Search results

 1. 1.
  0535260 - MÚA 2021 CZ cze B - Monography
  Hradilová, Marta (ed.) - Jelínková, Andrea (ed.) - Veselá, Lenka (ed.)
  Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku.
  [Parallel Existence. Manuscripts and Printed Books in the Czech Lands of the Early Modern Period.]
  Praha: Academia: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Knihovna AV ČR, 2020. 357 s. Knižní kultura, 2. ISBN 978-80-200-3128-0; ISBN 978-80-88304-25-8; ISBN 978-80-86675-33-6
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985921 ; RVO:67985971
  Keywords : book prints * manuscripts * Czech Lands, 15th - 17ht centuries
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313339
   
   
 2. 2.
  0489580 - MÚA 2019 CZ cze B - Monography
  Hradilová, Marta (ed.) - Tošnerová, Marie (ed.)
  Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku.
  [“Jakž lidé hodnověrní zprávu činí.” The Forms of Written Communication in the Early Modern Period.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. 255 s. ISBN 978-80-87782-83-5
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Early Modern Period * written communication
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0284037
   
   
 3. 3.
  0481672 - MÚA 2018 RIV CZ cze, eng B - Monography
  Hradilová, Marta - Pátková, H.
  Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350.
  [Scriptores. Written Culture and Its Creators in Late Medieval Bohemia in 1300–1350.]
  Praha: Scriptorium, 2017. 232 s. ISBN 978-80-88013-54-9
  R&D Projects: GA ČR GA14-00994S
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : codicology * palaeography * Bohemia, 1300-1350
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277196
   
   
 4. 4.
  0440922 - MÚA 2015 RIV CZ cze B - Monography
  Hradilová, Marta
  K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově.
  [On the History of the Minorite Library in Český Krumlov.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 188 s. Studie o rukopisech. Monographia, 19. ISBN 978-80-87782-36-1
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : codicology * Minorite monastery * Český Krumlov, Czech Republic
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0244019
   
   
 5. 5.
  0366595 - MÚA 2012 RIV CZ eng B - Monography
  Brodský, Pavel - Hradilová, Marta - Hrdinová, Martina - Petr, Stanislav - Šumová, Martina - Tošnerová, Marie
  Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic.
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. Studie o rukopisech. Monographia, 17. ISBN 978-80-86495-81-1
  R&D Projects: GA ČR GAP405/10/0027
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80770509
  Keywords : codicology * manuscripts * Czech Republic
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0201529
   
   
 6. 6.
  0022709 - MÚA 2010 RIV CZ cze B - Monography
  Brodský, Pavel - Fiala, P. - Hoffmann, František - Hradilová, Marta - Kejř, J. - Petr, Stanislav - Pražák, J. - Šolle, Z. - Tošnerová, Marie - Zachová, Irena
  Průvodce po rukopisných fondech v České republice 4. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice.
  [Guide to manuscript collections in the Czech Republic 4. Manuscripts in central and church libraries in the Czech Republic.]
  Praha: Archiv AV ČR, 2004. 720 s. Studie o rukopisech. Monographia, 10. ISBN 80-86404-16-1
  R&D Projects: GA ČR GA404/02/0130
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8077915
  Keywords : manuscripts * Czech republic * codicology
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0111426
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.