internal code: BES_2H11F1 ; 2009
  Technical parameters: monoklonální protilátka
  Economic parameters: produkce monoklonální protilátky
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : anti-17-beta-estradiol * monoclonal antibody
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171324