Search results

 1. 1.
  0563036 - MÚA 2023 CZ cze R - Book Review
  Hradilová, Marta
  [Recenze].
  [[Review].]
  [BRODSKÝ, P.; PETR, S.; ŠEDO, I.: Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni. Plzeň, 2020. 107 s.]. Studie o rukopisech. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Roč. 51, č. 2 (2021), s. 97-98. ISSN 0585-5691
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : manuscript collection * Plzeň, Czech Republic * review
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335768
   
   
 2. 2.
  0521207 - MÚA 2020 CZ cze R - Book Review
  Hradilová, Marta
  [Recenze].
  [[Review].]
  [DRAGOUN, M.: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatura 1 K: (dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta). Praha, 2017. 318 s.]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 117, č. 4 (2019), s. 1109-1111. ISSN 0862-6111
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : codicology * manuscript fragments
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305843
   
   
 3. 3.
  0481671 - MÚA 2018 CZ ger R - Book Review
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [ENENKEL, K. A. E.: Die Stiftung von Autorschaft in der neulateinischen Literatur (ca.1350-ca. 1650). Zur Autorisierenden und wissensvermittelnden Funktion von Widmungen, Vorworttexten, Autoporträts und Dedikationsbildern. Leiden, 2014. 657 s.]. Scriptorium. Centre d'Études des Manuscrits. Roč. 70, č. 1 (2016), "B-69". ISSN 0036-9772
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : codicology
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277195
   
   
 4. 4.
  0437954 - MÚA 2015 BE ger R - Book Review
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [RISCHPLER, S.; THEISEN, M.: Inspiration - Rezeption: Böhmische Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts: Tagungsband zum internationalen Kolloquium "Böhmische Buchmalerei", Kunsthistorisches Institut der Universität Wien, 4.-6. September 2009. Purkersdorf, 2012. 124 s.]. Scriptorium. Centre d'Études des Manuscrits. Roč. 67, č. 2 (2013), s. 169-170. ISSN 0036-9772
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : illuminated manuscripts * codicology
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241419
   
   
 5. 5.
  0398080 - MÚA 2016 RIV CZ cze R - Book Review
  Hradilová, Marta
  [Recenze].
  [[Review].]
  [SVOBODOVÁ, M.: Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky. Praha, 2012. 682 s]. Studie o rukopisech. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Roč. 43, č. 0 (2013), s. 266-270. ISSN 0585-5691
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : codicology * royal foundation * memorial practice
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0225636
   
   
 6. 6.
  0398076 - MÚA 2016 RIV CZ ger R - Book Review
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [MODDELMOG, C.: Königliche Stiftungen des Mittelalters im historischen Wandel. Quedlinburg und Speyer, Königsfelden, Wiener Neustadt und Andernach. Oldenburg, 2012. 311 s]. Scriptorium. Centre d'Études des Manuscrits. Roč. 66, č. 2 (2012), 199*-200*. ISSN 0036-9772
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : codicology * catalogue of manuscripts * Lobkowicz library
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0225633
   
   
 7. 7.
  0382948 - MÚA 2013 BE ger R - Book Review
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [ZACHOVÁ, J.: Legendy Wolfenbüttelského rukopisu. Praha, 2010. 210 s]. Scriptorium. Centre d'Études des Manuscrits. Roč. 66, č. 1 (2012), s. 63-64. ISSN 0036-9772
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : Wolfenbüttel manuscript * Gumpold's legend
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0213033
   
   
 8. 8.
  0382947 - MÚA 2013 BE ger R - Book Review
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [MAREK, J.: Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích. Studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414. Praha, 2011, 260 s]. Scriptorium. Centre d'Études des Manuscrits. Roč. 66, č. 1 (2012), s. 55-56. ISSN 0036-9772
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : Jacobellus of Mies * manuscript
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0213032
   
   
 9. 9.
  0382945 - MÚA 2013 CZ cze R - Book Review
  Hradilová, Marta
  [Recenze].
  [[Review].]
  [HRBÁČOVÁ, J.: Jindřich Zdík (1126–1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc, 2009. 248 s]. Studie o rukopisech. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 41 /2011/, - (2012), s. 318-319. ISSN 0585-5691
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : Zdík, Jidnřich * manuscripts * scriptorium
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0213031
   
   
 10. 10.
  0331410 - MÚA 2010 CZ ger R - Book Review
  Hradilová, Marta
  [Rezension].
  [[Review].]
  [RYANTOVÁ, M.: Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice, 2007. 564 s]. Scriptorium. Centre d'Études des Manuscrits. Roč. 52, č. 2 (2008), s. 228-229. ISSN 0036-9772
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : codicology * albums * manuscripts
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0176931
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.