Search results

 1. 1.
  0349088 - BTÚ 2011 CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Elzeinová, Fatima - Pěknicová, Jana - Nováková, Vendula - Buckiová, Daniela - Kubátová, Alena
  The effect of low dose of vinclozolin on reproductive tract development in CD1 outbred mice.
  Sborník - XIV. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí. Praha, 2008, s. 49-49.
  [XIV. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí. Žďár nad Sázavou (CZ), 30.5.208-1.6.2008]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011; GA MŠk(CZ) 2B06151
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : vinclozolin * CD1 mouse * spermatozoa
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0189419

             
   
   
 2. 2.
  0323317 - BTÚ 2009 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Jonáková, Věra - Postlerová, Pavla - Tichá, M. - Pěknicová, Jana
  Sperm surface proteins: Their origin, biochemical properties and role in reproduction.
  [Povrchové proteiny spermie: původ, biochemické vlastnosti a úloha v reprodukci.]
  European Andrology - 3. český a mezinárodní andrologický kongres. Praha: Androgeos, 2008 - (Heráček, J.), s. 1-52. ISSN 1802-4793.
  [3. český a mezinárodní andrologický kongres. Štiřín (CZ), 13.06.2008-15.06.2008]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011; GA ČR(CZ) GA303/06/0895
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : sperm surface protein * spermadhesin * monoclonal antibody
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171315

             
   
   
 3. 3.
  0323306 - BTÚ 2009 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Čapková, Jana - Elzeinová, Fatima - Margaryan, Hasmik - Koubek, Pavel - Pěknicová, Jana
  Monoklonální protilátky rozpoznávající proteiny lidské semenné plazmy.
  [Monoclonal antibodies recognizing proteins of human seminal plasma.]
  Alergie. Praha: Tigis, 2008, s. 1-160. ISSN 1212-3536.
  [Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /25./ a Kongres českých a slovenských imunologů s mezinárodní účastí /12./. Praha (CZ), 29.10.2008-1.11.2008]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : monoclonal antibody * seminal plasma * spermatozoa
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171306

             
   
   
 4. 4.
  0323305 - BTÚ 2009 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Jonáková, Věra - Postlerová, Pavla - Tichá, M. - Pěknicová, Jana
  Role povrchových proteinů v reprodukci.
  [Role of sperm surface proteins in reproduction.]
  Alergie. Praha: Tigis, 2008, s. 1-160. ISSN 1212-3536.
  [Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /25./ a Kongres českých a slovenských imunologů s mezinárodní účastí /12./. Praha (CZ), 29.10.2008-1.11.2008]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011; GA ČR GA303/06/0895
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : sperm surface protein * spermatozoa * speradhesin
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171305

             
   
   
 5. 5.
  0323303 - BTÚ 2011 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Pěknicová, Jana - Nováková, Vendula - Buckiová, Daniela - Boubelík, Michael - Elzeinová, Fatima - Kubátová, Alena
  Vliv endokrinních disruptorů na reprodukci savců.
  [Effect of endocrine disruptors on mammalian fertility.]
  Alergie. Praha: Tigis, 2008, s. 47. ISSN 1212-3536.
  [Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /25./ a Kongres českých a slovenských imunologů s mezinárodní účastí /12./. Praha (CZ), 29.10.2008-1.11.2008]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011; GA MŠk(CZ) OKDEQ OE211; GA MŠk(CZ) 2B06151
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701; CEZ:AV0Z50390703; CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : endocrine disruptor * xenoestrogen * phytoestrogen * sperm integrity
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171303

             
   
   
 6. 6.
  0323299 - BTÚ 2009 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Jonáková, Věra - Davidová, Nina - Maňásková, Pavla
  Expression and localization of acrosin inhibitor in the boar reproductive tract.
  [Exprese a lokalizace inhibitoru akrosinu v kančím reprodukčním traktu.]
  Sborník - XIV. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí. Praha: BTÚ AV ČR, 2008, s. 1-65.
  [XIV. Symposium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní účastí. Žďár nad Sázavou (CZ), 30.05.2008-01.06.2008]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06011; GA ČR(CZ) GA303/06/0895
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520701
  Keywords : acrosin * acrosin inhibitor * boar reproductive tract
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171300

             
   
   
 7. 7.
  0098267 - ÚOCHB 2008 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Vrchotová, Blanka - Frančová, K. - Macková, M. - Macek, Tomáš
  Transformace chlorbenzoových kyselin, produktů mikrobiálního odbourávání polychlorovaných bifenylů, rostlinnými buňkami.
  [Transformations of chlorobenzoic acids, the products of microbial PCB degradation, by plant cells.]
  Aprochem 2007. Odpadové fórum 2007. Praha: -, 2007, s. 565-568. ISBN 978-80-02-01894-0.
  [APROCHEM 2007. Odpadové fórum 2007. Milovy (CZ), 18.04.2007-20.04.2007]
  R&D Projects: GA MŠk 1M06011; GA ČR GA203/06/0563
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : polychlorinated biphenyls * chlorobenzoic acids * plant cells * phytoremediation
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0157224

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.